Kılıçaslan, Yılmaz [İktisat Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara] 

"Sınai Yapı, Yapısal Değişim ve Üretkenlik" Bu makalenin son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayımlanmıştır (Sayı 247, Ekim 2006, ss. 5-23). Ekim 2006 

Bu makalenin amacı, 1965-1999 dönemi için farklı gelir ve kalkınmışlık düzeyindeki ülkelerin imalat sanayilerini inceleyerek, üretkenlik ve sınai yapı arasındaki ilişkileri saptamaktır. Bu amaçla, öncelikle imalat sanayii üretim ve istihdamının teknolojik yönelime göre evrimi incelenmiş, daha sonra yapısal değişimin üretkenlik artışındaki etkisi araştırılmıştır. İmalat sanayii yapısının teknolojik yönelime göre betimleyici analizi, özellikle hızlı büyüyen ülkelerin sınai yapılarının yüksek teknoloji yoğun ve uzmanlaşmış sektörlere doğru yöneldiğini gösterirken, ayrıştırma (decomposition) analizi özellikle sanayileşmiş ekonomilerin imalat sanayilerindeki yapısal değişimin üretkenlik artışında çok ciddi bir katkısının olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, sanayileşmede başarılı olan ülkelerin imalat sanayiinin bütün alt sektörlerinde yüksek üretkenlik artışı sağladığını göstermektedir....

makalenin devamı...