Savaşların sonrasında erişilen “barışta”, güçlü olanın (haklı olanın anlamında değil) kazandığı şan, şeref, mal-mülk ne varsa tarih olarak yazılır da, kaybedenlerin yani halkın acıları, kaybettikleri söz konusu bile edilmez. Böylesi bir savaş-barış diyalektiği gerçekte bir sonraki savaşı ya da barışı taşır içinde. Günümüze kadar yansıyan sonuçlarına bakıldığında bunun somut örnekleri I. ve II. Dünya Savaşlarıdır.

Bilim, laik ve demokratik bir ortamda gelişir. İnsanlık tarihinde zaman zaman aksine ortamlarda da bilim yapılmış ise de sürekliliği ve kalıcılığını sağlamak olanaklı olamamıştır.

Aykut Göker, bu ülkenin aydınlık geleceğine olan inancı ile ve topluma duyduğu sorumlulukla bilim, teknoloji ve inovasyon politikaları alanında kendi birikimlerini yansıtmak ve bu politikalar ve uygulamaları konusunda söyleyecek sözü olanlara alan oluşturmak üzere Türkiye’de bir ilk olmak üzere Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu’nu 2002 yılında kurdu.