Ercan, Hakan (Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ve Erol Taymaz (Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü), Erinç Yeldan (Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü) 

‘Bu kitap, ILO’nun Haziran 2009’daki Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, ILO üyesi devletlerin hükümetlerinin, işçi ve işveren taraflarının delegeleriyle yaptığı toplantıda oybirliğiyle benimsenmiş olan “Krizden Çıkış: Küresel İşler Paktı” uygulaması olarak ILO Ankara Ofisi tarafından geliştirilmiş olan “Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek için Çıkarılacak Dersler” başlıklı araştırma projesinin ürünüdür. 2010 yılında yayımlanmıştır.
Ümit Efendioğlu (Kıdemli İstihdam Uzmanı, ILO Ankara Ofisi) tarafından özetlenen ve giriş bölümü kaleme alınan kitapta;
E. Yeldan’ın “Küresel Kriz ve Türkiye: Mali Canlandırma Önlemlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkilerinin Makroekonomik Değerlendirilmesi”;
E. Taymaz’ın “Kriz Tedbirlerinin Etkinliği: Motorlu Kara Taşıtları Sanayii Örneği”;
H. Ercan’ın “Küresel Krizin İstihdama Etkisi: Türkiye”
başlıklı çalışmaları yer almaktadır. 2010

2000’li yıllarda gösterdiği, yüksek büyüme performansı ve artan ihracatına rağmen Türkiye ekonomisi istenilen düzeyde istihdam yaratamamıştır. Yüksek büyüme oranlarına yüksek işsizlik ve düşük işgücüne katılım oranları eşlik etmiş; 2001 krizi sonrası açık işsizlik oranlarının yüksek büyümeye rağmen sergilediği katılık, ekonominin ileri teknoloji ve yüksek büyümenin yakalandığı gelişmiş alanları ile durgunlaşan geleneksel (ve kayıt dışı) alanları arasında ikili bir yapının oluşmasına neden olmuştur......

makalenin devamı...