Ahmet Ş. Üçer, Prof. Dr. [Raportör]

Üçer, Ahmet Ş., Havacılıkta Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları: Türkiye İçin Öneriler, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları TÜBİTAK BTP 95/03 Ekim 1995.

Bu Çalışmanın amacı, ülkemizde son 10 yılda gelişen havacılıkla ilgili sanayilerin 21. Yüzyıl koşullarında rekabet etmeye hazır ve ulusal savunmamızı destekleyen sanayiler haline gelmesini sağlayabilmek için , araştırma-geliştirme ve tasarım yeteneklerini yükseltici politikaların belirlenmesidir. Bunun için, havacılık teknolojisinin Dünya ve ülkemizdeki durumuna ilişkin inceleme ve bilgilere dayanılarak öneriler geliştirilmiştir.

Makalenin devamı...