Üner, Deniz [Kimya Mühendisliği Bölümü, ODTÜ], Turgut Tümer [Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, ODTÜ] 

Bu çalışmanın son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde (Sayı 227, Şubat 2005, ss. 5-23) yayımlanmıştır. 

Bu çalışmada ODTÜ’nün bilimsel araştırma ve yetenekleri bilimsel yayınlar temelinde incelenmiştir. Çalışmada, araştırmacı başına yayın sayıları, bölüm-içi ve bölümdışı araştırma işbirlikleri ve yayınlara yapılan atıflardaki değişimler bölüm bazında değerlendirilmiştir. Yayınlarda kullanılan anahtar kelimeler kullanılarak, araştırma alanlarının saptanmasına çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, bilimsel yayınlar ölçü olarak alındığında, ODTÜ’nün kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi temel alanlarda oldukça güçlü bir temele sahip olduğu, psikoloji, iktisat ve sosyoloji gibi sosyal bilimler alanlarında da küçümsenmeyecek bir birikim oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca biyoteknoloji ve bilgisayar mühendisliği uygulamaları gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında da ODTÜ’nün güçlü olduğu anlaşılmaktadır.....

makalenin devamı...