Müfit Akyos

Akyos, Müfit

Halen Teknoloji Yönetimi konularında firma ve kurumlar düzeyinde serbest danışmanlık yapmakta, eğitimler vermekte ve projelerde görev almaktayım. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu üyesiyim. İstanbul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri Değerlendiriciliği ve Kalkınma Ajansları Bağımsız Proje Değerlendirciliği yaptım. Serbest danışmanlık süresince;
Danışmanlığını yapmakta olduğum “yeni fikirden pazara kadar olan süreçte yenilikçilerin ve girişimcilerin kaynaklara erişim ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen, içinde üniversite sanayi işbirliği araçlarını da barındıran liderlervadisi.com platformunun ürün geliştirme ve yönetim danışmanlığını yapmaktayım (liderlervadisi.com platformu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nca “özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek” amacıyla bu yıl oluşturulan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü’ne değer bulunmuştur - 28 Mayıs 2015)....Devamı

 

Akyos, Müfit

28 Ekim 2016

Dünya entelektüel birikimi ile ilişkilerimiz zayıflıyor! Ülkemizde ticari veya siyasi içerikli uluslararası toplantıların yapılıyor olması, entelektüel dünyanın ülkemize kapılarını kapatmadığı anlamına gelmiyor. Nitelikli bilgi alışverişinin yapıldığı uluslararası bilimsel toplantılar artık ülkemizde yapılamıyor. Katılım olmamasının nedeni yalnızca terörden kaynaklanan can güvenliği endişesi değil. Uluslararası entelektüel vicdanı temsil eden örgütler ülkemizde süregiden demokrasi dışı uygulamaları protesto ederek (ülkemizin demokrasi güçlerini desteklemek amacıyla) gelmiyorlar......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

14 Ekim 2016

Doğrusal düşüncenin yanlış varsayımlarını içerecek biçimde /bilim/teknoloji → yenilik → refah/ denklemini kurabiliyoruz. Böylece yaşamı özellikle toplumsal boyutuyla yalın bir denklemin içine sığdırmaya çalışıyoruz. Bunda bütün düşünce dilimizi pazar ve iş dünyası kavramlarıyla doldurmamızın etkisi olsa gerek.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)

herkese bilim teknoloji dergisinin 30 Eylül 2016 tarihli 27. sayısında (‘politikbilim’ köşesi) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır. , 30 Eylül 2016

Bilim insanları araştırmalarının sonuçlarının etik ikilemleri ile ve bilimin yönetişimindeki sorumluluklarıyla daha çok yüzleşmek durumundadırlar.....

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

16 Eylül 2016

“Değer Kazandırılmış Tarım” tarımsal girişimciler ve kırsal kalkınma için önemli bir stratejidir.
Her yaz yaklaşık bir ayımızı geçirdiğimiz Yusufeli’nin (Artvin) yakın bir köyünde adeta zihinsel ve bedensel olarak arınmaktayız. Köy ne verirse onunla yetinerek geçirdiğimiz sürede sessizliğin, dinginliğin tadını çıkartıp, geceleri uzun uzun samanyolunu seyredip, karanlığın içinden gelen seslerden doğanın devinimini duyumsamaya çalışıyoruz...

makalenin devamı...