Müfit Akyos

Akyos, Müfit

Halen Teknoloji Yönetimi konularında firma ve kurumlar düzeyinde serbest danışmanlık yapmakta, eğitimler vermekte ve projelerde görev almaktayım. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu üyesiyim. İstanbul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri Değerlendiriciliği ve Kalkınma Ajansları Bağımsız Proje Değerlendirciliği yaptım. Serbest danışmanlık süresince;
Danışmanlığını yapmakta olduğum “yeni fikirden pazara kadar olan süreçte yenilikçilerin ve girişimcilerin kaynaklara erişim ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen, içinde üniversite sanayi işbirliği araçlarını da barındıran liderlervadisi.com platformunun ürün geliştirme ve yönetim danışmanlığını yapmaktayım (liderlervadisi.com platformu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nca “özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek” amacıyla bu yıl oluşturulan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü’ne değer bulunmuştur - 28 Mayıs 2015)....Devamı

 

Akyos, Müfit ve Durgut, Metin, Prof.Dr.

Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Kongresi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul., 24-26 Mayıs 2001 

Bölgesel ekonomik gelişmenin bölgesel inovasyon sistemi ve bölgesel yetkinlikler boyutları ve teknoloji öngörüsü yöntemlerinin bölgesel gelişmede oynayabileceği rol değerlendirilmektedir. Global eğilimler karşısında özellikle gelişmekte olan ülke kuruluşlarının bölgesel ağyapılar sayesinde rekabetçiliklerini artırmaları olanağı, bölgesel sistemleri ulusal stratejilerde yeni bir konuma getirmiştir. Bölgesel inovasyon faaliyetinin desteklenmesine örnek olarak Avrupa Birliği “Bölgesel İnovasyon Stratejisi” programı tanıtılmaktadır....

makalenin devamı...