Ziylan, Aytekin,

Cumhuriyet Bilim Teknik, 06 Eylül 2003

Herhangi bir mal veya hizmetin fiyatını ucuzlatabilmek için kullanılabilecek en etkili araçlardan biri rekabet uygulamasıdır. Rekabet aynı zamanda teknoloji geliştirmenin ve kalitede en iyiyi yakalamanın da bir aracıdır. Liberal ekonomi yönteminin uygulandığı ülkelerde asıl olan piyasalarda tam bir rekabet uygulamasının yapılabilmesidir. Hükümetler rekabet uygulamasının iyi işlemesini gözeterek az sayıda üreticinin, çok sayıdaki müşterilere kalitesiz ve yüksek fiyatlarla mal veya hizmet satmasını önlemeye çalışırlar....

makalenin devamı...