Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 02 Ağustos 2003

Savunma sanayii pazar özellikleri, ürün özellikleri ve savunma sanayii kuruluşlarının özellikleri bakımından diğer sanayi sektörlerinden oldukça farklı bir sektördür. Bu farklılık genelde savunma sanayii şirketlerinin devletle olan ilişkilerinde göze çarpar. Hemen bütün ülkelerde devletler savunma sanayii şirketleriyle yoğun ilişki içindedir ve savunma sanayii şirketlerini desteklerler. Ayrıca, ABD hariç olmak üzere hemen her ülkede, savunma sanayiinde, az veya çok sayıda, devletin sahip olduğu şirketler bulunmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkelerde de savunma sanayii önce devlet tarafından kurulmuş ve bir kısım şirketler daha sonra özelleştirilmişlerdir....

makalenin devamı...