Bugün 5 Eylül 2015 , Saat 17:12 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
İnsan işgücünün artı-değer üretme yeteneğinin biyolojik kökeni üzerine bir deneme  / Uysal, Hilmi (Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.) ve H. Tuğrul Atasoy (Prof. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.)
::
Bozkırdaki Çekirdek ya da CHP’nin Olay Projesi - “Merkez Türkiye”: Bazı Düşünceler.  / Candemir, Yücel, Prof. Dr. (İTÜ)
::
Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları: Ulusal Mühendislik Akademisi’nin [A.B.D.] Ufuk Açan Mühendislik Raporları  / Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)
::
Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu?  / ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF)
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

harunaykutgoker@gmail.com

 :: CBT Politik Bilim Yazıları - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  04.09.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  07.08.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.07.2015
::
‘Türk Makina Sanayii’...  10.07.2015
 :: e-Posta Kayıt ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   125 Kayıttan 1 - 4 Arası   
     
::
  
Main Science and Technology Indicators, Volume 2015 Issue 1
Main Science and Technology Indicators, Volume 2015 Issue 1
Yılda iki kez çıkan tanıdığınız bir yayın... Bu yılın ilk sayısında da OECD’ye üye ülkelerin ve üye olmayan 7 ülkenin bilim ve teknoloji yapılarıyla yetenek düzeylerini geliştirmeye yönelik çabalarının sonuçlarını yansıtan göstergeler yer alıyor. Elinizin altında bulunsun...
31.08.2015
::
  
Dünya Nükleer Sanayii: 2015 Durum Raporu
Mycle Schneider Consulting tarafından hazırlanan The World Nuclear Industry: Status Report 2015 (Paris, London, July 2015), nükleer enerji tesislerine ilişkin son verileri bütün ayrıntılarıyla ortaya koyuyor ve bu tesislerin işletilmesi, üretilmesi ve inşası ile ilgili meseleleri ele alıyor. Ayrıca, nükleer enerjinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerle bu alana yeni girenlerde, yeni proje ve programlardaki son durum; ‘Nesil III+’ olarak anılan reaktör projelerindeki ciddi gecikmeler; ‘gelişmiş (advanced)’ reaktörlerin tasarım tarihçeleri ve gelinen nokta; Fukushima’da son durum ele alınan konular arasında... Bu alana yeni girenler arasında yer alan Türkiye’nin girişimleri konusunda da, raporda kayda değer bilgiler var. İlginizi çekecek bir rapor... Raporu ileten Haluk Orhun’a (Fizik Mühendisi) teşekkürlerimizle birlikte, bilgilerinize sunuyoruz.
18 Ağustos 2015
...
::
   OECD Digital Economy Outlook 2015
Dijital Ekonomiye Bakış: 2015
OECD’nin yayımladığı Digital Economy Outlook 2015 başlıklı çalışmada giderek genişleyen dijital ekonomilerde uygulanan politikalardaki gelişmeler ve gözlenen eğilimler bütünsel bir yaklaşımla ele alınıyor. Bu ekonomilere özgü göstergelerin de yer aldığı yayın göz atmaya değer.
08 Ağustos 2015
::
  
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum...
ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) ticarileştirilmiş biyoteknoloji ürünlerinde ya da daha açık bir deyişle, genetiği değiştirilmiş tarımsal ürünlerde dünyadaki son durumu ele alan bir rapor yayımladı. Rapora göre, bu tür ürünlerin yetiştirildiği tarım alanları, 2014 yılında, 1.815.000 kilometrekareye çıkmış... Bu, Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 2,5 katı büyüklüğünde net ekim alanı demek... Anılan raporda genetiği değiştirilmiş tarımsal ürünlerde kaydedilen diğer gelişmelere de yer verilmiş. Bütün bu gelişmelerden haberdar olmakta yarar var; kendi yolumuzu çizebilmek için...
Raporun yönetici özetine siz de ulaşabilirsiniz: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops:2 -ISAAA Brief 49-2014: Executive Summary
20 Temmuz 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   6 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.
::
  Günümüz bilim ve teknoloji politikalarının odağında “inovasyon” kavramı var. “Ulusal inovasyon sistemi” de, özünde, ülkenin inovasyon sürecinde yetkinlik kazanmasına ve bu yetkinliği sürdürebilmesine yarayan bir sistem. “İnovasyon” kavramı da giderek farklı boyutlar kazanıyor. Ancak, 1995 yılında Avrupa Komisyonu’nca yayımlanan “Green Paper on Innovation”, bu kavram üzerindeki anlayış birliğinin sağlanmasında önemli bir çıkış noktası oldu. Bu temel dokümanı da arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: DigiDesigns © 2002