Akurgal, Ali

HBT, 27 Mayıs 2020

Politik Bilim Köşesi için “normalleşme”, herhalde bilim ve teknoloji konularına geri dönüş şeklinde olacak. Her ne kadar, toplumsal hayatta normalleşme yönünde atılan adımları, “bitti bu iş” şeklinde yorumlayıp uygulayanlarımız nedeniyle, hafif bir yeni bir vak’a artışı veya düşme yerine yatay seyir dönemine giriyor olsak da önlemlerin uzatılması ile salgın, denetim altında tutuluyor......

makalenin devamı...