Bugün 25 Mayıs 2015 Pazartesi , Saat 10:05 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları: Ulusal Mühendislik Akademisi’nin [A.B.D.] Ufuk Açan Mühendislik Raporları  / Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)
::
Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923) Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Neler Konuşuldu?  / ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF)
::
Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye Enerji Görünümü Raporu: Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında  / Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı
::
Türkiye Enerji Görünümü: Ocak 2015/Sunum  / Türkyılmaz, Oğuz, TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

harunaykutgoker@gmail.com

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Ülkenin 21. Yüzyılını Planlamak için...  15.05.2015
::
“21 Yüzyılda Denizcilik Gücü ve Türkiye”...  01.05.2015
::
Çanakkale Zaferi, Kullanılan Silahlar ve Düşündürdükleri...  17.04.2015
::
İslâm Coğrafyasındaki Savaş ve Teknoloji Üzerine...  03.04.2015
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   116 Kayıttan 1 - 4 Arası   
     
::
  Dünyada ARGE’ye En Çok Yatırım Yapan Firmaların İnovasyon Stratejileri
İş dünyasında ARGE yatırımlarının üçte ikisinden fazlası, yenilikçi firmaların oransal olarak küçük bir bölümünce gerçekleştirilmektedir. Bunların da çoğu, patent ve ticarî markaların büyük bir yüzdesinin sahibi bulunan çok uluslu, büyük şirketlerdir. Bu şirketlerin bilgiyi geliştirmek ve geliştirdikleri bilgiyi ekonomik faydaya dönüştürmek için izledikleri küresel stratejiler nelerdir? En çok patent hangi sanayilere aittir? Patentlerin dünya coğrafyasındaki dağılımı farklı ekonomilerin uzmanlık kazandığı alanlar hakkında bize ne söylemektedir?
OECD ve Avrupa Komisyonu’nca ortak yayımlanan ve dünyanın önde gelen 2000 ARGE yatırımcısının yenilikçi ürünleriyle ilgili özgün veri ve istatistikleri kapsayan World Corporate Top R&D Investors: Innovation and IP bundles adlı rapor (2015) bu soruların yanıtlarını ortaya koyuyor.
Bu raporu ‘online okuyabilir’ ve özetini indirebilirsiniz.
19 Mayıs 2015
::
  The National Academies Press’ten iki yayın...
The Past Half Century of Engineering - And a Look Forward: Summary of a Forum
Bu yayın ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’nin (National Academy of Engineering) 50. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen foruma (28-29 Eylül 2014) katılan birbirinden seçkin mühendis ve bilim insanlarının yaptıkları konuşmaları özetleyen bir rapor... Konuşmaların ana teması, ‘Mühendisliğin Geçen Yarım Yüzyılı ve İleriye Doğru Bir Bakış’...
Educate to Innovate: Factors That Influence Innovation
Bu yayınsa ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (National Science Foundation-NSF) desteği ve Ulusal Mühendislik Akademisi’nin danışmanlığında yürütülen bir projenin sonuç monografisi... Amerikan işgücünün yenilikçilik-yaratıcılık yeteneğini sürekli geliştirmek için bu güce kazandırılacak beceriler, deneyimler nelerdir ve nasıl bir fiziksel-toplumsal ortam sağlamak gerekir? Projede, ulusal öncelik olarak yanıtı aranan soru bu... Bu yanıt, Birleşik Devletler’in küresel ekonominin lideri olarak kalabilmesi için araştırılmış...
Her iki yayın da incelenmeye değer.
28 Nisan 2015
::
  Yenilenebilir Enerji Teknolojisinde Yenilik: Politika Tasarımcısı için Kılavuz
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency - IRENA) yenilenebilir enerji teknolojilerinde yeniliği (inovasyonu) desteklemek için uygulanacak ulusal ya da yerel düzeydeki politikaları tasarlayanlara yardımcı olmak amacıyla bir kılavuz hazırladı. Kılavuz söz konusu politikaları geliştirmenin yolunu yordamını gösteriyor. Sadece yenilenebilir enerji teknolojilerinde değil diğer teknoloji alanlarındaki yenilik meseleleri ile uğraşanlar için de son derece yararlı bir yayın... ”Renewable Energy Technology Innovation Policy: A Process Development Guide” başlığını taşıyan bu yayını (Ocak, 2015) -bize ileten Oğuz Türkyılmaz’a (TMMOB-MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı) teşekkürlerimizle birlikte- izleyicilerimizin bilgilerine sunuyoruz.
07 Nisan 2015
::
  Değer Zincirinin Sayısallaşması
İmalat ve tasarımın sayısallaşması değer zincirinde giderek önem kazanıyor. Dolayısıyla bütün dikkatler üretim ve tasarım donatımlarında, akıllı ürünlerde sayısallaşma yönündeki ilerlemeleri sağlayan teknolojiler üzerinde odaklanıyor. ‘McKinsey Quarterly, March 2015’te yayımlanan Digitizing the value chain (Değer zincirinin sayısallaşması) başlıklı makalelerinde John Nanry, Subu Narayanan ve Louis Rassey bu konuyu ele almışlar. Dr. Serdar Şahinkaya’nın dikkatimizi çekmesiyle haberdar olduğumuz bu makale göz atmaya değer. Kendisine teşekkür ediyoruz.
15 Mart 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   6 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  Bilim ve Teknoloji Geliştirme ve Yenilik: Ulusal Strateji ve Politikalar...
Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik (inovasyon) alanlarındaki ulusal strateji, politika ya da plan/program belgelerini, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 33 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim ve teknoloji geliştirme ve yenilik yeteneği açısından bugünkü durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız.
(12 Ocak 2015)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.
::
  Günümüz bilim ve teknoloji politikalarının odağında “inovasyon” kavramı var. “Ulusal inovasyon sistemi” de, özünde, ülkenin inovasyon sürecinde yetkinlik kazanmasına ve bu yetkinliği sürdürebilmesine yarayan bir sistem. “İnovasyon” kavramı da giderek farklı boyutlar kazanıyor. Ancak, 1995 yılında Avrupa Komisyonu’nca yayımlanan “Green Paper on Innovation”, bu kavram üzerindeki anlayış birliğinin sağlanmasında önemli bir çıkış noktası oldu. Bu temel dokümanı da arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: DigiDesigns © 2002