Avrupa Komisyonu, inovasyon konusunda, Türkiye’yi de kapsayan bir kamuoyu araştırması yaptırmış: Population Innovation Readiness; August 2005. İlginç bulacağınızı düşündüğümüz bu araştırmadan haberdar olmamızı sağlayan Prof. Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Üniversitesi) ve Ulusal İnovasyon Girişimi Proje Koordinatörü Selçuk Karaata’ya teşekkür ederiz. (13.10.2005)