AZresim

Aytekin Ziylan

1938 1932 İzmir doğumlu olan Aytekin ZİYLAN, İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1953 yılında Harp Okulu'ndan muhabere subayı olarak mezun oldu. 1960 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birliklerinde, Genelkurmay MEBS Başkanlığı'nda ve SHAPE, NICSMA, LANDSOUTHEAST karargahlarında çeşitli NATO görevlerinde bulundu. 1984 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek K.K.K. MEBS Daire Başkanı oldu.
Aytekin Ziylan Özgeçmiş

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23 Şubat 2007.

Türkiye, 1974 Silah Ambargosu'ndan sonra giriştiği savunma sanayiini geliştirme hamlesini yetersiz bir teknoloji altyapısıyla başlatmıştı. Aselsan gibi özgün teknoloji geliştirmeye dayalı bir sanayi modeli uygulaması da bulunmasına karşın, o dönemde, ortak üretimin düşünülmesi de normaldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bu ortak üretim modelini uygulamıştı.

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 29 Aralık 2006

Savunma sanayii bulunan bütün ülkelerde devletler, özellikle, ulusal teknoloji geliştirilmesini destekler. Çünkü, teknoloji savunma sistemleri için çok önemlidir. Savunma sanayiine devlet müdahalesi, her ülke için değişik şekillerde de olsa, hepsi ulusal şirketleri, ulusal sanayii ve ülkenin teknoloji yeteneğini geliştirme amaçlıdır....

makalenin devamı....

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 11 Şubat 2006

Gelişmişlik düzeyi tanımı geçtiğimiz yüzyılda hızlı bir değişime uğramıştır. Bu değişim süreci içinde ülkelerin “teknolojik yetkinlik” düzeyleri, gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında teknolojik yetkinlik ifadesinin daha çok “üretim yapabilme” yeteneği olarak yorumlandığı görülmektedir. Yüzyılın sonlarında ise yeni bir ürünün tasarım ve üretim teknolojilerine hakim olma yetkinliği ön plana çıkmıştır.

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral

Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23 Temmuz 2005

SADER, savunma sistemlerinde teknolojinin önemini, Orgeneral Cömert'in de dediği gibi, silah sistemlerinde yazılım ve donanımın ulusal olması gerekliliğini yansıtmayı misyon olarak üstlenmiş bir dernekti. Yazık ki kapandı.

makalenin devamı...