Gözde Kara, İffet İyigün Meydanlı, Umut Ekmekçi
İktisat ve Toplum, Haziran 2018, Sayı:92, www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Almanya, modern devlet anlayışına göre 1871 yılında kurulmuş olmasına rağmen, bilimsel faaliyetleri çok daha eskiye dayanır. Leipzig, Heidelberg, Freiburg, Tübingen gibi Avrupa'nın en eski üniversitelerine ev sahipliği yapan bu ülke, bu bilim yuvalarında felsefe, din, hukuk ve fen bilimleri alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Ülkelerin orta ve uzun vadeli gelişimlerini değerlendirmede, ulusal bilim-teknoloji-sanayi (BTS) politikaları önemli bir etkendir. Ulusal rekabet edebilirliğin (ve yenilikçilik seviyesinin) güçlendirilmesi için başarı faktörlerinden birisi, bilim-teknoloji-sanayi politikalarının eğitim ve ekonomi politikalarıyla olan uyumudur. Diğer ilgili faktör ise, bu politikaları gerçekleştirecek kuruluşlar arasındaki etkileşimin sağlanması, yani doğru işleyen bir ekosistemin kurgulanmasıdır...

makalenin devamı...