Taymaz, Erol (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Ebru Voyvoda (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

İktisat İşletme ve Finans, cilt 30, sayı 350, Mayıs, 2015’ içinde; s. 25-62. , Mayıs 2015

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün gelişimi ve sanayi politikaları uzun dönemli bir perspektif ile incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde imalat sanayi, ekonominin dışa açılma sürecinde üretim, üretkenlik ve istihdamın   şekillenmesinde odak noktası olagelmiş, ulusal ekonominin büyüme ve yapısal dönüşüm mekanizmalarının ana belirleyicisi konumunda olmuştur.....

makalenin devamı...