Akarsoy, Tülay Altay 

www.inovasyon.org; 12 Ağustos 2013 

Otomotiv Sanayi Türkiye ihracatının ilk sıralarında yer alan sektörüdür. Diğer sektörlere göre istihdam oranı çok yüksektir. Üstelik Türkiye araç pazarı henüz doymamış ve gelişime açık bir pazardır. Bu gerekçelerden yola çıkarak, Türkiye’nin var olduğu iç ve dış pazarlar terk edilmek istenmiyor ya da Türkiye’deki gelişime açık iç pazar tamamen Türkiye’de üretilmeyen araçlara açılmak istenmiyorsa, sektördeki gelişmeler yakından izlenerek sektör desteklenmeli, durumu Türkiye lehine değiştirecek tedbirler üretilmelidir.......

makalenin devamı...