Yurtta barış, dünyada barış!

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan II. Dünya Savaşı’nın Hitler faşizminin yenilgisiyle sona ermesinden sonra 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlana gelmektedir.

yaratıcılık ve yenilik aykutgökerH. Aykut Göker’in kalıcı eserleri arasında yer alan inovasyon.org sitesi işlevsel olmaya devam ediyor. Bu “merhaba” mızda size onun bir başka kalıcı eserini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. H. Aykut Göker’in beş yıllık bir gecikmeyle de olsa Yaratıcılık ve Yenilikçilik Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz, Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, Nisan 2021 yayınlandı.

Pek iyi anılarla olmasa da 2020 yılını da ölü zamanlar arasına koyarak 21. yüzyılın beşte birini geride bıraktık. İnsanlığın “mavi bilyeyi” hoyratça kullanmasından kaynaklanan küresel sorunlarımızın yanı sıra Covit-19 salgınının yarattığı sorunlarla mücadele edilecek yeni bir yılın başlangıcındayız.  

Genç kuşakların çağdaş bir eğitimden yoksun, geniş kesimlerin ise bilgiden ve bilimden uzak kalmaları en zayıf yanımızı oluşturmaktadır. Bu karanlık süreçte yaşamda karşılığı olmayan her türlü “hakikat bükücü” safsatanın bilgi olarak sunulması karşısında Platformumuzu bilimsel ve entelektüel ürünlerle zenginleştirmeye çalışmaktayız. Platformumuz “bilgi, daha fazla bilginin” peşindedir.

Şu günlerde aya gitmekten başlayıp samanyoluna uzanan söylemlerle yeniden milat yazılırken bir anımsatma olmak üzere ülkemizde yakın geçmişte sevgili Aykut Göker’in önemli katkılarıyla 1995’te yayınlanan ve içinde “Ulusal Havacılık ve Uzay Konseyi” kurulması önerisi de olan bir TÜBİTAK çalışmasını “Havacılıkta Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları, Türkiye İçin Öneriler, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 95/03, Ekim 1995” yeniden dikkatinize sunuyoruz.

aykutgoker merhaba 518 Kasım 2016’da yitirdiğimiz H. Aykut Göker, 27.06.2002’de kurduğu bu platformun “Platform Hakkında” bölümünde;
“… Türkiye için tek stratejik seçenek bilim, teknoloji ve teknolojik inovasyonda yetkinleşmektir. Yetkinleşme elbette toplum içindir; toplumun bütün katmanlarının refahı ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak içindir.” diyor.
O’nun siyasal ve profesyonel yaşamı boyunca yüksek bir yurtseverlikle ve özveriyle yürüttüğü çalışmaları ve eserleri bu platformda yer almaktadır. Eleştirel akıldan kaynaklanan uyarıları bu eserlerinde yer aldı. Ne yazık ki bu uyarıları hâlâ geçerli. Birkaç örnek,
“Kaotik ortam ürkütücü... Zaman, bu gidişe itirazı olanların potansiyel güç ve değerinin farkına varma ve o potansiyeli kuvveden fiile çıkaracak örgütlü gücü yaratabilme zamanı...