Forschungsunion and acatech: "Securing the future of German manufacturing industry - Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0"

Germany Trade and Invest: "INDUSTRIE 4.0 - Smart Manufacturing for the Future"

‘Sanayi 4.0’ konusunda Almanya’nın Yüksek Teknoloji Stratejisi’nin (High-Tech Strategy 2020) hazırlanması ve geliştirilmesinde rol alan kurumlarınca yapılan ve Dr. Serdar Şahinkaya tarafından bize iletilen iki çalışmayı bilgilerinize sunuyoruz.

İlk çalışma Forschungsunion (Industry-Science Research Alliance / Sanayi-Bilim Araştırma Birliği) ve acatech (National Academy of Science and Engineering / Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi) tarafından yapılmış... Çalışmanın 2013 Nisan’ında yayımlanan Nihai Raporunda ‘Sanayi 4.0’ atılımı için Almanya’nın yapması gerekenler ana hatlarıyla ortaya konuyor.

İkinci çalışma, Almanya'nın Ekonomik Gelişme Ajansı ‘Germany Trade and Invest’ tarafından yapılmış. Bu ülkedeki ‘Sanayi 4.0’ atılımının ilk meyvelerini değerlendiren bu çalışmanın sonuçları 2014 Temmuz’unda yayımlanan, size sunduğumuz broşürde toplanmış...

Almanya kökenli çalışmalara herhalde, ‘sanayi 4.0’ konusunda sizlere ulaştırdığımız raporlardan daha önce yer vermemiz gerekirdi; çünkü ‘sanayi 4.0’ terimi, bilindiği gibi, Alman Hükümeti’nin Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020 Eylem Planı’nda yer alan on projeden birinin adından, “INDUSTRIE 4.0 project” ten geliyor. Serdar Hocamızın ilettiği bu iki çalışma bizim bu eksiğimizi giderdiği için kendisine müteşekkiriz.

Bu fırsattan yararlanarak, konunun bütünsel bir çerçevede kavranabilmesine yardımcı olabilmek için, hem Almanya’nın sözünü ettiğimiz stratejisine ilişkin bir broşür (The new High-Tech Strategy: Innovations for Germany) hem de bu ülkenin Sanayi 4.0 vizyonunun gerçekleşmesi için çaba gösteren kurumları hakkında bir liste (GERMANY: INDUSTRIE 4.0 ACTORS) sunuyoruz: Bu listede, yukarıda sözü edilen iki çalışmayı yapan kurumlar hakkında da gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, yine Dr. Şahinkaya’nın ilettiği, Almanya’nın inovasyon kapasitesini diğer uluslarla karşılaştırmalı olarak ortaya koyan bir raporu da sizlere sunuyoruz: Innovation Indicator... Bu raporda Türkiye’ye ilişkin göstergeler de yer alıyor. Tahmin edilebileceği gibi, ülkemiz açısından göstergeler son derecede kötü... Bilim ve eğitim alanlarında puanlarımız 100 üzerinden sıfır... ‘Türkiye’nin Sanayi 4.0’a Dönüşümü’ konusunda rapor hazırlayan kuruluşlarımız bu dönüşümü nasıl başaracaklar, öngörüleri nedir; doğrusu bunu öğrenebilirsek mutlu olacağız. / 21 Mayıs 2016