Bugün 2 Ağustos 2015 Pazar , Saat 07:15 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
İnsan işgücünün artı-değer üretme yeteneğinin biyolojik kökeni üzerine bir deneme  / Uysal, Hilmi (Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.) ve H. Tuğrul Atasoy (Prof. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.)
::
Bozkırdaki Çekirdek ya da CHP’nin Olay Projesi - “Merkez Türkiye”: Bazı Düşünceler.  / Candemir, Yücel, Prof. Dr. (İTÜ)
::
Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları: Ulusal Mühendislik Akademisi’nin [A.B.D.] Ufuk Açan Mühendislik Raporları  / Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)
::
Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu?  / ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF)
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

harunaykutgoker@gmail.com

 :: CBT Politik Bilim Yazıları - A. Göker ::
   
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.07.2015
::
‘Türk Makina Sanayii’...  10.07.2015
::
‘Nazi Döneminde Bilim’...  26.06.2015
::
Çin’in Yenilik Yolu...  12.06.2015
 :: e-Posta Kayıt ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   122 Kayıttan 1 - 4 Arası   
     
::
  
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum...
ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) ticarileştirilmiş biyoteknoloji ürünlerinde ya da daha açık bir deyişle, genetiği değiştirilmiş tarımsal ürünlerde dünyadaki son durumu ele alan bir rapor yayımladı. Rapora göre, bu tür ürünlerin yetiştirildiği tarım alanları, 2014 yılında, 1.815.000 kilometrekareye çıkmış... Bu, Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 2,5 katı büyüklüğünde net ekim alanı demek... Anılan raporda genetiği değiştirilmiş tarımsal ürünlerde kaydedilen diğer gelişmelere de yer verilmiş. Bütün bu gelişmelerden haberdar olmakta yarar var; kendi yolumuzu çizebilmek için...
Raporun yönetici özetine siz de ulaşabilirsiniz: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops:2 -ISAAA Brief 49-2014: Executive Summary
20 Temmuz 2015
::
  
Industrialization of Biology: A Roadmap to Accelerate the Advanced Manufacturing of Chemicals
Kimyasalların, biyolojik sistemler kullanılarak üretildiği ileri imalat süreçlerini hızlandırmak bazı temel bilim ve mühendislik disiplinlerinde belli gelişmelerin sağlanabilmesine bağlı... Bu gelişmelerin sentetik kimya, metabolizma mühendisliği, moleküler biyoloji ve sentetik biyoloji ara yüzünde olması bekleniyor. Adına başlıkta yer verdiğimiz kitap, bu beklentilerin gerçekleşmesini sağlayacak bir yol haritası sunuyor. Birleşik Devletler Enerji Bakanlığı ile Ulusal Bilim Vakfı’nın [National Science Foundation] isteği üzerine Ulusal Araştırma Konseyi’nin kurduğu bir komitece hazırlanmış. Dünyada ne tür ve hangi düzeyde araştırmalar yapılmasının istendiği konusunda bilgimiz olması için yer verdik.
online okuyabilir ya da göz atabilir; ayrıca kitabı da indirebilirsiniz...
14 Temmuz 2015
::
  
Enerji ile ilgili temel referans belgeleri...
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Enerji Çalışma Grubu Üyesi Şayende Yılmaz ve Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz tarafından hazırlanan Enerji ile İlgili Temel Referans Belgelerine Yönelik Bir Değerlendirme ve Çözümleme Çalışmasıbaşlıklı Oda Raporu titiz bir çalışmanın ürünü... Enerji konusuyla yakından ilgilenenler için iyi bir referans belgesi... Hazırlayan ve iletenlere teşekkürlerimizle...
14 Temmuz 2015
::
  
Yenilikçilikte, etkinlik kazanmada ve beceri geliştirmede ölçek engelinin üstesinden gelebilmek...
McKinsey Quarterly’nin bu yılki ikinci sayısının ana konusu bu...
Başarılı büyük firmaların yenilikçilikteki önderlerini diğerlerinden ayıran stratejik ve örgütsel etkenlerin ele alındığı “The eight essentials of innovation”; ya da firmaların ARGE’deki üretkenliğinin belirlenmesindeki zorluğu aşmaya yarayacak basit bir formülün önerildiği “Brightening the black box of R&D” gibi makalelerin yer aldığı bu sayı da göz atmaya değer...
26 Haziran 2015
.....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   6 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.
::
  Günümüz bilim ve teknoloji politikalarının odağında “inovasyon” kavramı var. “Ulusal inovasyon sistemi” de, özünde, ülkenin inovasyon sürecinde yetkinlik kazanmasına ve bu yetkinliği sürdürebilmesine yarayan bir sistem. “İnovasyon” kavramı da giderek farklı boyutlar kazanıyor. Ancak, 1995 yılında Avrupa Komisyonu’nca yayımlanan “Green Paper on Innovation”, bu kavram üzerindeki anlayış birliğinin sağlanmasında önemli bir çıkış noktası oldu. Bu temel dokümanı da arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: DigiDesigns © 2002