kenanok doga ormanÖnsözü, “Akademisyenin ilk akla gelen görevleri; bilimsel araştırma yapmak, öğrenci ve araştırıcı yetiştirmektir. Fakat özellikle ülkemiz gibi bilimi içselleştirememiş toplumlarda, bu görevlerle yetinmek yeterli midir?” sorusu ile başlayan kitap neden yazıldığının (varlık nedeninin) yanıtını da veriyor. “Akademik dünya bilim insanlarından, araştırıcılardan, öğrencilerden oluşur ama genel kamuoyunun, toplumun da dışında değildir, olmamalıdır.Bize göre akademik dünyanın kökü, toplumdadır. Mumun dibini aydınlatması gerektiği gibi, bilimin de toplumu aydınlatması gereklidir. Aydınlatmazsa, aydınlatamamışsa bilimin ışığına talep azalır.

innovationsGıda Sisteminde Yenilikler: Gıdanın Geleceğini Keşfetmek: Çalıştay Bildirileri
Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri Gıda Forumu, güncel, ilgili ve sıklıkla tartışmalı konular etrafında uyum sağlamak amacıyla akademi, hükümet, özel sektör ve sivil toplumdan çeşitli üyeleri biraraya getirir.
Innovations in the Food System: Exploring the Future of Food: Proceedings of a Workshop