Bugün 10 Şubat 2016 Çarşamba , Saat 02:24 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları: Ulusal Mühendislik Akademisi’nin [A.B.D.] Ufuk Açan Mühendislik Raporları  / Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)
::
“Türkiye Sanayileşmek Mecburiyetindedir”  / Küçükkiremitçi, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası) ve Serdar Şahinkaya, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
::
Ortak Aklı Aramak  / Koç, Mustafa (Prof. Dr., Ryerson Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Toronto, Kanada)
::
“Teknoloji Sorununa Genel Bir Bakış Denemesi”  / Göker, Aykut
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

harunaykutgoker@gmail.com

 :: CBT Politik Bilim Yazıları - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  04.09.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  07.08.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.07.2015
::
‘Türk Makina Sanayii’...  10.07.2015
 :: e-Posta Kayıt ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   139 Kayıttan 1 - 4 Arası   
     
::
  
ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’nin düzenlediği ‘Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları’
ABD Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of Engineering) Konseyi, 1995 Eylül’ünden bu yana her yıl “Mühendisliğin Ufukları (Frontiers of Engineering)” konulu sempozyumlar düzenlemekte... Bu sempozyumlarda, mühendisliğin yeni ufuklar açan alanlarında ABD’de yapılan çalışmalar önceden belirlenmiş konu başlıkları altında sunuluyor. Söz konusu sempozyumlardan sonuncusu 2015 Eylül’ünde yapıldı: 2015 US Frontiers of Engineering Symposium.
İzleyicilerimiz anımsayacaklardır; Müfit Akyos dostumuzun bütün bu sempozyumların program ve belgelerine ulaşmayı mümkün kılacak biçimde düzenlediği bir listeye ‘Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları’ başlığıyla sitemizde yer vermiştik. Bu kez listeyi son sempozyumu da kapsayacak biçimde yeniden yayımlıyoruz.
05 Şubat 2016
::
  
Journal for A Progressive Economy
Adı başlıkta yer alan dergi Avrupa Parlamentosu’nda “İlerici Sosyalist ve Demokratlar Birliği (Progressive Alliance of Socialists and Democrats)” olarak anılan ve daha ziyade sosyal-demokrat partilerin parlamenterlerinden oluşan grubun 2012 yılında başlattığı “Progressive Economy Initiative” adını taşıyan girişiminin yayın organı... Derginin Ocak 2016 tarihli 7. sayısının kapak konusu “Teknolojik Devrim”... Dergide yayımlanan yazılardaki görüşlere katılabiliriz, katılmayabiliriz; ama Avrupa Parlamentosu’ndaki sosyal demokratların teknoloji meselesindeki yaklaşımlarını bir kenara not etmekte yarar var. Belki bu tür yayınlar, bizde de, diyelim, ana muhalefet partisinin teknoloji meselesindeki, ileriye yönelik görüş ve öngörülerini, kamuoyunun da öğrenmesi bakımından, derli toplu yayımlaması için iyi bir örnek olur.
Dergiyi bize ulaştıran Oğuz Türkyılmaz’a (TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı) teşekkürlerimizle...
05 Şubat 2016
::
  
İNOVASYON HER YERDE
Sitemiz yazarlarından Teknoloji Yönetimi Danışmanı Müfit Akyos’un kendi uzmanlık alanında faaliyet gösterecek bir site kurduğunu yaklaşık altı yıl önce sizlere iletmiştik (Haber Yorum; 16 sayılı pencere). Akyos anılan sitedeki faaliyetini adresini başlığa iliştirdiğimiz yeni ‘blog’unda sürdürme kararı aldı.
Akyos’un, amacını, “araştırma ve geliştirme, yeni ürün geliştirme, inovasyon (yenilik) kavramlarının üst başlığını oluşturan teknoloji yönetimi konuları ile teknolojiye dayalı bölgesel kalkınma, bilim ve teknoloji politikaları konularında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri izlemek, yorumlamak, uygulamalardan haberler vermek, geri bildirimler yoluyla bu konularda bir ağyapı oluşturabilmek” olarak açıkladığı bu ‘blog’a hemen göz atmakta yarar var.
02 Şubat 2016
::
  
McKinsey & Company’den:
2015’in ticari teknolojilere ilişkin en çok tutulan 10 makalesi
Küresel ölçekte bir yönetim danışmanlık firması olan McKinsey & Company Insights&Publications serisinde, 2015 yılında yayımladığı ticari teknolojilere ilişkin makalelerden en çok tutulan 10 makaleye ilişkin bir liste yayımladı. Dr. Serdar Şahinkaya’nın dikkate değer bularak bizi de haberdar ettiği bu listeyi bilgilerinize sunuyoruz.
02 Şubat 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: DigiDesigns © 2002