Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı) 

Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır. , 26 Ekim 2007

Günümüzde firmaların başarım (performans) ölçütleri arasında “son üç-beş yıl içinde geliştirdikleri ürün veya hizmetlerin ” satışları ve kârları içindeki payları da önemle yer almaktadır. Bu oran sanayinin geniş bir bölümünde firmaların satışları ve kârlarının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Örneğin ilaç sanayisinin öncü firmalarından Baxter ‘in 2002 satışlarının içinde, son beş yıl içinde geliştirdiği ürünlerinin payı %37; bu oran 3M için %45’e kadar çıkıyor.....

makalenin devamı...