OK, Kenan Prof.Dr.

Haziran 2020

Ülkelerin tarihsel süreç içerisinde nasıl bir yapıya büründüğü veya bürünmesi gerektiği, kalkınma konusunda çalışan uzmanların yanıtlaması gereken önemli bir sorudur. Ancak bu soruyu “büyümeli, kentleşmeli, demokratikleşmeli, bağımsızlaşmalı veya daha çevreci bir yaşama erişmeli” şeklinde, sadece tek bir boyuta indirgeyerek yanıtlamak olanaksızdır. Kalkınmanın temelinde yer alan “dengenin” farklı boyutlarda nasıl değiştiği dikkate alınmalıdır.......

makalenin devamı...