Bugün 18 Nisan 2014 Cuma , Saat 08:29 

 

 :: En son eklenen çalışmalar ::
::
Türk İmalat Sanayii (Temel Bazı Özelliklerine Göre AB Üyesi Ülkelerle Karşılaştırmalı Bir Analiz)  / KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Oktay, Dr. (Türkiye Kalkınma Bankası, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü)
::
1998–2012: İmalat Sanayinin Gerileme Dönemi  / ŞAHİNKAYA, Serdar, Dr. (SBF Öğretim Elemanı)
::
Son 10 Yılda Sanayimiz Nerden Nereye Geldi? ARGE ve Yenilik Faaliyetleri Açısından Bir İrdeleme  / Göker, A.
::
Gezi: Sistemin İçinde ve Çok Katmanlı… / Bir Toplumsal Hareketlenmeyi İş Süreci (ya da Entelektüel Emek) Bağlamında Kavrayabilme Denemesi…  / Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker
 :: Soruşturma ::

Sitemiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi değerlendirmek, içerik açısından beklentilerinizi bilmek istiyoruz;
lütfen bize yazın.

harunaykutgoker@gmail.com

 :: CBT Politik Bilim - A. Göker ::
   
::
Büyük Sanayicinin Sorumluluğu...  04.04.2014
::
Amerikan Sanayiinin Ardındaki Güçlü El (2)  21.03.2014
::
Amerikan Sanayiinin Ardındaki Güçlü El…  07.03.2014
::
İleri İmalat için Plan Yapan Liberal Ekonomi!  21.02.2014
 :: e-Posta Listesi ::
Sitemiz ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz
e-Posta adresinizi yazıp Ekle'ye tıklayınız.
 
 
 :: Haber / Yorum ::   95 Kayıttan 1 - 4 Arası   
     
::
  2014 Şubat tarihli McKinsey Quarterly’de sanayi firmalarının, nadir bulunan kaynaklara bağımlılıklarını azaltırken daha fazla değer yaratmalarını sağlayacak ekonomik bir modeli (‘rejeneratif ekonomi modeli / sirküler ekonomi’) konu alan “Remaking the industrial economy“ başlıklı dikkate değer bir makale yer aldı. Göz atmakta yarar var. 09 Şubat 2014.
::
  Refik Üreyen Hep Anılarımızda Yaşayacak: Sanayimizi ARGE’ye ve yenilikçi faaliyetlere yönlendirme çabalarının öncü ve örnek isimlerinden Mak.Y.Müh. Refik Üreyen 20 Ocak’ta sevenlerine, dostlarına veda etti. O bundan sonraki yaşamını anılarımızda sürdürecek. O mükemmel bir mühendisti; bir araştırmacı ve tasarımcıydı; ARGE, inovasyon ve teknoloji yöneticisiydi. Bu uğraş alanlarının örnek alınan bir beyin emekçisiydi. Hepsinden önemlisi de, bu ülkede yeni bir ürün tasarımlanması, geliştirilmesi, bu yeteneğin kazanılması misyonuna kendisini bir yurtsever olarak adamış olmasıydı. Onun için söyleyecek sözü olanların iletilerini sitemizde açtığımız Refik Üreyen’e Sevgi ve Saygı sayfasında yer almak üzere harunaykutgoker@gmail.com adresine bekliyoruz... Onu hep sevgiyle ve saygıyla anacağız... 23 Ocak 2014.
::
   OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013Yeni yayımlanan OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 günümüzün küresel ekonomisinde gözlenen bilgi ve yenilikçilikteki başlıca gelişme eğilimlerini ortaya koyuyor ve bu çerçevede ülkelerin durumlarını irdeliyor. Verilen grafik ve tablolar Türkiye’nin durumunu da ayrıca bir yorumda bulunmayı gerektirmeyecek açıklıkta gözler önüne seriyor. (29 Ekim 2013)
::
   Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and InnovationOECD, "Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation" başlığını taşıyan yeni bir çalışma yayımladı (2013). Çalışmada bilgi tabanlı sermaye yatırımlarının, üretkenliği ve yaşam standartlarını yükseltmenin en etkin aracı olduğu bir kez daha vurgulanıyor. Ortaya konan görüş ve politikaların 2011’de, 2012’de ve bu yıl düzenlenen yüksek düzeyli üç etkinlikte akademisyenler, politika uzmanları ve uygulamacıların süzgecinden geçirildiği belirtilen bu çalışma, bilgilerimizi güncelleyebilmek için iyi bir fırsat… (22 Ekim 2013)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
 :: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Arşivinden ::   6 Kayıttan 1 - 6 Arası   
     
::
  OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008'de yayımlanan bir listeden de yararlanarak, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki strateji, politika ya da plân-program belgelerini 2009 Şubat’ında, www.inovasyon.org izleyicileri için yeniden taradık. Bunlar arasından seçtiğimiz 32 ülkeye ait bilgi ve belgeleri topluca bilgilerinize sunuyoruz. Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyondaki durumu ve geleceğinin bu bilgi ve belgelerin yardımıyla daha iyi değerlendirilebileceği kanısındayız. (28 Şubat 2009)
::
  ‘Teknolojik değişim, inovasyon ve ekonomik gelişme’, günümüzde de iktisadın başlıca araştırma konularından biri... Sosyoloji, fizik bilimler ve mühendislik bilimleri gibi, farklı bilim disiplinlerinden bilim insanları da bu konudaki çalışmalara katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önde gelen isimlerine ve yayınlarına erişilmesinde, bu konu için ayırdığımız, Teknolojik Değişim, İnovasyon ve Ekonomik Gelişme Araştırmaları Arşiv Sayfası’nın yardımcı olacağına ve bu sayfanın katkılarınızla zenginleşeceğine inanıyoruz. (26 Mayıs 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  “Ulusal inovasyon sistemi terimi 20 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır ve bugün, bütün dünyada, akademisyenler kadar politika tasarımcıları arasında da çok yaygın olarak kullanılıyor.” 1980’lerde, kavramın geliştirilmesinde Christopher Freeman’la birlikte belirleyici bir rol oynayan İktisat Profesörü Bengt-Åke Lundvall’in işaret ettiği gibi, bu yaygın kullanım, kavramın bazılarınca yanlış anlaşıldığının ya da çok yüzeysel bir biçimde yorumlandığının çarpıcı örneklerini de ortaya koyuyor. Farklı algılamalar ya da sığ çözümlemeler, terimin 1990’lı yılların başında kullanılmaya başlandığı Türkiye’de, bizler için de geçerli olabilir. Onun için, arada bir, konuyla ilgili kuramsal çözümlemelere dönüp bakmakta; örneğin, Lundvall’in bu kavramın kökenlerini ve günümüzde gözlenen, doğru ve yanlış kullanılış biçimlerini ele aldığı “National Innovation Systems - Analytical Concept and Development Tool” başlıklı makalesine yeniden göz atmakta yarar var.
‘Ulusal inovasyon sistemi’ ile ilgili bilimsel literatürün önde gelen isimlerine ve çalışmalarına erişmek için tıklayınız. (16 Mart 2006 / Son yenileme: 10 Mayıs 2009)
::
  Getirdiği yorum ve önerdiği lineer model günümüzde aşılmış olmasına rağmen, Dr. Vannevar Bush’un 1945 Temmuz’unda ABD Başkanı Roosevelt’e sunduğu “Science - The Endless Frontier” başlıklı raporun bilim ve teknoloji politikaları tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu raporu arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz. Ayrıca, bu raporla ortaya konan yaklaşımın daha sonra çok değiştiğini gösteren ve dönemin ABD Başkanı William J. Clinton ve yardımcısı Albert Gore, Jr.’ın yürürlüğe koydukları (1993) bilim ve teknoloji politikasına ilişkin belgeyi de [Technology for America’s Economic Growth, A New Direction to Build Economic Strength] bilgilerinize sunuyoruz.
::
  “Ulusal inovasyon sistemi” günümüzün bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının tasarımında temel alınan sistemik yaklaşımın ana kavramlarından biridir. “ İnovasyon sistemi ” kavramını ilk kez ortaya koyan (1985) İsveçli bir iktisatçı, Bengt-Åke Lundvall’dir. Buna “ ulusal ” sıfatının eklenmesi ise, Lundvall ve arkadaşlarının “National systems of production, innovation and competence-building ” başlıklı makalelerinde (2001) belirttikleri gibi, Christian Freeman, Richard R.Nelson ve kendisinin, ‘teknik değişim ve ekonomi kuramı’nı konu alan bir projede bir araya gelmeleriyledir (1988). Ancak, Freeman ve diğer bazı iktisatçılar, bu kavramın tarihsel kökenlerini Alman İktisatçısı Friedrich List’in 1841’de yayımlanan ‘Das Nationale System der Politischen Ökonomie’sine kadar götürmektedirler. Bu eserin 1909’da yayımlanan İngilizce’ye çevirisinin [The National System of Political Economy],  özellikle, bilim ve teknoloji politikaları dalında yüksek lisans çalışması yapan genç arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyoruz. List’in bu eserle ortaya koyduğu teknoekonomi kuramında kendisine ilham kaynağı olan, Amerikalı ünlü devlet adamı Alexander Hamilton’ın 1791’de yayımlanan “Report On Manufactures” başlıklı raporunu da ayrıca bilgilerinize sunuyoruz.
::
  Günümüz bilim ve teknoloji politikalarının odağında “inovasyon” kavramı var. “Ulusal inovasyon sistemi” de, özünde, ülkenin inovasyon sürecinde yetkinlik kazanmasına ve bu yetkinliği sürdürebilmesine yarayan bir sistem. “İnovasyon” kavramı da giderek farklı boyutlar kazanıyor. Ancak, 1995 yılında Avrupa Komisyonu’nca yayımlanan “Green Paper on Innovation”, bu kavram üzerindeki anlayış birliğinin sağlanmasında önemli bir çıkış noktası oldu. Bu temel dokümanı da arşivinizde bulunması için bilgilerinize sunuyoruz.

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: DigiDesigns © 2002