Müfit Akyos

Akyos, Müfit

Halen Teknoloji Yönetimi konularında firma ve kurumlar düzeyinde serbest danışmanlık yapmakta, eğitimler vermekte ve projelerde görev almaktayım. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu üyesiyim. İstanbul Sanayi Odası İnovasyon Ödülleri Değerlendiriciliği ve Kalkınma Ajansları Bağımsız Proje Değerlendirciliği yaptım. Serbest danışmanlık süresince;
Danışmanlığını yapmakta olduğum “yeni fikirden pazara kadar olan süreçte yenilikçilerin ve girişimcilerin kaynaklara erişim ve işbirliği gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen, içinde üniversite sanayi işbirliği araçlarını da barındıran liderlervadisi.com platformunun ürün geliştirme ve yönetim danışmanlığını yapmaktayım (liderlervadisi.com platformu Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nca “özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek” amacıyla bu yıl oluşturulan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü’ne değer bulunmuştur - 28 Mayıs 2015)....Devamı

 

Akyos, Müfit

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ocak 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 

Technology Review Dergisi’nin 1999 yılından bu yana “en çok yaratıcı görünen ve insan yaşamını geliştirme olasılığı çok yüksek olan yeni teknoloji” çalışmalarının değerlendirildiği TR35’e; bütün dünyadan 35 yaşın altındaki teknolojist ve bilim adamları katılabiliyor. Aralarında bir Türkün de (Dr. Utkan Demirci) bulunduğu 2006 yılının 35 yenilikçi buluşun sahipleri ve ürünleri Technology Review Dergisi’nin September/October 2006 sayısında yayımlandı.......

makalenin devamı...

Akyos, Müfit

Aralık 2005'te kaleme alınan makale Ocak 2007'de www.inovasyon.org için yeniden gözden geçirilmiştir.  25 Ocak 2007

ÖZET: Yenilikçilik (inovasyon) ve teknolojik yetenekler firma düzeyinde fark yaratan ve bir süreç olarak etkin yönetilmesi durumunda firmaya rekabet gücü kazandıracak özelliklerdir. Küresel ağyapılar üzerinde bilgi ve teknolojinin transfer edilme olanaklarının arttığı günümüzde bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yetenekler “Teknolojik Yetenek” olarak ifade edilmektedir. Firmaların bu konulardaki yetkinliğinin değerlendirilmesinde, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkartılması ve bir “teknolojik eylem planı”nın hazırlanmasında etkin bir araç “Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi (Technology Audit)"dir. Bir metodoloji olarak firmanın kendisince kısmen (özdeğerlendirme) veya bir dış uzman tarafından (bütünsel) uygulanması olanaklıdır........

makalenin devamı...

Akyos, Müfit ve Durgut, Metin, Prof.Dr.

Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı, Kongreler Dizisi II [Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu’nun İşbirliği ile]: “Rekabet’ Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli, Gazi Üniversitesi, 7-8 Kasım 2001, Ankara.

Teknolojik bilgi kuruluşlar arasında eşit olarak paylaşılmaz, kolay taklit edilemez, kuruluşlar arasında kolaylıkla transfer  edilemez ( teknolojik faaliyetin evrimci doğası )
Transfer, öğrenme süreçlerini gerektirir, çünkü teknolojiler “örtük” niteliktedir. Bu süreçler yeni beceri, bilgi ve nihayet teknolojik yetenek kazanmayı içerirler:...

makalenin devamı...

Akyos, Müfit ve Durgut, Metin, Prof.Dr.

ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara, 10-13 Eylül 2001

ÖNGÖRÜ
EN BÜYÜK EKONOMİK VE TOPLUMSAL YARARI VERMESİ BEKLENEN  STRATEJİK ARAŞTIRMA VE YENİ JENERİK TEKNOLOJİ ALANLARINI BELİRLEMEK AMACIYLA BİLİMİN, TEKNOLOJİNİN, EKONOMİNİN VE TOPLUMUN UZAK GELECEĞİNE SİSTEMLİ OLARAK BAKMAYI AMAÇLAYAN SÜREÇ .........

makalenin devamı...