Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 22 Kasım 2003

De Gaulle’ün Fransa’nın güvenliği ile ilgili tanımı savunma sanayiinin tanımını da içerir ve şöyledir. “Fransa’nın ülke güvenliği; silahlı kuvvetleri ile silahlı kuvvetlerine başkalarından izin ve yetki almadan kullanacağı, ileri teknolojili, savunma sistemleri üreten milli savunma sanayiinin varlığına bağlıdır.” (1)...

makalenin devamı...