Son iki yüzyılda aşılardan ilaçlara, medikal cihazlardan tedavi yöntemlerine kadar yaşanan gelişmeler insanoğlunun ortalama yaşam süresini uzatırken yaşam kalitesini de arttırdı. Medikal yenilikçilik alanında yaşanan önemli gelişmeler tanı ve tedavide parlak sonuçlar alınmasını sağlamakta iken birden karşımıza Covit-19 çıkıverdi. Medikal yenilikçiliğin en parlak örneklerinin görüldüğü ülkelerde bile hâlâ görünür gelecek için bir umut olduğunu söylemek zor. Peki, neden böyle oldu?

1970’lerin sonuna kadar devletin asli görevleri arasında sayılan sağlık hizmetlerinin neo-liberalizmin öncü silahı özelleştirmeye (piyasaya) açılması dönüm noktası olarak alınabilir. Böylece sosyal devlette sağlık sistemlerinin olmazsa olmaz erişilebilirlik ve ödenebilirlik ilkesi bozularak özel sektör yatırımları için sağlanan kolaylıklarla (bizdeki şehir hastaneleri) bütünüyle piyasaya teslim edildi. Ancak önü alınamayan salgının ağır yükü hemen bütün ülkelerde sağlık sistemlerinin köklü olarak eleştirilmesine ve değişim taleplerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Bu bağlamda WİPO_Küresel Yenilik Endeksi 2019 ve 2020 raporları önemli veriler ve yorumlar içermeleri nedeniyle kolay erişim sağlanabilmesi için sitemize eklendi. Yeni üç özgün çalışmadan birisi de yine Covit-19’la ilgili.

Önümüzdeki geleceği ülkemiz, insanlık ve dünyamız adına barış, huzur ve mutluluğa taşıyacak bütün bilimsel ürünlerinizi ve görüşlerinizi bu Platform’da sergilemekten onur duyacağız. 

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu
Dostluk ve sevgiyle …