Müfit Akyos

Akyos, Müfit

Halen Teknoloji Yönetimi konularında firma ve kurumlar düzeyinde serbest danışmanlık yapmakta, eğitimler vermekte ve projelerde görev almaktayım. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu üyesiyim. İstanbul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri Değerlendiriciliği ve Kalkınma Ajansları Bağımsız Proje Değerlendirciliği yaptım. Serbest danışmanlık süresince;
Danışmanlığını yapmakta olduğum “yeni fikirden pazara kadar olan süreçte yenilikçilerin ve girişimcilerin kaynaklara erişim ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen, içinde üniversite sanayi işbirliği araçlarını da barındıran liderlervadisi.com platformunun ürün geliştirme ve yönetim danışmanlığını yapmaktayım (liderlervadisi.com platformu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nca “özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek” amacıyla bu yıl oluşturulan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü’ne değer bulunmuştur - 28 Mayıs 2015)....Devamı

 

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

08 Temmuz 2016

“yenilik ekosisteminin” desteklenmesi girişimcilik ekosisteminin” desteklenmesinden daha önemlidir…
Küresel sistemin ayrılmaz karakteristiği sistem tökezlemelerinden en çok etkilenen kesimler arasında nitelikli beyaz yakalılar da yer almaktadır. Sistem bir yandan yüksek nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duymakta diğer yandan barındırdığı eski ekonominin özellikleriyle onlara yeterince iş alanı açamamaktadır....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 24 Haziran 2016 tarihli 13. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 23) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. 24 Haziran 2016

Ülkelerin ve her düzeydeki kurumlarının, siyasi partilerin, kurumsal yapıdaki bütün oluşumların bir stratejiye sahip olmaları önemlidir. Kurumların varlık nedenlerinden hareketle içinde bulundukları ortamı ve koşulları dikkate alarak tanımladıkları hedeflere ulaşabilmek için izleyecekleri yol ve yöntemlerin belirlenmesi olarak tanımlayabiliriz stratejiyi. Tanımlı süreler (5–10 yıl) için hazırlanan strateji dokümanları tanımlanmış hedeflere ulaşmak için gereken eylem planlarına ve kaynakların planlanmasına da temel oluşturur....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 10 Haziran 2016 tarihli 11. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  10 Haziran 2016

Popüler bilim dergisi (dergi) genel anlamda “uzman olmayan bir okuyucu (bilimle ilgili ve meraklı) kitlesi için bilimle ilgili haber, görüş, özgün yazı ve raporları yayımlayan, sosyal ve kültürel konuları bilimsel boyutuyla tartışan ve bilimsel yazını tanıtan süreli yayın” olarak tanımlanabilir...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

herkese bilim teknoloji dergisinin 13 Mayıs 2016 tarihli 7. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   13 Mayıs 2016

İlk üç endüstri devrimi sonrası gelinen aşamayı ‘Endüstri 4.0’ diyerek Almanya isimlendirmiş oldu. Endüstri esas alınarak ilk üç devrim, sırasıyla, buhar gücünün üretimde kullanılması, elektriğin kitlesel üretimi sağlayacak biçimde kullanılması ve bilişim ile elektroniğin üretimin otomatikleştirilmesinde kullanılması olarak tanımlanmaktadır..

makalenin devamı...