Bugün 5 Mayıs 2016 Perşembe , Saat 09:41 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
1930 Sanayi Kongresi’nden, Sanayi 4.0’a  / Yeldan, Erinç, Prof.Dr. (BİLKENT Üniversitesi)
::
1930 Sanayi Kongresi “Bir Hesaplaşma mı?”  / Şahinkaya, Serdar, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
::
Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları: Ulusal Mühendislik Akademisi’nin [A.B.D.] Ufuk Açan Mühendislik Raporları  / Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)
::
“Türkiye Sanayileşmek Mecburiyetindedir”  / Küçükkiremitçi, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası) ve Serdar Şahinkaya, Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

harunaykutgoker@gmail.com

 :: CBT Politik Bilim Yazıları - A. Göker ::
   
::
Hoşça Kalın...  04.09.2015
::
Yarınlarımız için Sorumluluk Duyuluyorsa...  21.08.2015
::
1920’li, 30’lu Yılları Yeniden Anımsama Gereği...  07.08.2015
::
Genetik Mühendisliği Ürünlerinde Dünyada Son Durum  24.07.2015
 :: e-Posta Kayıt ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   147 Kayıttan 1 - 4 Arası   
     
::
  
Osman Gürel Hocamızdan Bilim ve Sanatın Aydınlığı...
Bilim ve sanat için hiç de uygun olmayan bir siyasi iklimin coğrafyamıza çöktüğü bir zamanda, Osman Gürel Hocamızın ODTÜ Kimya Bölümü’nde yaptığı (14 Nisan 2016) “BİLİM ve SANAT BAĞLAMINDA KİMYA ile ŞİİR” konulu konuşmanın notları, özellikle de konusu bize, 12 Eylül karanlığını yara yara yayın hayatına giren ve o karanlığı yara yara yayınını sürdüren Bilim ve Sanat dergisini anımsattı. Sonra birden Gürel Hocamızın o derginin Yayın Kurulu Üyesi ve Yazarı olduğu aklımıza geldi... Zaten ona da böyle aydınlık bir konuşma yakışırdı. O güzel konuşmanın notlarını www.inovasyon.org‘un izleyicileriyle de paylaşmak istedik.
22 Nisan 2016
::
  ...
‘Sanayi 4.0 ve Türkiye’ konulu değerlendirmelere yer vermeyi sürdürüyoruz…
Ali Akurgal’ın ‘herkese bilim teknoloji (HBT)’ dergisinin ‘politikbilim’ köşesinde yer alan konuya ilişkin değerlendirmelerini -kendisinin izniyle ve yayın sırasına göre- izleyicilerimize aktarıyoruz (Akurgal bu değerlendirmelerini sürdürecek):
Akurgal, A. (2016), “Endüstri 4.0”, HBT, 08.04.2016, sayı 2.
Akurgal, A. (2016), “Bana pazarı gösterin! (endüstri 4.0)”, HBT, 22.04.2016, sayı 4.
29 Nisan 2016
...
McKinsey:
Industry 4.0 after the initial hype / Where manufacturers are finding value and how they can best capture
Sanayi 4.0 konusuna bu kez de isterseniz, McKinsey’in, adını başlığa taşıdığımız yeni raporunun (2016) penceresinden bakalım. Kapağındaki illüstrasyon raporun özeti gibi ama yine de içeriğini incelemekte yarar var. Raporu, -bize ileten Dr. Serdar Şahinkaya’ya teşekkürlerimizle birlikte- bilgilerinize sunuyoruz.
08 Nisan 2016
...
Erinç Yeldan: “Türkiye sanayi 4.0 metaforu ile betimlenen bu stratejik dönüşüme hazır mı?”
TÜSİAD’ın “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” başlığını taşıyan raporuna 23 Mart’ta sitemizde yer vermiş ve bu rapor konusundaki görüşlere de açık olacağımızı belirtmiştik. Bu arada Prof. Dr. Erinç Yeldan’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde 30 Mart’ta yayımlanan, söz konusu raporla ilgili yazısı dikkatimizi çekti. Sizin de dikkate değer bulacağınızı tahmin ettiğimiz bu yazıyı Yeldan Hocamızın da izniyle bilgilerinize sunuyoruz.
31 Mart 2016
::
  
National Academy of Engineering (2016): “Infusing Ethics into the Development of Engineers: Exemplary Education Activities and Programs”, National Academies Press, Washington.
“Mühendislikte etik anlayışının, mühendislerce olmazsa olmaz bir tasarım ve uygulama kuralı olarak içselleştirilmesi, mühendislik uygulamalarına kamuoyunun güven duyması açısından kritik bir öneme sahiptir. Mühendisler, teknikle etiğin adeta birbirine meydan okuduğu, karmaşık uluslararası ve toplumsal problemlerle giderek daha fazla uğraşır hale geldikçe bu önem daha da artmaktadır.”
Bu cümleler Ulusal Mühendislik Akademisi’nin (ABD), tanıtım bilgilerini başlıkta verdiğimiz raporunun girişinden... Bu rapor mühendislerin etik ve toplumsal meseleler konusundaki anlayışlarını geliştirmeye yönelik program ve stratejilerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Umarız ilgilenen olur...
31 Mart 2016
::
  ...
Main Science and Technology Indicators, Volume 2015 Issue 2
Main Science and Technology Indicators, Volume 2015 Issue 2
Evet, tanıdığınız bir yayın; 2015’in 2. sayısı ve yılsonu itibariyle OECD’ye üye ülkelerin ve üye olmayan 7 ülkenin bilim ve teknoloji yapılarıyla yetenek düzeylerini geliştirmeye yönelik çabalarının sonuçlarını yansıtan göstergeler yer alıyor.
31 Mart 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   7 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden / Türkiye
Arşivimiz bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından sorumlu devlet kurumlarınca ve/veya bu politikaların oluşması sürecine katkıda bulunma sorumluluğunu duyan bir kısım meslek ya da çatı örgütlerince, 1967 Ocak’ından 2004 sonuna kadar olan zaman diliminde hazırlanan politika belgelerini kapsamaktadır.
İzleyicilerimiz sitemiz aracılığıyla, bu belgelerin şimdilik bir bölümünün elektronik kopyasına ulaşabileceklerdir. İmkân bulunduğunda arşivimizdeki diğer belgeler de elektronik ortama aktarılarak izleyicilerimizin bilgilerine sunulacaktır.
14 Eylül 2015
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: DigiDesigns © 2002