Bugün 22 Aralık 2014 Pazartesi , Saat 13:19 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Türkiye Kauçuk Sanayisi  / Akarsoy Altay, Tülay
::
Türkiye Raylı Sistem Taşıt Araçları İmalat Sanayisi  / Akarsoy Altay, Tülay
::
“Niçin Sanayileşemedik, Yenilikçi, Yaratıcı Bir Toplum Olamadık?”  / Göker, Aykut
::
Yüksek Katma Değer, Yüksek Teknoloji ve 2023 Hedefleri  / KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

harunaykutgoker@gmail.com

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Stratejimiz Teknolojide Treni Kaçırmak!  12.12.2014
::
‘Kuyruklu Yıldıza Seyahat’ ve Anımsattıkları...  28.11.2014
::
‘Kamu Araştırma Kuruluşu’ derseniz; o da az değil!  14.11.2014
::
ARGE Destek Programı ve Araştırma Laboratuvarı Bolluğu!  31.10.2014
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   106 Kayıttan 1 - 4 Arası   
     
::
   The Space Economy at a Glance 2014
OECD’nin The Space Economy at a Glance 2014 başlıklı çalışması uzay sektörünü ve ekonomiye katkısını istatistiksel verilere dayanarak dünya ölçeğinde ele alıyor. Türkiye’nin uzayda bir geleceği var mı? Eğer böyle bir soru soruyorsak, kırkın üzerinde ülkeyi kapsayan ve sektörün yeni dinamiklerinin ortaya konduğu bu çalışma yanıt bulmamıza yarayabilir.
15 Aralık 2014
::
   OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014
OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014 bilim, teknoloji ve yenilikçilik (inovasyon) politikalarındaki genel eğilimleri ve 45 kadar ülkenin uygulamada ne gibi sonuçlar aldıklarını gözden geçiriyor.
15 Kasım 2014
::
   Otomotiv Sanayiinin Geleceğine ilişkin Bir Yol Haritası
McKinsey Quarterly’nin Ekim, 2014 tarihli sayısında otomotiv sanayiinin geleceğini konu alan Paul Gao, Russell Hensley ve Andreas Zielke imzalı bir makale yayımlandı. Otomotiv sanayii ile ilgili bir gelecek öngörüsü ve bir yol haritası olarak değerlendirilebilecek bu ilginç makaleyi, bizi haberdar eden Dr. Serdar Şahinkaya’ya teşekkürlerimizle birlikte bilgilerinize sunuyoruz.
10 Kasım 2014
::
  Türkiye’nin, işin özüne uygun olarak tasarlanmış, uzun vadeli ilk ‘bilim politikası’ belgesi olan Türk Bilim Politikası 1983-2003’ün fikir babası ve mimarı Prof. Dr. M. Nimet Özdaş 17 Haziran’da (2014) aramızdan ayrıldı... Bilim ve teknoloji politikalarıyla uğraşanlar Onu hep sevgiyle ve saygıyla anacaklar... Prof. Dr. M. Nimet Özdaş’a Sevgi ve Saygı sayfamız sizin katkılarınıza da açık olacak.
30 Ağustos 2014.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   6 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008'de yayımlanan bir listeden de yararlanarak, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki strateji, politika ya da plân-program belgelerini 2009 Şubat’ında, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 32 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyondaki durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız. (28 Şubat 2009)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.
::
  Günümüz bilim ve teknoloji politikalarının odağında “inovasyon” kavramı var. “Ulusal inovasyon sistemi” de, özünde, ülkenin inovasyon sürecinde yetkinlik kazanmasına ve bu yetkinliği sürdürebilmesine yarayan bir sistem. “İnovasyon” kavramı da giderek farklı boyutlar kazanıyor. Ancak, 1995 yılında Avrupa Komisyonu’nca yayımlanan “Green Paper on Innovation”, bu kavram üzerindeki anlayış birliğinin sağlanmasında önemli bir çıkış noktası oldu. Bu temel dokümanı da arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: DigiDesigns © 2002