AZresim

Aytekin Ziylan

1938 1932 İzmir doğumlu olan Aytekin ZİYLAN, İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1953 yılında Harp Okulu'ndan muhabere subayı olarak mezun oldu. 1960 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birliklerinde, Genelkurmay MEBS Başkanlığı'nda ve SHAPE, NICSMA, LANDSOUTHEAST karargahlarında çeşitli NATO görevlerinde bulundu. 1984 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek K.K.K. MEBS Daire Başkanı oldu.
Aytekin Ziylan Özgeçmiş

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 16 Nisan 2005

1 Şubat 2005 tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Moshe YA’ALON’un Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaret ettiği ve görüşmelerde 1-1,5 Milyar Dolarlık yeni savunma projelerinin ele alındığı gazetelerde yer aldı....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 11 Aralık 2004

“Tarih Boyunca Kazanan Taraf Hep Teknoloji Sahipleri Oldu.” Günümüzde, gelişmişlik yolunun küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir ekonomik güçten geçtiği, bu gücün kaynağında ise özgün teknoloji ve ürün geliştirme yeteneğinin yattığı konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Aykut Göker TMMOB’nin Mayıs 2004 basımlı “Teknoloji” isimli kitaptaki makalesinde teknolojinin önemi konusunda, J. Bronowsky ve C. M. Cipolla’dan (2001) mülhem olarak şunları yazar:..........

makalenin devamı...

 

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Ulusal Teknoloji Yeteneği ve Savunma Sanayii, Savunma Sanayicileri Derneği Yayını: 2004-1, 2004, Ankara.

Ulu Önder ATATÜRK’ün, 1 Kasım 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açış konuşmasında, savunma sanayii ile ilgili ifadeleri şöyledir “Harp sanayii tesisatımızı, daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır.” Ulu Önderimizin bu direktifleri, maalesef, uzun yıllar gerçekleştirilememiş, bilindiği gibi Kıbrıs krizleri sırasında bu konudaki noksanlarımız ve ulusal savunma sanayiinin hayati önemi acı bir ders olarak hafızalarımızda yer etmiştir.

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Mart 2004.

Osmanlılar kuruluşlarından 1683 II. Viyana başarısızlığına kadar hep güçlü olmuş, başkalarını örnek almayı düşünmemiş ve ilk defa olarak bu savaştan sonra Avrupalılardan bir şeyler öğrenmeyi ve işe ordudan başlamayı kararlaştırmışlardır....

makalenin devamı...