AZresim

Aytekin Ziylan

1938 1932 İzmir doğumlu olan Aytekin ZİYLAN, İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1953 yılında Harp Okulu'ndan muhabere subayı olarak mezun oldu. 1960 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birliklerinde, Genelkurmay MEBS Başkanlığı'nda ve SHAPE, NICSMA, LANDSOUTHEAST karargahlarında çeşitli NATO görevlerinde bulundu. 1984 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek K.K.K. MEBS Daire Başkanı oldu.
Aytekin Ziylan Özgeçmiş

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 22 Kasım 2003

De Gaulle’ün Fransa’nın güvenliği ile ilgili tanımı savunma sanayiinin tanımını da içerir ve şöyledir. “Fransa’nın ülke güvenliği; silahlı kuvvetleri ile silahlı kuvvetlerine başkalarından izin ve yetki almadan kullanacağı, ileri teknolojili, savunma sistemleri üreten milli savunma sanayiinin varlığına bağlıdır.” (1)...

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 06 Eylül 2003

Herhangi bir mal veya hizmetin fiyatını ucuzlatabilmek için kullanılabilecek en etkili araçlardan biri rekabet uygulamasıdır. Rekabet aynı zamanda teknoloji geliştirmenin ve kalitede en iyiyi yakalamanın da bir aracıdır. Liberal ekonomi yönteminin uygulandığı ülkelerde asıl olan piyasalarda tam bir rekabet uygulamasının yapılabilmesidir. Hükümetler rekabet uygulamasının iyi işlemesini gözeterek az sayıda üreticinin, çok sayıdaki müşterilere kalitesiz ve yüksek fiyatlarla mal veya hizmet satmasını önlemeye çalışırlar....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 02 Ağustos 2003

Savunma sanayii pazar özellikleri, ürün özellikleri ve savunma sanayii kuruluşlarının özellikleri bakımından diğer sanayi sektörlerinden oldukça farklı bir sektördür. Bu farklılık genelde savunma sanayii şirketlerinin devletle olan ilişkilerinde göze çarpar. Hemen bütün ülkelerde devletler savunma sanayii şirketleriyle yoğun ilişki içindedir ve savunma sanayii şirketlerini desteklerler. Ayrıca, ABD hariç olmak üzere hemen her ülkede, savunma sanayiinde, az veya çok sayıda, devletin sahip olduğu şirketler bulunmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkelerde de savunma sanayii önce devlet tarafından kurulmuş ve bir kısım şirketler daha sonra özelleştirilmişlerdir....

makalenin devamı...

Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 28 Haziran 2003

Günümüzün savunma sistemleri yazılımlar kontrolunda çalışan çok karmaşık entegre sistemlerdir. Bu sistemlerin tedariklerinde artık; bir şartname hazırlayarak ihaleye çıkmak, sistemin geliştirilmesini beklemek ve sonra muayene ederek teslim almak şeklinde çalışan klasik satın alma yönteminin kullanılmasına olanak yoktur. Bu gereksinim önce en büyük savunma sistem üreticisi olan ABD tarafından hissedilmiş ve yazılım kontrolunda çalışan savunma sistemlerinin tedariklerinde “evrimsel tedarik” şeklinde dilimize çevirebileceğimiz “evolutionary acquisition” yöntemi uygulamaya sokulmuştur.....

makalenin devamı...