Önsözü, “Akademisyenin ilk akla gelen görevleri; bilimsel araştırma yapmak, öğrenci ve araştırıcı yetiştirmektir. Fakat özellikle ülkemiz gibi bilimi içselleştirememiş toplumlarda, bu görevlerle yetinmek yeterli midir?” sorusu ile başlayan kitap neden yazıldığının (varlık nedeninin) yanıtını da veriyor. “Akademik dünya bilim insanlarından, araştırıcılardan, öğrencilerden oluşur ama genel kamuoyunun, toplumun da dışında değildir, olmamalıdır.Bize göre akademik dünyanın kökü, toplumdadır. Mumun dibini aydınlatması gerektiği gibi, bilimin de toplumu aydınlatması gereklidir. Aydınlatmazsa, aydınlatamamışsa bilimin ışığına talep azalır.Mumun ne işe yaradığı tartışılır hale gelir. Bilimin kendi varlığı da tehlikeye düşer.”
Prof. Ok, “Bilimin, … sade vatandaşlarımıza yayılması, akademinin görevleri arasında olmalıdır” derken, sosyal sorumluluğunu yerine getirmek ve “Tarafsız olan, hakim olanı destekliyor demektir. İstedim ki, tarafım bilinsin!” düşüncesini yaşama geçirmek üzere, mesleki bağlamda orman mühendisliği alanında kaleme aldığı ve yazıldıkları tarihte tartışılan toplumsal sorunları temel alan 35 makalesini (14 Mart 2012 – 29 Ekim 2017) e-kitap olarak toplumun erişimine açmış.
Ülkemizde çevre yağmasının ve tahribatının ivmelenerek arttığı, çevre ve iklimin insanlığın baş etmesi gereken en büyük küresel sorunlar olarak önümüzde durduğu bir dönemde, uzman olmayanların da kolayca anlayabileceği bir dille ve bilim adamı sorumluluğu ile kaleme alınmış bu kitabı sizlerin sorumluluğuna “emanet ediyoruz”. Sayın Prof. Kenan Ok’a kitabının sitemizde yayımlanmasına izin verdiği için teşekkür ediyor ve “Ülke doğal ve kültürel kaynaklarının sürdürülebilirliği, ekonomimizin kalkınma ve refah yolunda ilerlemesi, ancak ve ancak bilinçli bir topluma dönüşmemizle olanaklı hale gelecektir. Bu dönüşüme katkıda bulunabilmiş olmak en büyük isteğimdir” arzusuna biz de katkıda bulunmuş olmayı umut ediyoruz. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu.

Kitap.pdf