Gözde Kara, Sinem Gültopram Hacı
İktisat ve Toplum, Kasım 2019, Sayı:109,  www.inovasyon.org.tr 18.11.2020

İnovasyon, yenilik, yenileşim dendiğinde eskiye nazaran akıllarda artık daha net resimler oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Hele ki ülkelerin sosyoekonomik gelişmişliklerine biraz ilgi duyuyorsanız inovasyon kavramının burada ne kadar önemli bir yer oynadığını fark etmişsinizdir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda, Avrupa’nın en inovatif ve dünyanın da ilkleri arasında gösterilen Almanya’nın özellikle küresel şirketlerinin inovasyon yönetimi yaklaşımlarını incelemek istedik.

İnovasyon Nedir?
İncelemeye başlamadan önce hızlıca “inovasyon” kavramının kısa bir tanımını yapmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. İnovasyon; ekonomik ve sosyal alanda katma değer yaratan bir yeniliğin üretimi, adaptasyonu, asimilasyonu ve bu yenilikten yararlanılması olarak tanımlanıyor.....

makalenin devamı...