durgutmetinresim

Durgut, Metin

Prof. Dr. Metin Durgut 1968 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktorasını ABD’de fizik dalında aldı. 1978-2003 döneminde ODTÜ Fizik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. 
 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Programında ders verdi. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TÜBİTAK bilim ve teknoloji politikaları danışmanlığı, TÜBA Bilim Politikaları Komitesi üyeliği, TMMOB Sanayi Kongresi danışmanlığı, DPT 5 yıllık Kalkınma Planları Komisyon üyeliği yaptı. Bazı üniversitelerin kuruluş çalışmalarına katıldı. Halen ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.
İlgi alanları arasında; karmaşık sistemler ve ağyapılar, bilim-teknoloji-inovasyon sistemleri ve politikaları, inovasyon yönetimi, bölgesel ve kentsel sistemler yer almaktadır.

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi'nin "Ortaklık Esaslı Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) ve Kentsel Yenilik (İnovasyon) Siteminin Altyapısı" konulu Sempozyumu, 19-21 Ocak 2007, Kayseri.

Bir ekonominin inovasyon performansı firma, araştırma kurumu, üniversite gibi kuruluşların bireysel performansları yanında, bunların bilgi yaratan ve kullanan kolektif bir sistemin elemanları olarak karşılıklı etkileşmelerine ve değerler, normlar, yasal düzenlemeler gibi sosyal kurumlarla olan ilgilerine bağlı olmaktadır. Bu nedenle, üniversite-sanayi işbirliğinin başarılı ilişkileri etkin inovasyon sistemleri içinde gömülüdürler.........

makalenin devamı...

"Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Bölgesel İnovasyon Sistemi Çerçevesi" ('PowerPoint' sunuş)

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Cumhuriyet Bilim Teknik, 30 Mart 2002

Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabetçilik arayışı içindeki ülkelerin büyük önem verdikleri inovasyon sistemleri üzerine yapılan araştırmalara göre “bir ekonominin genel performansı, belli formel kurumların (şirketler, araştırma kurumları, üniversiteler vb.) nasıl çalıştıklarından çok bunların ortak bir bilgi üretimi ve kullanımı sisteminin elemanları olarak nasıl etkileştiklerine ve sosyal kurumlardan (değerler, normlar, yasal çerçeveler, vb.) karşılıklı olarak nasıl etkilendiklerine ” bağlıdır .........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr.

Cumhuriyet Bilim Teknik, 01-07 Ocak 2002

Canlı genlerinde veya yazılı metinlerde, doğa veya insan yapısı organizasyonun hangi kurallara ve ilişkilere göre kurgulanıp işleyeceğini betimleyen bilginin sürekli olarak gelişip zenginleştiğine bakarak, biyolojik veya beşeri sistemlerin evriminin yeni bilgi üretimine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. .........

makalenin devamı...

Durgut, Metin, Prof.Dr. ve Akyos, Müfit

Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı, Kongreler Dizisi II [Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu’nun İşbirliği ile]: “Rekabet’ Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli, Gazi Üniversitesi, 7-8 Kasım 2001, Ankara.

Teknolojik bilgi kuruluşlar arasında eşit olarak paylaşılmaz, kolay taklit edilemez, kuruluşlar arasında kolaylıkla transfer  edilemez ( teknolojik faaliyetin evrimci doğası )
Transfer, öğrenme süreçlerini gerektirir, çünkü teknolojiler “örtük” niteliktedir. Bu süreçler yeni beceri, bilgi ve nihayet teknolojik yetenek kazanmayı içerirler:...

makalenin devamı...