aykutgoker merhaba 518 Kasım 2016’da yitirdiğimiz H. Aykut Göker, 27.06.2002’de kurduğu bu platformun “Platform Hakkında” bölümünde;
“… Türkiye için tek stratejik seçenek bilim, teknoloji ve teknolojik inovasyonda yetkinleşmektir. Yetkinleşme elbette toplum içindir; toplumun bütün katmanlarının refahı ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak içindir.” diyor.
O’nun siyasal ve profesyonel yaşamı boyunca yüksek bir yurtseverlikle ve özveriyle yürüttüğü çalışmaları ve eserleri bu platformda yer almaktadır. Eleştirel akıldan kaynaklanan uyarıları bu eserlerinde yer aldı. Ne yazık ki bu uyarıları hâlâ geçerli. Birkaç örnek,
“Kaotik ortam ürkütücü... Zaman, bu gidişe itirazı olanların potansiyel güç ve değerinin farkına varma ve o potansiyeli kuvveden fiile çıkaracak örgütlü gücü yaratabilme zamanı...

Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni mirasçısı olduğu Osmanlı devletinden ayıran en önemli nokta, … bilimi ve aklı eksen alan, bütünüyle farklı bir kültür sisteminin Osmanlı’daki bu sistemin yerine geçirilmek istenmesiydi. Bu yeni sistem de kendi içinde bir bütündü ve bu bütünlüğün sağlanması başarılmıştı. … 1940’lı yılların ikinci yarısından itibaren, bu sistemsel bütünlük bozulmaya başladı. Sistemi asıl ayakta tutacak olan eğitim alt sisteminde, aydınlanmanın geri plana itilip din motifinin giderek ağırlık kazandığı sürekli değişiklikler, bozulmada başrolü oynadı. Sistem kendisini yıkacak kadroları kendisi yetiştirir hâle geldi.” (CBT, 21.08.2015)
“Umutsuzluğa düşmemek ve bir çıkış yolu bulmak için nerede ve niçin tökezlediğimizi anımsamak gerek...
… Bu ülkede, elbette yeterli düzeyde değil ama hâlâ bilimden söz edebiliyorsak ve gelecek için umut bağlayabileceğimiz birkaç üniversiteye sahipsek bunu Atatürk’ün “Hayatta en hakikî mürşid ilimdir.” ilkesinde ifadesini bulan, ‘kültürde yörünge değiştirme’ olarak tanımlanabilecek köktenci atılımlarına borçlu olduğumuzu asla unutmayalım. … Atatürk bu ilkeyle merkeze Batılının anladığı anlamda ‘bilim’i, ‘aklı’ oturtmak istemiştir. (CBT, 07.8.2015)

Önümüzdeki geleceği ülkemiz, insanlık ve dünyamız adına barış, huzur ve mutluluğa taşıyacak bütün bilimsel ürünlerinizi ve görüşlerinizi bu Platform’da sergilemekten onur duyacağız. 

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu
Dostluk ve sevgiyle …