Müfit Akyos

Akyos, Müfit

Halen Teknoloji Yönetimi konularında firma ve kurumlar düzeyinde serbest danışmanlık yapmakta, eğitimler vermekte ve projelerde görev almaktayım. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu üyesiyim. İstanbul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri Değerlendiriciliği ve Kalkınma Ajansları Bağımsız Proje Değerlendirciliği yaptım. Serbest danışmanlık süresince;
Danışmanlığını yapmakta olduğum “yeni fikirden pazara kadar olan süreçte yenilikçilerin ve girişimcilerin kaynaklara erişim ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen, içinde üniversite sanayi işbirliği araçlarını da barındıran liderlervadisi.com platformunun ürün geliştirme ve yönetim danışmanlığını yapmaktayım (liderlervadisi.com platformu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nca “özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek” amacıyla bu yıl oluşturulan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü’ne değer bulunmuştur - 28 Mayıs 2015)....Devamı

 

Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  

Taksim-Gezi olayları ile başlayıp Türkiye coğrafyasının büyük bir kesiminde yaygınlaşan toplumsal hareketlilik ve direnişi yaratan güçlerin niteliği ve sınıfsal konumları konusunda tam bir açıklığa ulaşma arayışları var. Hayatının tamamı ya da önemli bir bölümü daha iyi yarınlar için verilen mücadelelerde geçen insanları bu arayışa yöneltense, söz konusu hareketlilikte etkinlikleriyle öne çıkanların oluşturduğu toplumsal kesitin, geçmişte, emekçilerin ve emekten yana güçlerin sömürüye, faşizme ve şovenizme karşı verdikleri mücadelelerde gözlenen toplumsal kesitten belirgin bir farklılığı olduğunun daha ilk bakışta görülmesi.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

Adana ÜSAM tarafından düzenlenen “Adana’da Üretim ve İnovasyonun Bölgesel Yapılanması” konulu etkinlik, 22 Şubat 2016

1980’lere kadar geleneksel olarak; bölgesel kalkınma denildiğinde az gelişmiş bölgelerin çoğunlukla kamu müdahalesiyle geliştirilmesi anlaşılmaktaydı. Bölgesel kalkınma, bölgeye yeni yatırımların çekilmesiyle hatta gelişmiş bölgelerden yatırımların kaydırılmasıyla sağlanmaya çalışılıyordu.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

16 Eylül 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır. , 22 Şubat 2016

50 yılı aşkın süredir yaşadığım büyük kentte hiçbir yerel yönetim ne kentin bütünü ne de yaşadığım yakın çevremi ilgilendiren yani doğrudan benim yaşamımı etkileyecek olan konularda ne düşündüğümü ve daha iyi bir “yaşam kalitesi” için istemlerimin neler olabileceğini öğrenme gereği duymadı......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

11 Nisan 2009’da kaleme alınan bu yazı 20 Nisan 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır.   , 20 Nisan 2009

5 Nisan 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin 13. sayfasında “Teknolojide Türkiye sondan 4. oldu” başlıklı kısa bir haber yer aldı. Haberde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’in bir araştırmasından1 söz edilmekteydi......

makalenin devamı...

“Teknolojideki Yerimiz” (Ek I) 
T
İSK, “Türkiye’nin Dünya Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracatındaki Payı On Binde 2”, 4 Nisan 2009, www.tisk.org.tr/duyurular.asp

“Teknolojideki Yerimiz” (Ek II)
MERI, Tomas, “China passes the EU in High-tech exports”, euostat statistics in focus, issue 25/2009.