Taymaz, Erol, Prof. Dr. ve Dr. Halit Suiçmez, Dr.

Bu çalışmanın son versiyonu Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 2005 yılında yayımlanmıştır. , 2005

Ülkemiz, uzun yıllardır istikrarsız bir ekonomik büyüme yaşadıktan sonra, ilk kez 2002-2005 döneminde pozitif ve göreli olarak daha istikrarlı bir büyüme hızı elde etmiş bulunmaktadır. Yine önceki yıllarda kopuk olan büyüme-verimlilik artışı ilişkisi, bu son dönemde göreli olarak yatırım artışları ve yeniden yapılanmalar yoluyla birbirlerine pozitif yönde etkiler yapmaktadır. Bu ise, büyümenin sürdürülebilir olabilmesi için, en gerekli stratejiyi oluşturmaktadır.....

makalenin devamı...