Müfit Akyos

Akyos, Müfit

Halen Teknoloji Yönetimi konularında firma ve kurumlar düzeyinde serbest danışmanlık yapmakta, eğitimler vermekte ve projelerde görev almaktayım. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu üyesiyim. İstanbul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri Değerlendiriciliği ve Kalkınma Ajansları Bağımsız Proje Değerlendirciliği yaptım. Serbest danışmanlık süresince;
Danışmanlığını yapmakta olduğum “yeni fikirden pazara kadar olan süreçte yenilikçilerin ve girişimcilerin kaynaklara erişim ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen, içinde üniversite sanayi işbirliği araçlarını da barındıran liderlervadisi.com platformunun ürün geliştirme ve yönetim danışmanlığını yapmaktayım (liderlervadisi.com platformu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nca “özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek” amacıyla bu yıl oluşturulan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü’ne değer bulunmuştur - 28 Mayıs 2015)....Devamı

 

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

20 Şubat 2009’da kaleme alınan bu yazı 08 Mart 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır. , 08 Mart 2009

Ülkemizin geleceğini dert edinen çevrelerde başlıktaki soru yerini hep korumuş, üzerinde fikirler oluşturulmuş, gündemde tutulmaya çalışılmıştır. Bu yazıda, dönem dönem atılımlara konu olan “teknoloji geliştirmeye” ilişkin güncelle de bağı kurularak bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Bu yazı akademik bir çalışma olmayıp profesyonel yaşam ve konuya ilgiliden kaynaklanan deneyim, gözlem ve kişisel yorumlarla bellek tazelemek ve konuyu bir kez daha ilgili çevrelerin dikkatine sunmak ve bir tartışma yaratabilmek beklentisiyle kaleme alınmıştır.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır. , 26 Ekim 2007

Günümüzde firmaların başarım (performans) ölçütleri arasında “son üç-beş yıl içinde geliştirdikleri ürün veya hizmetlerin ” satışları ve kârları içindeki payları da önemle yer almaktadır. Bu oran sanayinin geniş bir bölümünde firmaların satışları ve kârlarının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Örneğin ilaç sanayisinin öncü firmalarından Baxter ‘in 2002 satışlarının içinde, son beş yıl içinde geliştirdiği ürünlerinin payı %37; bu oran 3M için %45’e kadar çıkıyor.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

umhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 19 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır.y , 19 Ekim 2007

69 ülkenin bilişim ortamını değerlendiren 2007 EIU (Economist Intelligence Unit) e-düzeyi sıralamasında, geçen yıla göre sıralamada en düşük ve en yüksek olarak değerlendirilen ülkeler arasındaki fark kapanmaktadır. Özellikle Asya’da yer alan bazı ülkeler sıralamada hızla öne çıkmaktadırlar. Bu yılki sıralamada dördüncü ve altıncı sırayı alan Honkong ve Singapur geçen yılki onuncu ve onüçüncü sıraya göre en hızlı ilerleme sağlayan ülkeler. Güney Kore, Tayvan ve Japonya da yüksek puanlar alan ve ilk yirmide yer alan ülkeler......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

www.inovasyon.org; 28 Mart 2007. 

Bu çalışmada, yaygın olarak ürün esaslı yenilikçiliği çağrıştıran inovasyon kavramının kamu sektöründeki anlamı, yeri, uygulamaları ve uygulama koşulları irdelenmektedir. Yerel yönetimlerden, kamusal nitelik taşıyan hizmetlere ve kamu idarelerine kadar geniş bir bağlamda ele alınan kamuda inovasyon kavramına ve yenilikçi yaklaşımların örneklerine 1980’lerden sonra globalizasyonun özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan olumsuzluklarının giderilmesinde bir araç olarak sıkça rastlanılmaktadır.......

makalenin devamı...