Sizden Bize En Son Gelenler

Çınar Atila, Makina Mühendisi

www.inovasyon.org, 18.11.2020

(70’li yılların ortalarında ortaokul lise talebesi iken aynı zamanda okul atletizm takımının orta mesafeli koşucularındandım. Şimdilerde yıkılmış olan Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda, futbol sahasını çevreleyen koşu pistinde antrenmana giderdik. Önümüzde Mehmet Yurdadön, Veli Ballı, Mehmet Terzi ve daha başka o yılların ünlü atletleri koşardı. Biz de peşlerinden koşup dururduk. Amaç asla onlara yetişmek değildi, bunu düşünemezdik bile. Amaç referansı kaybetmemekmiş, bunun için koşup dururmuşuz. Tıpkı Aykut Ağabey’nin ardından koştuğumuz gibi…)

80’li yılların sonu, 90’lı yılların hemen başlarındaydık. Mühendislik mesleğimizin henüz ilk emekleme adımlarını atıyorduk. Elimizde yalnızca üniversitede alınan dersler, sonrasında edinilen bir diploma, bekleyen yeni sorumluluklar, bir an önce çalışmaya başlama düşüncesi ve ilk çalışılan işlerde hayatla

...

 

Hacı Sinem Gültoprak, Kara Gözde, Meydanlı İffet İyigün

İktisat ve Toplum, Eylül 2020, Sayı:119,  www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

Pandeminin yarattığı olağandışı durum, her ne kadar standart yaklaşımlar, süreçler, yani kısaca “normal” hayat için yıkıcı olsa da inovasyon tohumlarının en hızlı yeşerdiği ortamı oluşturdu.

KRİZ DÖNEMLERİ VE İNOVASYON
İnsanlığın yaşadığı en büyük şoklardan biri olan COVID-19, günlük hayatımızı radikal olarak değiştirmenin yanı sıra, iş dünyası için de ciddi krizlere sebep oldu ve olmaya devam etmekte. Küresel ve ekonomik anlamda artan kırılganlık ve belirsizliğin yanında müşteri davranışlarında da önemli değişiklikler meydana geldi, bu da şirketlerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine ve davranışlarını yeniden şekillendirmesine

...

Gözde Kara, Sinem Gültopram Hacı
İktisat ve Toplum, Kasım 2019, Sayı:109,  www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

İnovasyon, yenilik, yenileşim dendiğinde eskiye nazaran akıllarda artık daha net resimler oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Hele ki ülkelerin sosyoekonomik gelişmişliklerine biraz ilgi duyuyorsanız inovasyon kavramının burada ne kadar önemli bir yer oynadığını fark etmişsinizdir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda, Avrupa’nın en inovatif ve dünyanın da ilkleri arasında gösterilen Almanya’nın özellikle küresel şirketlerinin inovasyon yönetimi yaklaşımlarını incelemek istedik.

İnovasyon Nedir?
İncelemeye başlamadan önce hızlıca “inovasyon” kavramının kısa bir tanımını yapmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. İnovasyon; ekonomik ve sosyal alanda katma değer yaratan bir yeniliğin

...

Gözde Kara, İffet İyigün Meydanlı, Umut Ekmekçi
İktisat ve Toplum, Haziran 2018, Sayı:92, www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Almanya, modern devlet anlayışına göre 1871 yılında kurulmuş olmasına rağmen, bilimsel faaliyetleri çok daha eskiye dayanır. Leipzig, Heidelberg, Freiburg, Tübingen gibi Avrupa'nın en eski üniversitelerine ev sahipliği yapan bu ülke, bu bilim yuvalarında felsefe, din, hukuk ve fen bilimleri alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ülkelerin orta ve uzun vadeli gelişimlerini değerlendirmede, ulusal bilim-teknoloji-sanayi (BTS) politikaları önemli bir etkendir. Ulusal rekabet edebilirliğin (ve yenilikçilik seviyesinin) güçlendirilmesi için başarı faktörlerinden birisi, bilim-teknoloji-sanayi politikalarının eğitim ve ekonomi politikalarıyla olan uyumudur.

...

global innovation index 2019global innovation index 2020WİPO_Küresel Yenilik Endeksi her yıl Cornell ve INSEAD Üniversiteleri ve WIPO tarafından hazırlanmaktadır. Yaklaşık 130 ülkeyi değerlendiren ve kıyaslayan raporlar kendi içinde tutarlı değişkenleri ve varsayımları esas alan bir modele dayandırılmaktadır.  Ancak belirtmek gerekir ki model, Bilim-Teknoloji-Yenilik (B-T-Y) ilişkisini, 

...

Işık, Yusuf

inovasyon.org, Mayıs 2020

      1. Covid - 19 Pandemisinin en kritik özellikleri nelerdir?

       YI (Yusuf Işık): Covid-19 virüsü tek bir noktadan çıktı, kısa bir sürede bütün dünyaya yayıldı. İlk çıktığı Çin’de kontrol altına alındı ama dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ekonomik ve sosyal alanlarda verdiği zarar, 2008’e göre daha kısa bir sürede o dönemdeki büyük durgunluktan daha öteye geçti. En önemli ve bazen sonuçları tam olarak değerlendirilmeyen bir özelliği, bilinmeyeninin çok olması. Bilimsel çalışmalar biyolojik özelliklerinin önemli bir bölümünü ortaya çıkarıyor, ama Covid-19 insan bedeninin tanımadığı bir virüs; bu virüsü etkisiz hale getirmeye yönelik çalışmalar ilerliyor fakat henüz ilaç ve aşıyla

...

Aytaç, Orhan Makina Müh.

inovasyon.org, 19 Ağustos  2020

1. Senelerdir Çalışıyor, Üretiyor
Ülkemizin projelendirme – imalat – montaj – devreye alma işlerinin tümü %100 yerli olarak gerçekleştirilen ilk hidroelektrik türbin-generatörü olan Hirfanlı HES IV. Ünitesi Temmuz 1983’ten bu yana sorunsuz olarak çalışmakta, elektrik üretmektedir. 

makalenin devamı...

BEZEMER, Dirk (professor of economics at the University of Groningen, the Netherlands) and Michael HUDSON (research professor of economics at the University of Missouri, Kansas City, and a professor at Peking University)

Journal of Economıc Issues, Vol. L No. 3, September 2016.’ ; (http://michael-hudson.com/category/articles/; August 18, 2016)  
[Makaleyi ileten Dr. Serdar Şahinkaya’ya (A.Ü./S.B.F.) teşekkürlerimizle.]

Makaleyi aç

Kuruç, Bilsay, Prof.Dr. (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ‘2015 Sanayi Kongresi’inde sunulmuştur; 11-12 Aralık 2015, İMO Teoman Öztürk Salonu, Ankara... Bu sunum gözden geçirilmiş biçimiyle www.inovasyon.org’ta yer almaktadır. 

Makaleyi aç

Yeldan, Erinç, Prof.Dr. (BİLKENT Üniversitesi) 

27 Nisan 2016 günlü Cumhuriyet gazetesinin ‘Ekonomi Politik’köşesinde yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

 

Şahinkaya, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 21 Nisan 2016’da yaptığı sunuş...
Bu çalışma ilk biçimiyle 13 Subat 2008’de Türkiye Ekonomi Kurumu’nda (Ankara) sunulmuştur.

Makaleyi aç

 

Küçükkiremitçi, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası) ve Serdar Şahinkaya, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

TMMOB-MMO’nun düzenlediği “başka bir sanayileşme mümkün” konulu Sanayi Kongresi’nde sundukları bildiri (11-12 Aralık, 2015). 

Makaleyi aç

 

Koç, Mustafa (Prof. Dr., Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Toronto, Kanada)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda” konulu Güz Semineri (13-14 Kasım 2015); “Dışsal Belirleyiciler (1): Dünyada Tarım ve Gıda, Genel Eğilimler” konulu oturumda yaptığı sunuş... Müellif tarafından Dünya Gıda dergisi ve www.inovasyon.org için, küçük farklarla yeniden kaleme alınmış biçimiyle... ( Ocak, 2016)

Makaleyi aç

 

Uysal, Hilmi (Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.) ve H. Tuğrul Atasoy (Prof. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.)

Yayımlandığı yer: Bilim ve Ütopya; Kasım, 2014;  www.inovasyon.org; 20.06.2015 

Makaleyi aç

 

Candemir, Yücel, Prof. Dr. (İTÜ) 

Yayımlandığı yer:Bu yazı 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri’nden önce kaleme alınmış, ama yayımlanması, yazarınca bilinçli olarak, oy verme süresinin bitmesinden sonraya bırakıldığı için 08 Haziran 2015’te www.inovasyon.org’ta yer almıştır. 

Makaleyi aç

 

Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı 

Makaleyi aç

 

Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı 

Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye Enerji Görünümü Raporu: Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında

Makaleyi aç

 

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü) 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “Kaynaklar, Sanayi, Bilgi, Model” başlıklı oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu. 

Makaleyi aç

 

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü) 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2013 Sanayi Kongresi’nde (20-21 Aralık 2013) sunulmuştur. 

Makaleyi aç

 

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF Öğretim Elemanı)

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2013 Sanayi Kongresi’nde (20-21 Aralık 2013) sunulmuştur. 

Makaleyi aç

 

TKB adına hazırlayan: Dr. Serdar ŞAHİNKAYA, (SBF Öğretim Elemanı ve TKB Kıdemli Uzmanı) 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına hazırlanmıştır, Ağustos 2013, http://www.oran.org.tr/ 

Makaleyi aç

EŞİYOK, B. Ali (Türkiye Kalkınma Bankası’nda Kıdemli Uzman / Ekonomist) 

İktisat ve Toplum dergisinin 31-32. sayısında (Mayıs-Haziran 2013) yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı) 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı (6–7 Aralık 2012), Sanayide Sorunlar ve Planlama başlıklı oturumda sunulmuştur.  

Makaleyi aç

EŞİYOK, B. Ali (Türkiye Kalkınma Bankası’nda Kıdemli Uzman Ekonomist) 

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Temmuz 2012, Cilt: 49, Sayı: 569. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni) 

3.Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat- 2 Mart 2012 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni) 

3.Ulusal İktisat Kongresi, 29 Şubat- 2 Mart 2012 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir.  

Makaleyi aç

SÖNMEZ, Sinan, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü)  

İktisat ve Toplum Dergisi’nin 11. sayısında yayımlanmıştır (2011). 

Makaleyi aç

SÖNMEZ, Sinan, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü)  

İktisat ve Toplum Dergisi’nin 12. sayısında yayımlanmıştır (2011). 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Siyasal Bilgiler Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı, Mülkiye dergisi Genel Yayın Yönetmeni) 

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin 2011/5 sayısında yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü) 

Memleket Siyaset Yönetim Dergisi’nin 2011/5 sayısında yayımlanmıştır...

Makaleyi aç

AL, Umut, Dr. (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü) 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nca 2008 Haziran’ında kabul edilen Doktora Tezi / www.inovasyon.org, 15 Ocak 2009. 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 

www.inovasyon.org, 12 Kasım 2008.

Makaleyi aç

TREWAVAS, Anthony (Edinburgh Üniversitesi) / Çeviren: Selim ÇETİNER, Prof. Dr. (Sabancı Üniversitesi)  

Trends in Biotechnology, Volume 26, Issue 9, September 2008, Pages 475-478. Türkçesi: www.inovasyon.org, 21 Ekim 2008.  

Makaleyi aç

GÜRLEK, T. Bilgehan (Yönetim Danışmanı)  

Yayımlandığı Yer: www.inovasyon.org; 07 Ağustos 2008.

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı)  

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 04 Temmuz 2008 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı)  

8-10 Ekim 2007 tarihleri arasında Lizbon’da düzenlenen “Avrupa’da Bilim ve Teknolojinin Geleceği Konulu Yüksek Düzeyde Konferans”a katılan Yusuf Işık’ın (DPT) konferansa ilişkin notları ve görüşülen konular üzerinde, Konferans sırasında ifade ettiği görüşleri. 

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)  

Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı: 165, Mart 2008.

Makaleyi aç

TÜREL, Oktar, Prof. Dr. (ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi) 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 2007 Sanayi Kongresi’ne (14-15 Aralık 2007) sunulan bildirinin genişletilmiş versiyonudur.  

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)  

Stratejik Analiz, Ocak 2008, Sayı: 93, sayfa: 74-76. 

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı) 

14 Kasım 2007’de İstanbul’da Kalite Kongresi’nde yaptığı sunuş 

Makaleyi aç

ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)  

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, 13–16 Haziran 2006, Malatya; "Ulusal Finans Politikaları" konulu VII. Oturum, 15 Haziran 2006.  

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)

Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı 154; Nisan, 2007.

Makaleyi aç

ÇETİNER, Selim, Prof. Dr. (Sabancı Üniversitesi) 

2002 yılında, Prof. Dr. Mehmet Öztürk'ün (BİLKENT Üniversitesi) editörlüğündeki Avrasya Dosyası, Moleküler Biyoloji ve Gen Teknolojileri Özel Sayısı'nda yayımlanan bu makale, www.inovasyon.org'ta yayımlanmak üzere, müellifince 2006 Kasım'ında yeniden gözden geçirilmiştir.  

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf (İktisatçı) 

29 Ekim 2006 günlü Radikal'in Özel Eki'nde yayımlanan aynı başlıklı yazının birkaç değişiklik ve ilave içeren versiyonu. 

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü)  

Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 30 Haziran 2006 tarihli sayısında yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

Küçükkiremitçi, Oktay (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)  

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı, 13-16 Haziran 2006, Malatya; "Sanayileşme ve Ulusal Sanayi Politikaları" konulu IV. Oturum, 14 Haziran 2006. 

Makaleyi aç

Tuncel, H. Suat, Dr. (TUNCEL Mühendislik)

Cumhuriyet Bilim-Teknik dergisinin 2 Nisan 2005 tarihli, 941’inci sayısında, aynı başlıkla yayımlanmıştır; sayfa 20-21.  

Makaleyi aç

SOYAK, Alkan, Doç. Dr. (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü) 

TMMOB, Ölçü Dergisi, Aralık 2005, ss. 61-69’da yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

IŞIK, Yusuf. 

Bu çalışmanın ilk taslağı 16 Kasım 2005’te İstanbul’da KALDER tarafından düzenlenen 14. Ulusal Kalite Kongresi’nde sunulmuştur. 

Makaleyi aç

KARAÖZ, Murat, Yrd. Doç. Dr., (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü) ve Mesut ALBENİ, Yrd. Doç. Dr., (Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü) 

III. Bilgi Teknolojileri Kongresi, “Yeni Ekonomi” konulu oturumda sundukları bildiri, 7-8-9 Ekim 2004, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 

Makaleyi aç

ÇAKMAKÇI A. Mete, Ph.D., (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı [TTGV] Teknoloji Politikaları, Strateji 

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Poitier Üniversitesi (Fransa), Akdeniz Üniversitesi-Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi ve Antalya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Avrupa Birliği Devlet Yardımları Müktesebatına Uyumu” Kolokyumu, 9-10 Eylül 2004, Talya Otel, Antalya. 

Makaleyi aç

SAYGILI, Şeref, Dr., (İktisatçı; BDDK, Baş Uzman [daha önce: DPT, Stratejik Araştırmalar Dairesi, Planlama Uzmanı])  

Saygılı, Şeref, Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu , DPT Yayın No. 2675, Temmuz, 2003.  

Makaleyi aç

KELLECİ, Mehmet Ali, İktisatçı, DPT Uzmanı 

Kelleci, Mehmet Ali, Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, DPT Yayın No. 2674, Temmuz, 2003.  

Makaleyi aç

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü) 

Bilim ve Ütopya Dergisi, Temmuz 2003 Sayısında yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

ÇAKMAK, Ahmet, Prof. Dr. (Marmara Üniversitesi)  

Prof. Dr. A. Çakmak'ın bu çalışması 2003 Mayıs'ında Kadir Has Birincilik Ödülünü aldı.  

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) 

7 Mart 2003 Ulusal Kanal "Halk Üniversitesi" Programının Sunu Notları 

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü) 

Bilim ve Ütopya dergisi, Mart 2003'te yayımlanmıştır.  

Makaleyi aç

 

Selçuk KARAATA 

Işık Üniversitesi İşletme Kulübü'nde yaptığı sunuş 

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU (İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi; T.M.M.O.B Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı) ve Dr. Müh. Canan GİRGİN (Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü)  

Bilim ve Ütopya dergisi, Mayıs 2002'de yayımlanmıştır.

Makaleyi aç

 

Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU

Beton Prefabrikasyon dergisi, Temmuz-Ağustos 2001, sayı 59'da yayımlandıktan sonra, İşletme ve Finans dergisi, Kasım 2001, sayı 188, s.71-87 ve Bilim ve Ütopya dergisi, Aralık 2001, sayı 90, s.42-52 'de yayımlanmıştır. 

Makaleyi aç

 

Karaata, Selçuk

inovasyon.org, Temmuz  2020

Yönetişimden ne anlıyoruz?

Yönetişim dilimize yeni yeni yerleşen bir kavram. 1990’ların sonunda önemini daha yoğun bir biçimde ortaya koymuş durumda. Henüz günlük konuşmaya yansımamakla beraber, yazılı iletişimde daha yoğun kullanılmakta. Pekiyi, yönetişim dediğimiz zaman ne kastedilmektedir? Türk Dil Kurumuna göre yönetişim; resmi ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik ve politik otoritenin ortak kullanımıdır. Bu tanımda dikkat çeken iki unsur söz konusudur. İlki, bir önceki cümlede sözü edilen üç alanda yetkinin ortak kullanımıdır. Bir başka ifadeyle, tanımda özellikle vurgulanan, yetkinin tek başına kullanımı değil, yetkinin tek başına kullanımının yaratacağı olası sakıncaları azaltmak adına, “katılımcı anlayışla” hareket ederek yetki kullanımının üzerinde durulmaktadır. İkincisi

...

Karaata, Selçuk

inovasyon.org, Ağustos  2020

Üretim sistemleri hızla gelişiyor. Yenilikçi, insan hayatını kolaylaştıran, üretimi daha erişilebilir maliyetlere yaklaştıran çözüm teknikleri daha sıklıkla gündemde yer ediyor. Bu gerçekten yola çıkarak üretim sistemleri içinde önemli derecede sözsahibi olacağına inandığımız bir teknolojiye değinmek istedik. Üç boyutlu yazıcılar ve genel olarak İngilizce’de ‘additive manufacturing’ olarak anılan süreç odak konumuz......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol Prof. Dr.

inovasyon.org, Temmuz 2020

Bütün dünyada hâlâ sürmekte olan Covid-19 salgının önüne geçebilmek için uygulanan kısıtlamaların olumsuz etkileri bir süre sonra ekonomilere de yansımaya başladı. Hemen her ülke en kısa zamanda ekonomilerinin açılması için çaba içine girdiler......

makalenin devamı...

Karaata, Selçuk

Haziran 2020

Dünya ekonomisinin gündemini belirleyen çok sayıda akım mevcut. Zaman geçtikçe bu akımların yoğunluğu artmakta, birbirleriyle olan bağlantıları da güçlenmekte. Son dönemlerde dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun inovasyon ve girişimcilik alanında yapılanlar gündemi önemli ölçüde belirledi. İnovasyon, kurumların verimliliklerini artırmakta, sürdürülebilir bir karlılık düzeyine ulaşmakta bir araç olarak kullanılmakta, yenilikçi ülkelerde kalkınma yolunda ivme kazandırmakta.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

3 Şubat 2017

Tıbbi cihaz gereksinimimizin %85’i dış alımla karşılanmaktadır…
Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerini biçimlendiren en önemli konu yaşlanan nüfus ve uzayan ortalama ömür. Gelişmekte olan ülkelerde ise genişleyen orta sınıfın sağlık hizmeti talebinin artması ve sağlık hizmetlerinde teknolojik girdilerde dışa bağımlı olmalarıdır. Az gelişmiş ülkelerde sorun beslenme, hijyen ve savaşlarla çok daha büyük boyutta..........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

20 Ocak 2017

Önümüzdeki on yıllarda dünyayı biçimlendirecek teknolojilerin, başında “smart” sözcüğünün tanımladığı geniş bir teknoloji kümesinin olacağı görülüyor. Türkçede akıllı sözcüğü ile karşılık bulduğumuz “smart”ı -Internetle etkileşimli bağlantı kurabilen, dış dünyadan aldığı verileri işleyip aralarında belirli bir mantıkla ilişki kurabilen, önceki deneyimlerini de kullanarak (öğrenerek) bir sonraki mantıksal adım için tahminde bulunabilen, düşünen ve gerekçelendiren, kendisini tekrar oluşturabilme ve sürdürebilme özelliklerine sahip elektronik aygıt veya sistemler” - olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde akıllı etiketi iliştirilen TV, telefon, otomobil, saat gibi aygıt ve araçlardan ev, trafik, savunma, enerji, çevre, kent, yönetim gibi sistemlere ve hepsini kapsayacak biçimde bir akıllı ekonomi uygulaması söz konusudur. Yukarıdaki tanım

...

Akyos, Müfit

06 Ocak 2017

Bilimsel çalışmaları dünyayı ve evreni anlamak, teknolojiyi bilimin çıktılarından yararlanarak mal ve hizmet üretmek ve bunları üretmek için gereken bilgi, beceri ve süreçler, yeniliği ise yeni bir fikrin ticarileştirilebilir ürün veya hizmete ya da toplumsal hizmet yöntemine dönüştürülmesi olarak tanımlayabiliriz. Farklı amaçlarla, farklı ortamlarda, farklı süreçlerde gerçekleştirilen bilim yapma, teknoloji geliştirme, yeni/yenilikçi ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri bütün bu farklılıklarına karşın günümüzde giderek iç içe geçen bu nedenle bütünsel bir yaklaşımla yönetilmesi gereken bir dünyayı temsil ediyorlar..........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

023 Aralık 2016

Sorun 1990’larda başlatılan ve ülkemizin B-T-Y siyasalarında artımlı adımların atılmaya başlandığı süreci yürüten kurumların ve kadroların darmadağın edilmiş olmasıdır.
Bilim nerede ve nasıl yapılabilir, teknoloji nerede geliştirilir ve yenilik (inovasyon) nasıl bir ortamda yaşam bulur? HBT’nin bir önceki sayısına (16 Aralık 2016, Sayı:38) göz atanlar, başta Orhan Bursalı’nın yazısı olmak üzere, başarısını bir buluşçu ve girişimci olarak ABD’de kanıtlamış olan ve ülkemiz koşullarını da çok iyi bilen Serdar Kıykıoğlu’nun kıyaslamalı öneriler içeren yazısında, Ali Akurgal’ın Politik Bilim köşesinde yazdıklarında, başarısını bilime tutkuyla bağlı olmasına ve çok çalışmasına bağlayan Rahmi Koç Ödülü’nü kazanan Prof. Aydoğan Özcan’ın Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak’a anlattıklarında bu soruların yanıtlarını

...

Akyos, Müfit

09 Aralık 2016

Devrimlerin “tahrip edici yenilik” olduğunu söylemek yanlış bir tanımlama olmasa gerek. Küba’yı ziyaret edenler genellikle zaman tüneli olarak tanımlarlar. Bütün Kübalıların tasarımcı olduğu söylenir. Nasıl olmasın ki, eski model bir Fransız Peugeot arabanın üzerinde bir Rus Motoru, Alman karbüratörü ve bir direksiyon sistemi görmek hiç de sürpriz değil. 1960’ta ABD’nin başlattığı ambargo ile birlikte Küba’daki Amerikalı mühendis ve teknisyenler ülkeyi terk etmişti.........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

25 Kasım 2016

“… /üzgündür umutlar, üzgündür Türkçen, üzgündür güzel ülken/”

Aykut Göker Cumhuriyet Bilim Teknoloji’nin (CBT) 6 Mayıs 2000, 685. Sayısında açılan “Politik Bilim” köşesinde geniş kesimlere ulaştırmaya başladığı bilim-teknoloji (B-T) politikaları eksenli yazılarına yaklaşık 15 yıl sonra 1484. Sayıda son verirken yazdığı “Hoşça kalın” başlıklı yazısını şöyle bitiriyordu:......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

11 Kasım 2016

Bir bakan “gerçek hayatta uygulanmayan, ekonomiye dönüşmeyen, „faydasız teorik bilime‟ ülkenin ihtiyacı olmadığını, böyle faydasızca üretilmiş teorik teknolojilere, faydasız bilime Türk milletinin ihtiyacı yoktur. Eğitimde dünya standartlarını yakalamalıyız.” demiş. Gereğini bir kanun hükmünde kararnameyle yerine getirirler belki. Bu sözlere “neresi doğru ki” deyip geçilebilirdi belki ama ruh sağlığımızı korumak için yabancı TV kanalları arasında dolaşırken rastladığım NHK World (Japon) kanalındaki “Global Agenda – Nobel Perspectives: A Scientist‟s Cause” programında dört Nobelistin bilim konusunda söyledikleri yanıt gibiydi.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

28 Ekim 2016

Dünya entelektüel birikimi ile ilişkilerimiz zayıflıyor! Ülkemizde ticari veya siyasi içerikli uluslararası toplantıların yapılıyor olması, entelektüel dünyanın ülkemize kapılarını kapatmadığı anlamına gelmiyor. Nitelikli bilgi alışverişinin yapıldığı uluslararası bilimsel toplantılar artık ülkemizde yapılamıyor. Katılım olmamasının nedeni yalnızca terörden kaynaklanan can güvenliği endişesi değil. Uluslararası entelektüel vicdanı temsil eden örgütler ülkemizde süregiden demokrasi dışı uygulamaları protesto ederek (ülkemizin demokrasi güçlerini desteklemek amacıyla) gelmiyorlar......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

14 Ekim 2016

Doğrusal düşüncenin yanlış varsayımlarını içerecek biçimde /bilim/teknoloji → yenilik → refah/ denklemini kurabiliyoruz. Böylece yaşamı özellikle toplumsal boyutuyla yalın bir denklemin içine sığdırmaya çalışıyoruz. Bunda bütün düşünce dilimizi pazar ve iş dünyası kavramlarıyla doldurmamızın etkisi olsa gerek.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)

herkese bilim teknoloji dergisinin 30 Eylül 2016 tarihli 27. sayısında (‘politikbilim’ köşesi) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. , 30 Eylül 2016

Bilim insanları araştırmalarının sonuçlarının etik ikilemleri ile ve bilimin yönetişimindeki sorumluluklarıyla daha çok yüzleşmek durumundadırlar.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

16 Eylül 2016

“Değer Kazandırılmış Tarım” tarımsal girişimciler ve kırsal kalkınma için önemli bir stratejidir.
Her yaz yaklaşık bir ayımızı geçirdiğimiz Yusufeli’nin (Artvin) yakın bir köyünde adeta zihinsel ve bedensel olarak arınmaktayız. Köy ne verirse onunla yetinerek geçirdiğimiz sürede sessizliğin, dinginliğin tadını çıkartıp, geceleri uzun uzun samanyolunu seyredip, karanlığın içinden gelen seslerden doğanın devinimini duyumsamaya çalışıyoruz...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

02 Eylül 2016

… evrimsiz, sorgusuz sualsiz, dogmalarla dolu bir eğitim sistemi… Geleceğimizi ilgilendiren ve yanıtlanması gereken temel sorulardan birisi, “21. Yüzyılın sosyal ve ekonomik sorunlarına karşı bilgi ve becerinin nasıl geliştirileceğidir”....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

02 Eylül 2016

Sistemin özü, “Kurumlara ve bu kurumların meydana getirdiği hukukun üstünlüğüne güven”
HBT’nin 15. Sayısında “Girişimcilik ve filiz firma (start-ups) miti” başlıklı yazıda “yenilik ekosistemi” ve “girişimcilik ekosistemi” uluslararası uygulamalarıyla irdelenerek “biraz da yapay ortamlarda büyütülmeye çalışılan yenilikçi küçük firmaların ekonomiye katkıda bulunabilmeleri için kullanamayacakları miktar ve çeşitlilikte fonlanmasından önce iyi yönetilen bir yenilik ekosistemine gerek vardır” denilmişti...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 05 Ağustos 2016 tarihli 19. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 14) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  05 Ağustos 2016

Merak yoksa hiçbir şey yoktur...
İnsanlığın beş duyusu ile başladığı merak yolculuğu günümüzde atom altı parçacıklardan ışık yılı boyutuna uzanan bir uzamda devam ediyor. Okyanusların derinliklerinden uzayın sonsuzluğuna kadar her noktaya merakla bakmaya, araştırmaya, sorularına yanıt aramaya çalışıyor insanoğlu. Milyonlarca yıldır bulduğu yanıtlarla yetinmeyip adeta bir çocuğun merak güdüsüyle daha çok soru sorarak insanlığını duyumsuyor...

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 22 Temmuz 2016 tarihli 17. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. 22 Temmuz 2016

1990 yılından bu yana Türkiye BT/Y alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu 25 yılın son 13 yılı bugünkü iktidar dönemidir. Teşvik mekanizmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar kuruldu; sayısız teşvik araçları ve programları oluşturuldu....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

08 Temmuz 2016

“yenilik ekosisteminin” desteklenmesi girişimcilik ekosisteminin” desteklenmesinden daha önemlidir…
Küresel sistemin ayrılmaz karakteristiği sistem tökezlemelerinden en çok etkilenen kesimler arasında nitelikli beyaz yakalılar da yer almaktadır. Sistem bir yandan yüksek nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duymakta diğer yandan barındırdığı eski ekonominin özellikleriyle onlara yeterince iş alanı açamamaktadır....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 24 Haziran 2016 tarihli 13. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 23) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. 24 Haziran 2016

Ülkelerin ve her düzeydeki kurumlarının, siyasi partilerin, kurumsal yapıdaki bütün oluşumların bir stratejiye sahip olmaları önemlidir. Kurumların varlık nedenlerinden hareketle içinde bulundukları ortamı ve koşulları dikkate alarak tanımladıkları hedeflere ulaşabilmek için izleyecekleri yol ve yöntemlerin belirlenmesi olarak tanımlayabiliriz stratejiyi. Tanımlı süreler (5–10 yıl) için hazırlanan strateji dokümanları tanımlanmış hedeflere ulaşmak için gereken eylem planlarına ve kaynakların planlanmasına da temel

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 10 Haziran 2016 tarihli 11. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  10 Haziran 2016

Popüler bilim dergisi (dergi) genel anlamda “uzman olmayan bir okuyucu (bilimle ilgili ve meraklı) kitlesi için bilimle ilgili haber, görüş, özgün yazı ve raporları yayımlayan, sosyal ve kültürel konuları bilimsel boyutuyla tartışan ve bilimsel yazını tanıtan süreli yayın” olarak tanımlanabilir...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 13 Mayıs 2016 tarihli 7. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   13 Mayıs 2016

İlk üç endüstri devrimi sonrası gelinen aşamayı ‘Endüstri 4.0’ diyerek Almanya isimlendirmiş oldu. Endüstri esas alınarak ilk üç devrim, sırasıyla, buhar gücünün üretimde kullanılması, elektriğin kitlesel üretimi sağlayacak biçimde kullanılması ve bilişim ile elektroniğin üretimin otomatikleştirilmesinde kullanılması olarak tanımlanmaktadır..

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 29 Nisan 2016 tarihli 5. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  29 Nisan 2016

“İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” John Forbes Nash Jr.1 İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi’nde[2], Maria Esteban (Universite Paris Dauphine) tarafından “İnovasyon İçin Önemli Bir Araç, Matematik” başlıklı bir seminer verildi (29 Mart 2016). Doğrusu beni bu seminere çeken öncelikle inovasyon sözcüğü oldu. Seminer duyurusunda yer alan özette “Birçok teknolojik problem matematik denklemler biçiminde ifade edilen modeller üzerine oturtulduğundan, matematik inovasyon için çok önemli bir araçtır...

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 15 Nisan 2016 tarihli 3. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. 15 Nisan 2016

Geleceği öngörürken bu geleceği inşa edecek olanın nitelikli insan kaynağı olduğunun göz ardı edilmesi düşünülemez. Küresel boyutta üretim biçimlerinin gelişen teknolojiler ve bilişimin olanaklarıyla kökten değişmekte olduğu (Endüstri 4.0) günümüzde, geçen yüz yılın eğitim yöntem ve içerikleriyle yetişecek insan kaynağının söz konusu değişimin gereklerini karşılaması da olanaksız görünmektedir. Yeni yüzyılın insanının farklı becerilerle donatılması gerekmektedir..

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 01 Nisan 2016 tarihli 1. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  01 Nisan 2016

2003 yılında Dünya Bankası kredisi ile Fak-Fuk-Fon (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu) kapsamında mikro projelerin fonlanmasıyla ilgili bir projede görev aldım. Benim de içinde bulunduğum grubun uygulama alanı Erzurum ve Kars’tı. Bu illerin il merkezi, ilçeleri ve köylerinde geniş bir alanda çalışma yaparak 40’ın üzerinde mikro proje geliştirdik...

makalenin devamı...

Ayşe Şolpan Temiz (TAI), Bilge Yiğit Özkan (Innova IT Solutions Inc., ODTÜ Teknokent), and Ahmet Şevket Üçer (Corresponding author; METU)

International Journal of Innovation and Technology Management; Volume 13, Issue 02, April 2016 [24 pages]

Makalenin devamı..

Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

www.inovasyon.org; ilk kez 27 Şubat 2015’te sitemizde yer alan bu derleme 04 Şubat 2016’da güncellendi. 04 Şubat 2016

Amerika Birleşik Devletleri’nde mühendisliğin yeni ufuklar açan alanlarında yapılan çalışmaların önceden belirlenmiş başlıklar altında sempozyum formatında sunulması, NAE Council (Ulusal Mühendislik Akademisi Konseyi) tarafından “The Frontiers of Engineering Symposium – Mühendisliğin Ufukları Sempozyumu” başlığı ile 1994 yılında başlatıldı. İlk sempozyum Eylül 1995’te düzenlendi. Aslında bu düşünce “National Academy of Sciences - Ulusal Bilimler Akademisi”nin 30-45 yaş grubundan bilim insanlarının çeşitli disiplin alanlarında erişilen son noktaların tartışılması amacıyla biraraya getirilmesi programından esinlenmişti....

...

Taymaz, Erol (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Ebru Voyvoda (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

İktisat İşletme ve Finans, cilt 30, sayı 350, Mayıs, 2015’ içinde; s. 25-62. , Mayıs 2015

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün gelişimi ve sanayi politikaları uzun dönemli bir perspektif ile incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde imalat sanayi, ekonominin dışa açılma sürecinde üretim, üretkenlik ve istihdamın   şekillenmesinde odak noktası olagelmiş, ulusal ekonominin büyüme ve yapısal dönüşüm mekanizmalarının ana belirleyicisi konumunda olmuştur.....

makalenin devamı...

Akarsoy Altay, Tülay

www.inovasyon.org; 26.12.2014 [yayımlandığı tarih] 

Kauçuk sektörü; doğal kauçuğun elde edilmesi ve çeşitli işlemlerden geçmesinden, sentetik kauçuğun üretilmesinden, bu malzemeler kullanılarak elde edilen ürünler, bu ürünlerin pazarlanarak satılması, dağıtımı, depolanması gibi geniş bir alanı kapsar. Kauçuk ürünler sektörü ağırlıklı olarak ara mal üreten bir sektör görünümündedir. Sağlıktan inşaata, giyimden otomotive kadar çok farklı yapıdaki sanayilere girdi sağlamaktadır....

makalenin devamı...

Akarsoy Altay, Tülay

www.inovasyon.org; 12.12.2014 [yayımlandığı tarih] 

2009’da Bursa Büyük Şehir Belediyesinin şehir içi toplu taşımayı raylı sistemlerle yapma ve bunu iç alımla gerçekleştirme kararlılığı söz konusuydu. 2008’de Bursa’da bazı otomotiv firmaları ile bir işbirliği çalışması başlatılmıştı1 . 2009’da bu çalışma Bursa’daki 25 otomotiv firmasının, üniversitenin ve il yönetimlerinin de içinde olacağı farklı bir çalışmayı2 da yarattı. Finansal destekler de bulundu. Küme girişimi diyebileceğimiz bu işbirliğinin amacı hafif raylı taşıt üretiminin Bursa Bölgesinde yapılabilirliğini ortaya koymak ve otomotiv sanayi üretim bilgi birikiminin hafif raylı taşıt üretiminde de kullanılabilirliğini sağlamaktı. B......

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. (Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) 

"Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “İnsan ve Planlama / Eğitim ve Bilimin Tablosu, Geleceği” başlıklı oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu.

Yükseköğrenim kurumlarını “performansa dayalı destek” programlarıyla terbiye eden neoliberal yüksek eğitim reformlarının üzerinden neredeyse otuz yıl geçti. Yükseköğrenimden yeni piyasalar yaratmayı amaçlayan müdahale sonucu neoliberal düzen üniversitenin yeni efendisi ilan edildi. Kamu için bilginin yerine piyasanın ihtiyaçları geçti, hem de küçülen

...

Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  

Taksim-Gezi olayları ile başlayıp Türkiye coğrafyasının büyük bir kesiminde yaygınlaşan toplumsal hareketlilik ve direnişi yaratan güçlerin niteliği ve sınıfsal konumları konusunda tam bir açıklığa ulaşma arayışları var. Hayatının tamamı ya da önemli bir bölümü daha iyi yarınlar için verilen mücadelelerde geçen insanları bu arayışa yöneltense, söz konusu hareketlilikte etkinlikleriyle öne çıkanların oluşturduğu toplumsal kesitin, geçmişte, emekçilerin ve emekten yana güçlerin sömürüye, faşizme ve şovenizme karşı verdikleri mücadelelerde gözlenen toplumsal kesitten belirgin bir farklılığı olduğunun daha ilk bakışta görülmesi.......

...

Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  

Taksim-Gezi olayları ile başlayıp Türkiye coğrafyasının büyük bir kesiminde yaygınlaşan toplumsal hareketlilik ve direnişi yaratan güçlerin niteliği ve sınıfsal konumları konusunda tam bir açıklığa ulaşma arayışları var. Hayatının tamamı ya da önemli bir bölümü daha iyi yarınlar için verilen mücadelelerde geçen insanları bu arayışa yöneltense, söz konusu hareketlilikte etkinlikleriyle öne çıkanların oluşturduğu toplumsal kesitin, geçmişte, emekçilerin ve emekten yana güçlerin sömürüye, faşizme ve şovenizme karşı verdikleri mücadelelerde gözlenen toplumsal kesitten belirgin bir farklılığı olduğunun daha ilk bakışta görülmesi.......

...

Durgut, Metin, Prof.Dr. (ODTÜ) 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi - KAYAUM’un düzenlediği 21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı’ında sunulmuştur.  30-31 Mayıs 2013, Ankara

Sanayinin ve İdarenin üniversiteden ‘teknoloji’ beklentisi baskıya dönüşmüştür. §Sanayici için, Ar= teknoloji geliştirme; Ge= ürün geliştirme anlamına geliyor. Oysa, yeni yayılgan teknolojiler giderek temel araştırma tabanlı olmaktadır (biyoteknoloji, nanoteknoloji, moleküler bilimler vb.)......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol (Department of Economics, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) ve Ebru Voyvoda (Department of Economics, Middle East Technical University) 

New Perspectives on Turkey, No. 47 | Fall 2012, Special Issue on Turkey’s Experience with Neoliberal Policies and Globalization, homer kitabevi’ içinde; s. 83-112., Sonbahar 2012

The paper discusses the main characteristics of Turkey’s experience of neoliberal industrialization since 1980. We suggest that Turkey has been a “successful follower” in the sense that it has achieved structural transformation in manufacturing output and exports, while its mode of articulation with the global economy has remained intact......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

www.inovasyon.org; 12 Ağustos 2013 

Otomotiv Sanayi Türkiye ihracatının ilk sıralarında yer alan sektörüdür. Diğer sektörlere göre istihdam oranı çok yüksektir. Üstelik Türkiye araç pazarı henüz doymamış ve gelişime açık bir pazardır. Bu gerekçelerden yola çıkarak, Türkiye’nin var olduğu iç ve dış pazarlar terk edilmek istenmiyor ya da Türkiye’deki gelişime açık iç pazar tamamen Türkiye’de üretilmeyen araçlara açılmak istenmiyorsa, sektördeki gelişmeler yakından izlenerek sektör desteklenmeli, durumu Türkiye lehine değiştirecek tedbirler üretilmelidir.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

Adana ÜSAM tarafından düzenlenen “Adana’da Üretim ve İnovasyonun Bölgesel Yapılanması” konulu etkinlik, 22 Şubat 2016

1980’lere kadar geleneksel olarak; bölgesel kalkınma denildiğinde az gelişmiş bölgelerin çoğunlukla kamu müdahalesiyle geliştirilmesi anlaşılmaktaydı. Bölgesel kalkınma, bölgeye yeni yatırımların çekilmesiyle hatta gelişmiş bölgelerden yatırımların kaydırılmasıyla sağlanmaya çalışılıyordu.....

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 03 Haziran 2011, Sayı: 1263.

Kuruluşlar benzer veya tamamlayıcı varlıklarını ve yeteneklerini karşılıklı olarak yarara açtıklarında, kaynaklar ve faaliyetler bağlamında ihdas ettikleri ilişkiler stratejik önem kazanır. i. İlişkiler üzerinden öncelikle bilgi ve beceri mübadele edilir. Harici bilginin öğrenilmesi (erişilmesi, özümsenmesi ve kullanım için yeteneğe dönüştürülmesi) ekonomik faaliyetin önemli bir bölümünü işgal ettiğine göre, kuruluşlar arasındaki işbirliği öncelikle bir öğrenme ilişkisidir. Aynı şekilde, araştırma ve inovasyon sistemlerinin öncülü de öğrenme sistemidir.....

...

Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 06 ve 13 Mayıs 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. 6 Mayıs 2011

Otomotiv sektörü gibi küreselleşmenin yoğun olduğu sektörlerde, ülkenin ve o ülkedeki insanların yararından söz edilecekse, ‘kalması beklenen kum’ büyük ölçüde bilgi temelli yetkinliklerdir. Bu açıdan Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014’e bakıldığında, birkaç nokta dışında, bu strateji ve eylem planının hayata geçmesini dilemekten başka bir şey yok gibi gözükmektedir. Özellikle ‘otomotivde ARGE ve tasarım merkezi olma’ hedefine katılmamak mümkün değildir.......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 11, 18 ve 25 Şubat 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. Şubat 2011

Başbakanın çağrısına Sanayi Bakanı katılıyor; ‘En büyük teşvik genç nüfusumuz ve otomobil sahibi olma konusundaki çok yüksek arzumuzdur’ diyor. Dolayısıyla Bakan, çağrının gerekçesi olarak doymamış iç pazarımıza işaret ediyor. Gerçekten, kendi iç pazarı yeterince büyük olmayan bir otomotiv sektörünün, sâdece ihracata güvenerek yerli markayı yaratması (en azından günümüzün verili koşullarında) mümkün gözükmemektedir. Türkiye’de doymamış ve giderek büyüyen bir binek otomobil pazarının olduğu da doğrudur. Bu pazara yerli üretimin hâkim olması istenen bir hâldir. Ama bugünkü durum, üretim lisans altında ve yabancı ortaklıklar eliyle yapılıyor da olsa,

...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 27-28 Ocak 2011; Ankara.

Ekonomik aktör faaliyetleri sırasında çok sayıda başka elemanla etkileşir. Öncelikle kendisine yakın ve ilgili bulduklarıyla etkileşse de, sonuçta tüm ekonomik sistem içinde varlığı hissedilir ve nüfuzu artar. Yarattığı etki, sistem içinde yaygınlaşmasına bağlı olarak kendisine geri döner. Ekonomik aktör erişebildiği enformasyona dayanarak hareket eder ama faaliyet çevresi hakkında tam olarak bilgi sahibi olması mümkün olmadığından belirsizlik içinde karar verir. Ekonomik faaliyetin koordinasyonu, bu belirsizliğin içinden stratejik hedefleri ve izlenecek güzergâhları çıkaracak müdahale siyasaları (politikaları) ile

...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nda (27-28 Ocak 2011; Ankara) yaptığı sunuş. 

SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok çeşitliliğe dayalı olarak gelişecek. 2. Kamu müdahalesi ve kamu siyasası (kamu politikası), ekonomik gelişme üzerindeki önemli rolünü sürdürmektedir.....

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay 

2010 Eylül’ünde hazırlanan bu rapor, müellifi tarafından 2011 Ocak’ında yeniden gözden geçirilmiştir. İlk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır.  Ocak 2011

Başlangıcını 1970’lere tarihleyebileceğimiz bilişim çağıyla birlikte ve o tarihten başlayarak pek çok ülke yeni dünya düzenine uyum sağlamaya çalışmaktadır. Söz konusu ülkelerin sanayilerinin önemli meselesi küreselleşen değer zincirinde edinecekleri konumlarıdır. Bu nedenle bir yandan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle değişen yeni değerler dizisinin (paradigmanın) iyi analizi yapılarak sanayi ve teknoloji politikalarını gerçekleştirecek yeni uygulama araçlarının doğru kavranması; öte yandan bu araçların artan küresel rekabet, azalan karlar karşısında ortaya çıkan farklılaşma gereksinimine yanıt verebilen, deneyci, birikimli ve yeni teknolojilerin olanak sağladığı yöntemler olduğunun

...

Üreyen, Refik

TMMOB,mühendislik mimarlık öyküleri - IV Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını, Nisan 2010, s. 75-102.

Arçelik A.Ş. 1955 yılındaki kuruluşundan 1990ların ortalarına kadar üretimini know-how lisansı ile yürütmüştür. Son yirmi yılda ise özgün ve güncel ürünleri çok değişik pazarlara, kendi bilgi ve deneyimine dayanarak gönderecek, hatta oralarda üretecek düzeye ulaşmış, böylece Avrupa ve Dünya ölçeğinde ileri sıralarda bir şirket haline gelmesi ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

makalenin devamı..

Akarsoy, Tülay Altay (Mak. Y. Müh., TTGV), Necmettin Kaya (Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi) ve Tayfun Sığırtmaç (Mak. Y. Müh., Aktaş Group)

2009 Ekim’inde hazırlanan bu rapor ilk kez www.inovasyon.org Sitesi’nde yayımlanmaktadır. Şubat 2010

Bu rapor Bursa’da yürütülen çok katmanlı ve çok katılımlı OKÜMKAP (Otomotiv Kümeleri için Kapasite Oluşturma Projesi) kapsamında hazırlatılmıştır; amacı, hafif raylı taşıt üretiminin Bursa bölgesinde yapılabilirliğini ortaya koymak ve otomotiv sanayi üretim bilgi birikiminin hafif raylı taşıt üretiminde de kullanılabilirliğini sağlamaktır......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

Yenileşim [TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.  

OKÜMKAP Projesi, Bursa ili ve çevresinde yerleşik otomotiv yan sanayi firmalarında Araştırma Teknoloji Geliştirme (ATG) kültürünün oluşmasını sağlamak üzere Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) önerisiyle; Bursa Valiliği, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği (BUSİAD), Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Uludağ Üniversitesi(UÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Sanayii Derneği’nin(OSD) katılımıyla geliştirilmiştir. Bu projenin amacı, zaman içerisinde otomotiv yan sanayi firmalarının rekabet öncesi Ar-Ge’ye dayalı, bilgi temelli ağ ve küme yapıların gerçekleşmesi ve uluslarararası üreticilerin benzer yapılaşmaları ile işbirliği

...

Ercan, Hakan (Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ve Erol Taymaz (Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü), Erinç Yeldan (Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü) 

‘Bu kitap, ILO’nun Haziran 2009’daki Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, ILO üyesi devletlerin hükümetlerinin, işçi ve işveren taraflarının delegeleriyle yaptığı toplantıda oybirliğiyle benimsenmiş olan “Krizden Çıkış: Küresel İşler Paktı” uygulaması olarak ILO Ankara Ofisi tarafından geliştirilmiş olan “Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek için Çıkarılacak Dersler” başlıklı araştırma projesinin ürünüdür. 2010 yılında yayımlanmıştır.
Ümit Efendioğlu (Kıdemli İstihdam Uzmanı, ILO Ankara Ofisi) tarafından özetlenen ve giriş bölümü kaleme alınan kitapta;
E. Yeldan’ın “Küresel Kriz ve Türkiye: Mali Canlandırma Önlemlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkilerinin Makroekonomik
...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Yenileşim[TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.

Snai-ticari ilişkilerde önemli olan, iki kuruluşun birbirlerini nasıl algıladıklarından çok birbirlerine nasıl davrandıklarıdır. Bu nedenle “kuruluşlar arası ilişki” kavramı, zaman içinde etkileşimin ve davranışların karşılıklı olarak biçimlenmesini temsil eder. Zaman faktörü ilişki için önemlidir; deneyimler ve beklentiler ilişkinin içerdiği etkileşmelere taban oluştururken, geçmiş ve gelecek tarafların şimdiki tutumlarını etkiler. Bu nedenle, tekil işlemlerin kaydı yanında bunların zaman içinde dış çevreleriyle birlikte nasıl evrildikleri ve gerektiğinde nasıl müdahale edileceği ilişki

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

16 Eylül 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır. , 22 Şubat 2016

50 yılı aşkın süredir yaşadığım büyük kentte hiçbir yerel yönetim ne kentin bütünü ne de yaşadığım yakın çevremi ilgilendiren yani doğrudan benim yaşamımı etkileyecek olan konularda ne düşündüğümü ve daha iyi bir “yaşam kalitesi” için istemlerimin neler olabileceğini öğrenme gereği duymadı......

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

2009 Haziran’ında kaleme alınan bu çalışma www.inovasyon.org’da 12 Haziran 2009’da yayımlanmıştır.   

Otomotiv Sektöründe yapılacak herhangi bir strateji çalışması a. bugünü ve geleceği anlamamızı, yani zaman ekseninde hareket etmemizi, b. içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın getirdiği fırsat ve tehditleri saptamamızı, c. iklim, enerji, çevre sorunsalının getireceği sınırları görmemizi gerektirir. Meselelerin bu üçlü bütünlük içerisinde ele alınması doğru stratejiler geliştirilmesini sağlayacaktır.....

makalenin devamı...

Suh, Joong Hae (Research Fellow; KDI), and Erol Taymaz (Professor; METU) and Joon Mo Yang (Professor, Yonsei University), et al. 

Prepared for: The Government of Turkey
Prepared by: Korea Development Institute (KDI)
Supported by: Ministry of Strategy and Finance (MOSF), Republic of Korea
Project Director: Wonhyuk Lim, Director, Office for Development Cooperation, KDI
Project Manager: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI

Authors:
Chapter 1: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI
Chapter 2: Erol Taymaz, Professor, Middle East Technical University
Chapter 3: Joon Mo Yang, Professor, Yonsei University
Chapter 4: Mahmut Kiper, Senior Expert, Technology Development Foundation of Turkey (TTGV); Serdar T.
...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

11 Nisan 2009’da kaleme alınan bu yazı 20 Nisan 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır.   , 20 Nisan 2009

5 Nisan 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 13. sayfasında “Teknolojide Türkiye sondan 4. oldu” başlıklı kısa bir haber yer aldı. Haberde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’in bir araştırmasından1 söz edilmekteydi......

makalenin devamı...

“Teknolojideki Yerimiz” (Ek I) 
T
İSK, “Türkiye’nin Dünya Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracatındaki Payı On Binde 2”, 4 Nisan 2009, www.tisk.org.tr/duyurular.asp

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

20 Şubat 2009’da kaleme alınan bu yazı 08 Mart 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır. , 08 Mart 2009

Ülkemizin geleceğini dert edinen çevrelerde başlıktaki soru yerini hep korumuş, üzerinde fikirler oluşturulmuş, gündemde tutulmaya çalışılmıştır. Bu yazıda, dönem dönem atılımlara konu olan “teknoloji geliştirmeye” ilişkin güncelle de bağı kurularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu yazı akademik bir çalışma olmayıp profesyonel yaşam ve konuya ilgiliden kaynaklanan deneyim, gözlem ve kişisel yorumlarla bellek tazelemek ve konuyu bir kez daha ilgili çevrelerin dikkatine sunmak ve bir tartışma yaratabilmek beklentisiyle kaleme alınmıştır.....

makalenin devamı...

Üreyen, Refik

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 2008, Çukurova Üniversitesi, 26-27 Haziran 2008, Adana.

‘Öğretimden Ürüne Üniversite Sanayi İşbirliği’ başlığı alışageldiğimiz süreç akışına göre doğru bir başlık olsa da ben, ‘Üründen Öğretime Üniversite Sanayi İşbirliği’ olarak değiştirerek konuşmama başlamak isterim...

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 06 Nisan 2007

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 2005 yılında hazırlıklarına başladığı Stratejik Plan çalışmasını tamamlayarak yayımladı. Plan 2007 ila 2011 dönemini kapsıyor.

Sayın Müsteşar Murad Bayar’ın sunuş metninde belirtildiği gibi bu plan “savunma sanayii sektörü için çok önemli bir yol gösterici olacaktır”. Stratejik Plan’ın çok önemli olan bazı ilkelerini şöyle sıralayabiliriz:....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 07 Mart 2008

Ülkemizde halen Ar-Ge’ye GSMH’nın %06’sı kadar bir kaynak, ortalama %65’i kamu %35’i özel sektörce olmak üzere ayrılmakta olup, bu oran birçok ülkede %2 ve üzerindedir.

Son yıllarda sürdürülebilir rekabet için Ar-Ge ve inovasyonun önemi gerek devlet gerekse özel sektör tarafından kabul edilerek IX’uncu 5 Yıllık Kalkınma Planında Ar-Ge desteğinin %2 düzeyine çıkarılması ve özel sektör payının da %60’lara yükseltilmesi hedef olarak benimsenmiştir. Bu hedef gerçekten de çok güzeldir ama, uygulamada optimum başarı sağlanabilmesi için, halen yapılması mümkün olduğu halde yapılmayan bazı şeylerin de hemen bugünden başlayarak

...

Özçelik, Emre [Department of Economics, Ondokuz Mayıs University] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University] . 

Research Policy, 2008, Vol. 37, Issue 2, pp. 258-275 (March 2008).

In this study, the determinants of private R&D investment are examined at the level of firms in the Turkish manufacturing industry. We focus our attention on the effect of public R&D support programs. Our findings indicate that public R&D support significantly and positively affects private R&D investment. There seems to be even an “acceleration effect” on firm-financed R&D expenditures. Smaller R&D performers benefit more from R&D support and perform more R&D. In addition, technology transfer from abroad and domestic R&D activity show up as complementary processes. Given the

...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır. , 26 Ekim 2007

Günümüzde firmaların başarım (performans) ölçütleri arasında “son üç-beş yıl içinde geliştirdikleri ürün veya hizmetlerin ” satışları ve kârları içindeki payları da önemle yer almaktadır. Bu oran sanayinin geniş bir bölümünde firmaların satışları ve kârlarının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Örneğin ilaç sanayisinin öncü firmalarından Baxter ‘in 2002 satışlarının içinde, son beş yıl içinde geliştirdiği ürünlerinin payı %37; bu oran 3M için %45’e kadar çıkıyor.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

umhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 19 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır.y , 19 Ekim 2007

69 ülkenin bilişim ortamını değerlendiren 2007 EIU (Economist Intelligence Unit) e-düzeyi sıralamasında, geçen yıla göre sıralamada en düşük ve en yüksek olarak değerlendirilen ülkeler arasındaki fark kapanmaktadır. Özellikle Asya’da yer alan bazı ülkeler sıralamada hızla öne çıkmaktadırlar. Bu yılki sıralamada dördüncü ve altıncı sırayı alan Honkong ve Singapur geçen yılki onuncu ve onüçüncü sıraya göre en hızlı ilerleme sağlayan ülkeler. Güney Kore, Tayvan ve Japonya da yüksek puanlar alan ve ilk yirmide yer alan ülkeler......

makalenin devamı...

Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University] and Yeşim Üçdoğruk [Department of Economics, Dokuz Eylül University]

This paper is partly based on an evaluation study on the effects of R&D support programs financed by the Technology Development Foundation of Turkey (1 August 2007).

We estimated demand functions for researchers by using panel data on R&D performing manufacturing firms in Turkey for the period 1993-2001. Estimation results show that R&D support receiving firms increase substantially their demand for researchers.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Temmuz 2007

Modern savunma sistemleri en ileri teknolojilerin kullanıldığı entegre, karmaşık ve esnek sistemlerdir. Savunma sistemlerinin otomatik, yüksek isabet yetenekli ve süratle işlem yapabilen sistemler haline getirilebilmesi için elektronik, özellikle de sayısal elektronik ve enformasyon teknolojileri kullanılmaktadır.

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

Temmuz 2020

Üniversitelerin bilgi üretmek ve eğitim temel işlevlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ülkelerin toplumsal kalkınmasına etki etmesi beklenir. 1980’ler sonrasında artan küreselleşme baskısı ile büyüme ve rekabet gücü kazandırmanın öne çıkması ve bilginin üretimin temel girdileri içindeki yerinin giderek artması üniversitelerden beklentileri de değiştirdi.........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nce düzenlenen 2007 Yaz Seminerleri’nde yaptığı sunuş, Haziran 2007

INNOVATION
• Innovation is an interactive process between heterogenous actors, during which actions and institutional structures are linked.

• Innovation is a social process involving, - learning by interacting - interaction between firms and other firms, institutions -........

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Nisan 2007

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun [1997 yılında yapmış olduğu] üzücü fakat çok doğru bir saptaması var: “Türkiye’de kamu alımları ülkemizin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğini yükseltmek amacıyla yapılmamaktadır.”

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

www.inovasyon.org; 28 Mart 2007. 

Bu çalışmada, yaygın olarak ürün esaslı yenilikçiliği çağrıştıran inovasyon kavramının kamu sektöründeki anlamı, yeri, uygulamaları ve uygulama koşulları irdelenmektedir. Yerel yönetimlerden, kamusal nitelik taşıyan hizmetlere ve kamu idarelerine kadar geniş bir bağlamda ele alınan kamuda inovasyon kavramına ve yenilikçi yaklaşımların örneklerine 1980’lerden sonra globalizasyonun özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan olumsuzluklarının giderilmesinde bir araç olarak sıkça rastlanılmaktadır.......

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23 Şubat 2007.

Türkiye, 1974 Silah Ambargosu'ndan sonra giriştiği savunma sanayiini geliştirme hamlesini yetersiz bir teknoloji altyapısıyla başlatmıştı. Aselsan gibi özgün teknoloji geliştirmeye dayalı bir sanayi modeli uygulaması da bulunmasına karşın, o dönemde, ortak üretimin düşünülmesi de normaldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bu ortak üretim modelini uygulamıştı.

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

İzmir İhracatçılar Birliği'nde yaptığı sunuş, Şubat 2007

YENİLİKÇİ ORTAM
Yerelleşmenin ana etkenlerinden birisi teknolojik inovasyondur. İnovasyonun uygun koşullarını bulduğu yenilikçi ortam;
• yöreye özgü bir üretim ve yönetim ilişki kümesinin, onu destekleyen sosyal organizasyonun
• ortaya yeni bilgi, yeni ürün ve yeni proses çıkarmak için paylaşılan çalışma kültürünün
• etkili hedeflerin bulunduğu çevredir........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ocak 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 

Technology Review Dergisi’nin 1999 yılından bu yana “en çok yaratıcı görünen ve insan yaşamını geliştirme olasılığı çok yüksek olan yeni teknoloji” çalışmalarının değerlendirildiği TR35’e; bütün dünyadan 35 yaşın altındaki teknolojist ve bilim adamları katılabiliyor. Aralarında bir Türkün de (Dr. Utkan Demirci) bulunduğu 2006 yılının 35 yenilikçi buluşun sahipleri ve ürünleri Technology Review Dergisi’nin September/October 2006 sayısında yayımlandı.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

Aralık 2005'te kaleme alınan makale Ocak 2007'de www.inovasyon.org için yeniden gözden geçirilmiştir.  25 Ocak 2007

ÖZET: Yenilikçilik (inovasyon) ve teknolojik yetenekler firma düzeyinde fark yaratan ve bir süreç olarak etkin yönetilmesi durumunda firmaya rekabet gücü kazandıracak özelliklerdir. Küresel ağyapılar üzerinde bilgi ve teknolojinin transfer edilme olanaklarının arttığı günümüzde bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yetenekler “Teknolojik Yetenek” olarak ifade edilmektedir. Firmaların bu konulardaki yetkinliğinin değerlendirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkartılması ve bir “teknolojik eylem planı”nın hazırlanmasında etkin bir araç “Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi (Technology Audit)"dir. Bir metodoloji

...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi'nin "Ortaklık Esaslı Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) ve Kentsel Yenilik (İnovasyon) Siteminin Altyapısı" konulu Sempozyumu, 19-21 Ocak 2007, Kayseri.

Bir ekonominin inovasyon performansı firma, araştırma kurumu, üniversite gibi kuruluşların bireysel performansları yanında, bunların bilgi yaratan ve kullanan kolektif bir sistemin elemanları olarak karşılıklı etkileşmelerine ve değerler, normlar, yasal düzenlemeler gibi sosyal kurumlarla olan ilgilerine bağlı olmaktadır. Bu nedenle, üniversite-sanayi işbirliğinin başarılı ilişkileri etkin inovasyon sistemleri içinde gömülüdürler.........

...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 29 Aralık 2006

Savunma sanayii bulunan bütün ülkelerde devletler, özellikle, ulusal teknoloji geliştirilmesini destekler. Çünkü, teknoloji savunma sistemleri için çok önemlidir. Savunma sanayiine devlet müdahalesi, her ülke için değişik şekillerde de olsa, hepsi ulusal şirketleri, ulusal sanayii ve ülkenin teknoloji yeteneğini geliştirme amaçlıdır....

makalenin devamı....

Ahmet Ş. Üçer, Prof. Dr.

Bilkent University / GE 301: Science, Technology, and Society - Fall 2006 / Lectures

Contents
• Knowledge society and globalization – upgrading of information and communication. – Upgrading the Education system  – Collaboration in research & technology  – Knowledge/technology gap
• Knowledge society norms
• Human wellbeing – Material and social indicators
• Security – demographic changes – terrorism..

Makalenin devamı...

Ahmet Ş. Üçer, Prof. Dr.

Bilkent University / GE 301: Science, Technology, and Society - Fall 2006 / Lectures

Contents
• Knowledge society and globalization – upgrading of information and communication. – Upgrading the Education system  – Collaboration in research & technology  – Knowledge/technology gap
• Knowledge society norms
• Human wellbeing – Material and social indicators
• Security – demographic changes – terrorism..

Makalenin devamı...

Ahmet Ş. Üçer, Prof. Dr.

'PowerPoint' presentation, Bilkent University / GE 301: Science, Technology, and Society - Fall 2006 / Lectures

Contents
Historical perspective • Socio-economic change • Information and communication technology as strategic tool • Networking
• Technology and Globalization • Social development and globalization • Conclusions

Makalenin devamı...

Kılıçaslan, Yılmaz [İktisat Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara] 

"Sınai Yapı, Yapısal Değişim ve Üretkenlik" Bu makalenin son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayımlanmıştır (Sayı 247, Ekim 2006, ss. 5-23). Ekim 2006 

Bu makalenin amacı, 1965-1999 dönemi için farklı gelir ve kalkınmışlık düzeyindeki ülkelerin imalat sanayilerini inceleyerek, üretkenlik ve sınai yapı arasındaki ilişkileri saptamaktır. Bu amaçla, öncelikle imalat sanayii üretim ve istihdamının teknolojik yönelime göre ev