resim tulay akarsoy

Akarsoy Altay, Tülay

Tülay Akarsoy Altay 1978’de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi, 1980’de Gazi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği MS derecesi aldı.
• Çalışma hayatına 1979’da Karayolları’nda ikmal şefi olarak başladı.
• 1988-1991 yıllarında TAI’de kıdemli satın almacı olarak çalıştı.
• 1991-1994 yıllarında KOS (Küçük/Orta ölçekli Sanayi) danışmanlığı yaptı. 1994-1996 yılarında KOSGEB için, Taksan’a parça üreten yirmi dört KOS’dan oluşan ‘Holistic Üretim Sistemini’ tasarladı ve kurdu. 
• 1996-2008 Yıllarında TÜBİTAK-TİDEB’de Ar-Ge Alan Koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre içerisinde:
- Ağırlıklı olarak otomotiv sektöründeki ana ve yan sanayicilerin Ar-Ge projeleri olmak üzere makina imalat teknolojileri alanında başvuruda bulunulan projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi çalışmalarını yürüttü. Bu doğrultuda toplam maliyetleri yaklaşık olarak 1 240 milyon ABD doları olan 848 Ar-Ge projesini değerlendirdi. Özgeçmişin Devamı...

 

Akarsoy, Tülay Altay

Bu çalışma, ilk haliyle, 2005’in Aralık ayında, IX. Kalkınma Planı (2007-2013) Hazırlık Çalışmaları çerçevesinde Otomotiv Sanayii Özel İhtisas Komisyonu’na sunulmuş ve 2006 Mart’ında yeniden gözden geçirilmiştir., 07 Mart 2006

2004 yılında ülkemizdeki hafif ticari araç ve otomobil pazarı toplam olarak 750.000 araç [OSD] rakamına ulaşmıştır. Oysa, nüfusu Türkiye nüfusuna yakın; ama, ekonomik durumu Türkiye’ye göre daha iyi olan İspanya, Güney Kore gibi ülkelere bakıldığında [2002 yılında, kişi başına düşen GSYH İspanya’da 22.405 $, Güney Kore’de 17.016 $ (OECD, 2005)] otomotiv pazarlarının üç milyon araç dolayında olduğu görülmektedir. Söz konusu pazar büyüklüğünün, kişi başına düşen GSYH’nin artmasıyla birlikte Türkiye için de gerçekleşeceği açıktır.....

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

27-28 Mayıs 2005’te Bursa’da yapılan MMO Bursa Şubesi IX. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu’nda sunulmuştur. , Mart 2005

“Otomotiv Ana Sanayii Durum Değerlendirme Çalışması”nın ilk aşamaları Haziran 2002 tarihinde bitirilmiştir. Çalışmada, bu çalışmaya özgü olarak geliştirilen, “Dinamik / Sektörel Teknolojik Durum Değerlendirme Modeli” kullanılmıştır. Tüm çabalara rağmen çalışmanın son aşaması olan, üst düzey yönetici ve karar vericilerin katılacağı üçüncü toplantı yapılamamış ve son rapor hazırlanamamıştır. Bu sunusun I. Kısmında 2002 tarihinde bitirilen çalışmanın özeti verilmiştir. II. Kısmında ise, o günden bu yana geliştirilen bazı otomotiv projelerinin modeldeki kriterlerle irdelemesi yapılarak raporlarda belirtilen/arzu edilen hedeflere ne kadar ulaşıldığı görülmeye çalışılmıştır.....

makalenin devamı...

Akarsoy, Tülay Altay

TAYSAD- KOSGEB, 1. Uluslararası Otomotiv Yan Sanayii Forumu’nda sunulmuştur. 10 Haziran 2004, İstanbul.

Sunuşuma “otomotiv sanayii küreselleşip konsolide olurken giderek artan rekabetin belirleyici olduğu ve buna bağlı olarak firmalar arası ilişkiler ve faaliyet dağılımı ile bu faaliyetlerin doğasının sürekli olarak değiştiği bir ortamda, tedarikçiler başarılı olabilmek, hayatta kalabilmek için nasıl bir strateji geliştirmelidirler?” sorusuyla başlamak istiyorum. Önce, dünyada otomotiv sanayiinde öne çıkan eğilimlere göz atıp, ardından, Türkiye’nin otomotiv ana ve yan sanayiine ilişkin genel bir teknolojik durum değerlendirmesi yaptıktan sonra bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Bu sorunun yanıtı önemli; çünkü, hepinizin de bildiği gibi, firma veya sektör ölçeğindeki stratejiler dünya ölçeğindeki genel eğilimler ile örtüşmüyorlarsa etkili olmuyorlar.....

makalenin devamı...

OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI /YÖNETİCİ İÇİN ÖZET (Haziran 2002)

AUTOMOTIVE MAIN INDUSTRY DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL SITUATION / EXECUTIVE SUMMARY (June 2002)

Akarsoy, Tülay Altay

Bu model, TÜBİTAK-TİDEB tarafından yürütülen 'Otomotiv Sektörü Teknolojik Durum Değerlendirme Çalışması'nda uygulanmıştır. Yayını, 06 Aralık 2001 Revize: 16 Mayıs 2002

Araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) yoğunlaşması görülen sektörlerde teknolojik/dinamik durum değerlendirmesi, TİDEB’in tanımlı görevleri arasında yer alan bir etkinlik olup bu çalışmayla ilişkili iş akışı Ek-1'de verilmiştir.....

makalenin devamı...

OTOMOTİV ANA SANAYİİ TEKNOLOJİK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI / Birleştirilmiş Veri Tabloları (Aşağıda yer alan “Akademisyenler Raporu” ve “Firmalar Raporu”nda kullanılmıştır.)