Akyos, Müfit

HBT, 15 Ocak 2021, Sayı 251 Politik Bilim köşesi.

"Yeni temel bilimsel bilgi için başkalarına bağımlı olan bir ulus, mekanik becerisi ne olursa olsun, endüstriyel ilerlemesinde yavaş ve rekabetçi konumunda zayıf olacaktır."
Vannevar Bush
19 Temmuz 1945'te, Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nda teslim olmasından 2,5 ay sonra ve Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanmasından 3 hafta önce ABD tarihindeki en etkili bilim politikası raporu Washington, DC’de kamuoyuna duyuruldu. Science, the Endless Frontier – Bilim, Sonsuz Ufuklar başlıklı 34 sayfalık rapor, Washington Carnegie Enstitüsü başkanı ve ABD Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi başkanı Vannevar Bush tarafından yazılmıştı.
25 Temmuz 1945’te yayınlanmasından sonra ABD’de akademik araştırmaların yapılma biçimini (yöntemini) günümüze kadar değiştiren Vannevar Bush’un başyapıtı bir raporun, 75. yılından söz ediyoruz. Bir tek rapor nasıl olup ta bilimsel araştırmanın ulusal boyutta yönetiminde böylesine derin bir değişim yaratabilmişti?
Makalenin Devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 23 Ekim 2020, Sayı 239 Politik Bilim köşesi.

‘Hakikat bükücülükle’ Covit-19 salgını sonuçlarıyla oynanması, hastanelerimizin borçlarını ödeyememeleri nedeniyle malzeme tedarik edememe riski ile karşı karşıya kalmaları, sistem içinde tarikat yapılanmasının en çirkin yüzüyle ortaya çıkması, salgın sürecinde giderek artan sayıda sağlık çalışanını kaybediyor oluşumuz sağlık sistemimizin ne denli kötü yapılandırıldığını ortaya koymuş oldu. Sağlığa erişimi temel insanlık hakkı olarak tasarımlamada yol gösterici olmak üzere, önceki iki yazıda değinilen raporların çıktı ve yorumları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Makalenin Devamı..

Akyos, Müfit

HBT, 29 Ocak 2021, Sayı 253 Politik Bilim köşesi.

University of Chicago’dan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok tarafından hazırlanan Türkiye Bilim Raporu başlığı ile beklentileri yükseltiyor. İnovasyon sözcüğü ile başlayan özet bölümünde (74 sözcük) yazarlar çalışmayı “… çok zengin akademik yayın verileri kullanarak [Scopus ve Microsoft Academic Graph (MAG)] Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin detaylı analizini yapıyoruz. Araştırmamız esnasında sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunmaya gayret ediyoruz.” diyerek tanıtıyorlar. 1.518 sözcüklük İngilizce özette ise raporun tamamı özetleniyor!
Çalışmanın (modelin) çerçevesi, 1) “inovasyonun ilk ayağı olan bilimsel çalışmaların Türkiye'deki mevcut durumu incelenecektir.”, 2) “Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyini artırması, refah seviyesini yükseltmesi ve öncü ülkeler arasında yer alması adına teknolojik yenilikler üretebilmesi gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler ise ancak bilim ortamının güçlü olmasıyla sağlanabilir.” denilerek çiziliyor.
Makalenin Devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 24 Nisan 2020

Krize “ithalata dayalı sağlık tedarik sistemi” ile yakalanmak talihsizlik değil öngörüsüzlüktür!
İnsanlığın yalnızca bilimden medet umar hale geldiği günleri yaşıyoruz. Hepimiz hemen geliştiriliverecek bir ilacı ve aşıyı dört gözle bekliyoruz. Oysa ki, özellikle sağlık sektöründe değil bir ilaç veya aşının, tıbbi bir ekipmanın geliştirilmesi bile zaman alıcı bir süreçtir..............

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 9 Ekim 2020, Sayı 237 Politik Bilim köşesi.

Bir dönem farklı uluslararası endeksleri izleyerek ülkemizin durumuyla ilgili yazılar yazar, yorumlamaya çalışırdım. Ancak son yıllarda hemen bütün insani ve teknolojik gelişme endekslerinde iyice açığa çıktı ki, yönetilemezlik modeli ve yönetim yeteneği yoksunluğu ile hangi endekse bakarsak bakalım ülkemiz adına yalnızca karamsarlığa düşüren kötüleşmeler söz konusudur. Bu durumda sıralamadaki yerimizden önemli olmak üzere ilgili raporlardaki yorumlara, çıkarsamalara bakmak ve yorumlamaya çalışmak daha anlamlı görünüyor.
Makalenin Devamı...

Akyos, Müfit

HBT, 10 Nisan 2020

Orduların yalnızca cenaze kaldırmaya yaradığı günlerden geçiyoruz. İtalya’daki görüntüler İsmail Kadare’nin Ölü Ordunun Generali romanındaki sahneleri çağrıştırıyor. İnsanlık çevre, iklim değişikliği vb. bir noktadan darbe beklerken ‘görünmez’ bir varlık yaşamlarımızı altüst ediverdi. Dünyaya düzen veren güçlerin çaresizliği dökülüverdi ortalığa. Şimdi ne güçlü orduları, ne dehşet silahları ne de dünyaya nizam vermek için kullandıkları beyinleri işe yarıyor.............

makalenin devamı...