Akarsoy, Tülay Altay 

Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 06 ve 13 Mayıs 2011 tarihli sayılarında ‘Politik Bilim’ köşesinde, Aykut Göker’in konuyla ilgili sorularına verilen yanıtlar biçiminde yayımlanmıştır. 6 Mayıs 2011

Otomotiv sektörü gibi küreselleşmenin yoğun olduğu sektörlerde, ülkenin ve o ülkedeki insanların yararından söz edilecekse, ‘kalması beklenen kum’ büyük ölçüde bilgi temelli yetkinliklerdir. Bu açıdan Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014’e bakıldığında, birkaç nokta dışında, bu strateji ve eylem planının hayata geçmesini dilemekten başka bir şey yok gibi gözükmektedir. Özellikle ‘otomotivde ARGE ve tasarım merkezi olma’ hedefine katılmamak mümkün değildir.......

makalenin devamı...