Gıda Sisteminde Yenilikler: Gıdanın Geleceğini Keşfetmek: Çalıştay Bildirileri
Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri Gıda Forumu, güncel, ilgili ve sıklıkla tartışmalı konular etrafında uyum sağlamak amacıyla akademi, hükümet, özel sektör ve sivil toplumdan çeşitli üyeleri biraraya getirir.
Innovations in the Food System: Exploring the Future of Food: Proceedings of a Workshop

  7-8 Ağustos 2019'da Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri Gıda Forumu, gelecekteki olası gereksinimleri karşılamak için modern gıda sistemleri ve stratejilerindeki yeniliklerle  (inovasyonlar)  ilgili mevcut ve ortaya çıkmakta olan bilgilerin durumunu gözden geçirmek üzere Washington, DC'de kamuya açık bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.....

Çalıştay’da, yüksek kaliteli, besleyici ve sürdürülebilir gıdalarla ilgili yeni tüketici taleplerinin yanı sıra bu taleplere yanıt olarak politika ve pazar stratejileri araştırılmaktadır. Kitaplaştırılan 1,5 günlük çalıştayda, gıda sistemlerine genel bir bakış sağlayan bir açılış oturumu (Bölüm 2), federal hükümet ve özel sektörden gıda sistemindeki değişimlerle ilgili vaka çalışmaları (Bölüm 7) ve bir kapanış tartışması (Bölüm 10) yer aldı. Çalıştayın geri kalanında, (1) gıda üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi (Bölüm 3); (2) alternatif gıda üretimi (Bölüm 4); (3) gıda dağıtımı (Bölüm 5); (4) gıda pazarlaması ve gıda değer zincirleri (Bölüm 6); (5) gıda verileri ve çözümlemesi (Bölüm 8); ve (6) gıdaya erişim ve alınabilirliği (Bölüm 9) alanlarında yeniliklere ve bunların gıda sistemine etkileri üzerine odaklanıldı.