resim tulay akarsoy

Karaata, Selçuk

Selçuk Karaata, makina mühendisliği lisans eğitimin ardından işletme, finans, inovasyon yönetimi alanlarında lisans-üstü çalışmalar yapmıştır. 1991 yılından bu yana kurumsal sistem içinde görev yapmaktadır. Bu dönemin 15 yılı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde kurumsal bankacılık ekibinde rol almak, genel sekreter yardımcılığı ve CEO Ofisi yöneticiliği yapmakla geçmiştir. Aynı zamanda bankanın eğitim kadrosu içinde bulunmuştur. Bankadaki görevi sırasında TÜSİAD Şirket ve Sanayi İşleri Komisyonu’nda dönemin CEO’su olan Burhan Karaçam’a asistanlık yapılmıştır. Bankadaki 15 yılı takip eden dönemde Sabancı Üniversitesi’ne katılmıştır. Bünyede üç temel görev üstlenmiştir. Rekabet Forumu’nda akademide oluşan bilginin sanayinin ihtiyaçlarına dönüşümünü sağlayacak mekanizmalar içinde olmuştur. Bu dönemde özel sektör için rekabet gücü, inovasyon ve nanoteknoloji gibi öncü sektörler hakkında raporlar hazırlamıştır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi tarafından koordine edilen Ulusal İnovasyon Girişimi’nin ve Ulusal Nanoteknoloji Girişimi’nin koordinasyonundan sorumlu olmuştur..Devamı...

 

Karaata, Selçuk

inovasyon.org, Ağustos  2020

Üretim sistemleri hızla gelişiyor. Yenilikçi, insan hayatını kolaylaştıran, üretimi daha erişilebilir maliyetlere yaklaştıran çözüm teknikleri daha sıklıkla gündemde yer ediyor. Bu gerçekten yola çıkarak üretim sistemleri içinde önemli derecede sözsahibi olacağına inandığımız bir teknolojiye değinmek istedik. Üç boyutlu yazıcılar ve genel olarak İngilizce’de ‘additive manufacturing’ olarak anılan süreç odak konumuz......

makalenin devamı...

Karaata, Selçuk

Haziran 2020

Dünya ekonomisinin gündemini belirleyen çok sayıda akım mevcut. Zaman geçtikçe bu akımların yoğunluğu artmakta, birbirleriyle olan bağlantıları da güçlenmekte. Son dönemlerde dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun inovasyon ve girişimcilik alanında yapılanlar gündemi önemli ölçüde belirledi. İnovasyon, kurumların verimliliklerini artırmakta, sürdürülebilir bir karlılık düzeyine ulaşmakta bir araç olarak kullanılmakta, yenilikçi ülkelerde kalkınma yolunda ivme kazandırmakta.....

makalenin devamı...