Bilim, laik ve demokratik bir ortamda gelişir. İnsanlık tarihinde zaman zaman aksine ortamlarda da bilim yapılmış ise de sürekliliği ve kalıcılığını sağlamak olanaklı olamamıştır.

 

S. Frederick Starr’ın Kayıp Aydınlanma başlıklı kitabında “800 ila 1200 seneleri arasında Kazakistan, Afganistan ve Sincan’a kadar uzanan Orta Asya’da Türkî ve İranî halkların”, liderlerinin koruyuculuğu altında yüzlerce bilim adamının tıp, gökbilimi, matematik, jeoloji, kimya, musiki, sosyal bilimler, felsefe ve ilahiyat alanında yarattıkları aydınlanmayı anlatmaktadır. Aynı zamanda bu bilim insanlarının isimlerinin Arapça olmasının ve çoğu eserin Arapça yazılmış olmasının etkisi ile oluşan söz konusu aydınlanmanın Araplarca yaratıldığı yanılgısını da pek çok kaynakla düzeltmektedir.

Orta Asya’da ki bu aydınlanmanın büyük ölçüde Moğol tahribatı ve İslam’ın akıl yerine inancı koymasıyla sönümlenmesi ve kaybolması sonrası yaratılan eserlerin Avrupa’ya taşınmasıyla Aydınlanma Avrupa’da alev alıp günümüze kadar geldi.

Bilim için gerekli olan laiklik ve demokrasi kavramlarını öncelikle içselleştirerek koruyacak olanlar Cumhuriyetin olanaklarıyla “Teleskobun ucundan makro evreni, mikroskobun ucundan mikro evreni inceleyerek bilim yapan” fen bilimleri alanındaki bilim insanlarımızla, toplumu inceleyerek, düşünerek bilim yapan sosyal bilimcilerimizdir.

Önümüzdeki geleceği ülkemiz, insanlık ve dünyamız adına barış, huzur ve mutluluğa taşıyacak bütün bilimsel ürünlerinizi ve görüşlerinizi bu Platform’da sergilemekten onur duyacağız. 

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Platformu
Dostluk ve sevgiyle …