Bilimi yükseltmek

Gözlemler, ölçümler, varsayımlar, hesaplamalar, disiplinler arası çalışmalar sonucu geliştirilen teorilerle varılan bilimsel sonuçlar. Buraya kadar bilimsel bir sürecin işlemesidir. Sonrasında yönetimlerin bu bilimsel çıktılardan hareketle bilim insanlarına ve uzmanlara danışarak toplum yararına yasa, yönetmelik, yönergelerle ilgili alanı düzenlemesi, gereken yapılanmaları ve karar süreçlerini oluşturması, planla-uygula-kontrol et-iyileştir döngüsünü ödünsüz işletmesi beklenir. Bu işleyişe göre yaşadığımız 10 ilimizi kapsayan büyük deprem felaketinin sonuçlarına bakıldığında Bilim: 1 – Yönetim: 0.

 “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir …” ilkesi ile kuruluşunu gerçekleştiren 100 yaşındaki Cumhuriyetimiz, özellikle son 25 yılda gücü ele geçiren cehaletin “… akıl ve bilimin rehberliğini …” reddedip, oluşturduğu kuralsızlığa dayalı yönetimsizliğinin toplumumuza ödettiği ağır bir bedelidir bu.

Felaketler sonrası yalnızca bilimin öneminden söz etmenin ve cahil, kötü niyetli yönetimleri suçlamanın yararı yok (hesap sorulmasın anlamında değil!). Bilimsel bilginin gerektirdiği davranış biçimini, yaşamın olağan akışı içine nasıl koyabileceğimizi düşünmemiz ve eğitimden yönetime kadar yenilikçi yapılanmaları kurgulamamız ve inşa etmemiz gerekiyor.

 Şimdi “bilim ve aklı manevi miras” olarak kabul edenlerin, bilimsel düşünceyi en yüksek noktaya yerleştirmek üzere çaba göstermeleri gereken zamandır. Bilim dünyamızın özgürlük ve özerklik temelinde yeniden inşa edilmesi yapılacak öncelikli işlerdendir.

Önümüzdeki geleceği ülkemiz, insanlık ve dünyamız adına barış, huzur ve mutluluğa taşıyacak bütün bilimsel ürünlerinizi ve görüşlerinizi bu Platform’da sergilemekten onur duyacağız.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu
Dostluk ve sevgiyle …

Umutlanabilir miyiz?

 “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu kritik kesitinde, zamanın yeniden ileriye doğru işlemeye başlaması, Ortadoğu coğrafyasında lâik bir cumhuriyet yaratma başarısını gösterenlerin mirasına sahip çıkılabilmesine; bu mirasa sahip çıkanların kararlılığına, verecekleri mücadelenin sürekliliğine ve örgütlenebilme yeteneklerine bağlıdır ve elbette, bu örgütlen(me)de başı çekecek siyasi gücün/siyasi önderin basiretine ve vaat edeceği geleceğin, kendi ‘Vizyon 2023’ünün inandırıcılığına… “(Aykut Göker, Yaratıcılık ve Yenilikçiliğin Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz). 

Değerli dostlar, sevgili Aykut Göker yine bir seçim öncesinde, 2013 yılından böyle sesleniyor bizlere.

Ulusal Yenilik Sistemi

Cumhuriyeti kuran kadroların bağımsızlık ideallerinin bir karşılığı olan sanayileşmenin gerekliliği düşüncesi 1927 yılına kadar uzanır. 1929’un Beş Yıllık Planı ve 1930 Sanayi Kongresi’nde şekillenen “geleceği inşa etme mecburiyeti”  hep sanayileşme kavramı etrafında oluşturulmuştu.

Gelişmiş ve kalkınma çabası içindeki ülkeler bilgi tabanlı yeni bir ekonomiyi yetkinlikler ve yenilikçilik etrafında yeniden inşa etmektedirler. Ülkemizin geriye gidişi durdurup ileriye döndürebilmek için bilim-teknoloji-yenilik (B-T-Y) politikalarını ”sıçrama-leap-froging” yapacak biçimde yeniden tasarlamak bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Bu amaçla geliştirilecek ekonomik, teknolojik ve sosyal politikalarla ilişkilendirilecek Ulusal Yenilik Sistemi (UYS), sözü edilen “sıçramaya” sahip olduğumuz bütün kapasiteleri harekete geçirebilecek olması nedeniyle önem verilmesi gereken etkili bir kalkınma politikası aracıdır.

Bu konuda, “Türkiye Ulusal yenilik Sisteminin Yeniden İnşası, Politika Raporu, Müfit Akyos, SODEV 2023/1” yayınlandı. Raporu sayfamızdan indirebileceğiniz gibi https://sodev.org.tr/ adresinden de erişebilirsiniz.

Önümüzdeki geleceği ülkemiz, insanlık ve dünyamız adına barış, huzur ve mutluluğa taşıyacak bütün bilimsel ürünlerinizi ve görüşlerinizi bu Platform’da sergilemekten onur duyacağız.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu
Dostluk ve sevgiyle …

Yurtta barış, dünyada barış!

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan II. Dünya Savaşı’nın Hitler faşizminin yenilgisiyle sona ermesinden sonra 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlana gelmektedir.

cbt agokerAykut Göker’i beşinci yılında anmak (1938 - 2016)

Aykut Göker’i kaybedişimizin ardından herkese bilim teknoloji dergisi’nin 25 Kasım 2016 tarihli 35. Sayısında Öğrenen, öğreten Aykut Göker başlığı ile kaleme alınan yazının sonunda;

yaratıcılık ve yenilik aykutgökerH. Aykut Göker’in kalıcı eserleri arasında yer alan inovasyon.org sitesi işlevsel olmaya devam ediyor. Bu “merhaba” mızda size onun bir başka kalıcı eserini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. H. Aykut Göker’in beş yıllık bir gecikmeyle de olsa Yaratıcılık ve Yenilikçilik Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz, Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, Nisan 2021 yayınlandı.