AZresim

Aytekin Ziylan

1938 1932 İzmir doğumlu olan Aytekin ZİYLAN, İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1953 yılında Harp Okulu'ndan muhabere subayı olarak mezun oldu. 1960 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birliklerinde, Genelkurmay MEBS Başkanlığı'nda ve SHAPE, NICSMA, LANDSOUTHEAST karargahlarında çeşitli NATO görevlerinde bulundu. 1984 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek K.K.K. MEBS Daire Başkanı oldu.
Aytekin Ziylan Özgeçmiş

Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğg.

Hedef Ulusal Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesi Olmalı, Ankara , Aralık 2000

Şurası bir gerçektir ki hepimiz Türk savunma sanayiinin güçlenmesini, bu suretle savunma sistem tedariki için yapılan harcamaların ülke ekonomisine olası yükünün azaltılmasını, yeni iş sahalarının açılmasıyla sosyal huzurun yaygınlaşmasını, silahlı kuvvetlerimizin ileri teknolojili güvenilir savunma sistemlerini kullanarak daha üstün bir caydırıcı güce kavuşmasını istiyoruz. Ancak bunun yöntemleri konusunda değişik görüşlere sahip olanlarımız var. Bir kısım görüşler, doğal olarak, politik düşüncelerden, şirket yararlarından vb. nedenlerden etkileniyor. Dolayısıyla konuya bilimsel bir anlayışla yaklaşmak ve ülke çıkarlarını ön plana çıkarmak çok önemli.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

TÜBİTAK-TÜSİAD-TTGV, 3. Teknoloji Kongresi, Ankara , 11 Eylül 2000

• Türkiye’de kamu alımları ülkenin bilim, teknoloji ve sanayileşme yeteneğini artıracak yönde yapılmamaktadır.

• Dünyada sanayileşen bütün ülkelerde devletler uluslararası anlaşmalardan gelen yükümlülüklerini de zorlayarak ulusal sanayilerini ve ulusal teknoloji geliştirilmesini desteklemektedir.....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

"Savunma Sanayii Üzerine", Ankara, Ekim 1999

Türkler Avrupalılardan bir şeyler öğrenmeyi ilk defa 1683 II. Viyana Kuşatmasındaki başarısızlıktan sonra düşündüler. İşe ordunun modernleştirilmesi ve savunma sanayiinin geliştirilmesi ile başlamayı kararlaştırdılar. 315 yıl sonra gelinen noktada Türkiye, ana savunma sistemlerinin %80’ini ithal yoluyla karşılayan bir ülkedir......

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin ve Diğerleri

"Savunma Sanayii ve Tedarik: Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesini Esas Alan Bir Yaklaşım, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 98/01,", Ankara, Ocak 1998,

Ülkemize yönelik tehditlere karşı caydırıcı olabilmek için çok iyi eğitilmiş ve modern silah sistemleriyle donatılmış silahlı kuvvetlerle birlikte güçlü ve milli bir savunma sabayine ihtiyaç vardır.....

kapak sayfası

makalenin devamı...