Bu kitap Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu (IASC MHPSS RG) tarafından geliştirilmiş bir projenin ürünüdür. Proje 104 ülkeden ebeveynlerin, bakım verenlerin, öğretmenlerin ve çocukların yanı sıra IASC MHPSS RG’nun üye kuruluşlarının küresel, bölgesel ve ülke bazlı uzmanları tarafından desteklenmiştir.

Dünyanın pek çok yerinden 1.700’den fazla çocuk, ebeveyn, bakım veren ve öğretmen COVID-19 ile nasıl baş ettiklerini bizimle paylaşmak için zaman ayırdılar. Bu çocuklara, ebeveynlerine, bakım verenlere ve öğretmenlere araştırmamıza katıldıkları ve bize ilham verdikleri için çok teşekkür ederiz. Bu hikaye, dünya çocukları için, dünya çocukları tarafından geliştirilmiştir.

“Benim Kahramanım Sensin”, bir ebeveyn, bakım veren ya da öğretmen tarafından bir çocuğun veya küçük bir grup çocuğun yanında okunmalıdır. Kitabın ebeveyn, bakım veren ya da öğretmen desteği olmadan, çocuklar tarafından bağımsız şekilde okunması önerilmez.  

Kitap_My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19.pdf

Önsözü, “Akademisyenin ilk akla gelen görevleri; bilimsel araştırma yapmak, öğrenci ve araştırıcı yetiştirmektir. Fakat özellikle ülkemiz gibi bilimi içselleştirememiş toplumlarda, bu görevlerle yetinmek yeterli midir?”

Gıda Sisteminde Yenilikler: Gıdanın Geleceğini Keşfetmek: Çalıştay Bildirileri
Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri Gıda Forumu, güncel, ilgili ve sıklıkla tartışmalı konular etrafında uyum sağlamak amacıyla akademi, hükümet, özel sektör ve sivil toplumdan çeşitli üyeleri biraraya getirir.
Innovations in the Food System: Exploring the Future of Food: Proceedings of a Workshop