Erol Taymaz 96x96

Taymaz, EROL

Bilim Akademisi üyesi Erol Taymaz lisans derecesini 1982’de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini 1985’de ODTÜ İktisat Bölümü’nden ve doktora derecesini 1989’da Case Western Reserve University (CWRU, Ohio/ABD) İktisat Bölümü’nden aldı. 1982-85 yıllarında Aselsan, 1985-89 yıllarında CWRU, 1989-1992 yıllarında Industrial Research Institute’de (IUI, Stokholm/İsveç) çalıştı.1992’den beri ODTÜ İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. Sanayi ve teknoloji politikaları, işgücü piyasası politikaları, sınai dinamikler, küçük firma iktisadı, teknik etkinlik ve üretkenlik tahmini, evrimci iktisat ve mikrosimülasyon konularında araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Saritas, Ozcan [Research Associate, PREST, Manchester Business School, University of Manchester, United Kingdom], Erol Taymaz [Professor of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey] and S. Turgut Tumer [Professor of Mechanical Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey]

Revised version was published in Technological Forecasting and Social Change (74): 1374-1393. , 2006

This paper describes and analyses Vision 2023 Turkish National Technology Foresight Program. The paper is not about a mere description of the activities undertaken. It analyses the Program from a contextualist perspective, where the Program is considered in its own national and organizational contexts by discussing how the factors in these contexts led to the particular decisions taken and approaches adopted when the exercise was organized, designed and practiced...

makalenin devamı...

Celen, Aydın [Competition Authority Department III Ankara Turkey], Tarkan Erdoğan [Competition Authority Department III Ankara Turkey] and Erol Taymaz [Department of Economics Middle East Technical University Ankara Turkey]

TEPAV | EPRI Economic Policy Research Institute, December, 2005 [ISBN 9944-927-02-3] Matsa Basımevi, Ankara, Turkey.   

Fast moving consumer goods (FMCGs) constitute a large part of consumers’ budget in all countries. Retail trade in these products, that is, their supply to households, has attracted considerable interest from consumers and policymakers because a well-functioning retail sector is essential for daily provision of these essential products at high quality and low cost.....

makalenin devamı...

Üner, Deniz [Kimya Mühendisliği Bölümü, ODTÜ], Turgut Tümer [Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, ODTÜ] 

Bu çalışmanın son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde (Sayı 227, Şubat 2005, ss. 5-23) yayımlanmıştır. 

Bu çalışmada ODTÜ’nün bilimsel araştırma ve yetenekleri bilimsel yayınlar temelinde incelenmiştir. Çalışmada, araştırmacı başına yayın sayıları, bölüm-içi ve bölümdışı araştırma işbirlikleri ve yayınlara yapılan atıflardaki değişimler bölüm bazında değerlendirilmiştir. Yayınlarda kullanılan anahtar kelimeler kullanılarak, araştırma alanlarının saptanmasına çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, bilimsel yayınlar ölçü olarak alındığında, ODTÜ’nün kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi temel alanlarda oldukça güçlü bir temele sahip olduğu, psikoloji, iktisat ve sosyoloji gibi sosyal bilimler alanlarında da küçümsenmeyecek bir birikim oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca biyoteknoloji ve bilgisayar mühendisliği uygulamaları gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında da ODTÜ’nün güçlü olduğu anlaşılmaktadır.....

makalenin devamı...

Taymaz, Erol, Prof. Dr. ve Dr. Halit Suiçmez, Dr.

Bu çalışmanın son versiyonu Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 2005 yılında yayımlanmıştır. , 2005

Ülkemiz, uzun yıllardır istikrarsız bir ekonomik büyüme yaşadıktan sonra, ilk kez 2002-2005 döneminde pozitif ve göreli olarak daha istikrarlı bir büyüme hızı elde etmiş bulunmaktadır. Yine önceki yıllarda kopuk olan büyüme-verimlilik artışı ilişkisi, bu son dönemde göreli olarak yatırım artışları ve yeniden yapılanmalar yoluyla birbirlerine pozitif yönde etkiler yapmaktadır. Bu ise, büyümenin sürdürülebilir olabilmesi için, en gerekli stratejiyi oluşturmaktadır.....

makalenin devamı...

Akçomak, İ. Semih, [MERIT, Maastrciht University, Maastricht, The Netherlands] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey] 

ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/12, October 2004. This paper derives from the master thesis of the first author submitted to Middle East Technical University (METU), Ankara in July 2003. 

makalenin devamı...

Özler, Şule [Department of Economics, University of California, LA, USA] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey]  

ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/6, March 2004.. 

makalenin devamı...