Yurtta barış, dünyada barış!

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan II. Dünya Savaşı’nın Hitler faşizminin yenilgisiyle sona ermesinden sonra 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlana gelmektedir.

 

Güçlünün oluşturduğu savaşsızlık durumuna barış denilemez. Her türlü sömürü, eşitsizlik ve adaletsizlik barışın önündeki en önemli engellerdir. Barış, yaşamın her alanında (insan-insan, insan-toplum, toplum-toplum vb.) demokrasi, özgürlük ve adaletin, sevgi, güven ve güvenlik ortamında dayanışmanın ve yardımlaşmanın olması, özetle “kendisiyle, türdeşleriyle ve doğayla uyum” içinde yaşama hali olarak tanımlanabilir.

SIPRI’nin - Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü - Nisan 2021 raporuna göre, toplam küresel askeri harcama bir senede %2,6 artarak 1.9 milyar dolar (2020) olurken, küresel GSH %4,4 azaldı. Yani dünya fakirleşirken bile silahlanmayı arttırdı.

En son örneği ile Taliban’ın yıllardır sürdürdüğü cihadı için gerekli silahların ve dünyanın genellikle geri kalmış bölgelerinde ve emperyalizmin besleyip körüklediği onlarca iç savaşta, etnik ve ayrılıkçı çatışmada kullanılan silahların kaynağı gelişmiş ülkeler değil mi?

G20 ülkeleri, gelişmekte olan ülkelere aşı göndermek için gerekli olan 16.7 milyar dolarlık açığı kapatamıyorlar. Bu rakam dünyada yıllık estetik ameliyatlara harcanan paranın üçte biri.

Hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz!

Konuyla ilgili Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (Institute for Economics & Peace) Küresel Barış Endeksi-2021 ve Askeri Harcamalara İlişkin Küresel Eylem Günleri 2020 raporlarının ilginizi çekeceğini umarız.

H. Aykut Göker’in Yaratıcılık ve Yenilikçilik Kültürel Kökenleri ve Bizim Toplumumuz,  Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, Nisan 2021, kitabı ile ilgili bir tanıtım yazısına da yer verdik.

Önümüzdeki geleceği ülkemiz, insanlık ve dünyamız adına barış, huzur ve mutluluğa taşıyacak bütün bilimsel ürünlerinizi ve görüşlerinizi bu Platform’da sergilemekten onur duyacağız.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu
Dostluk ve sevgiyle …