Akarsoy Altay, Tülay; Gerçek, Alper

www.inovasyon.org, 25.06.2020

ta otomasyon sektor“Otomasyonun ‘yapılacak işleri’ yok edeceğinden korkulmakla birlikte açıkça görülmektedir ki otomasyon çalışanların verimliliğini artırmakta dolayısı ile hem gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) hem de ücretlerin artmasını sağlamaktadır.” savıyla hazırlanan Çalışma çok sayıda mühendislik ve bilim dalının bir bileşimi olan otomasyonu ve robotik teknolojileri çok geniş kavramsal ve teknolojik ve ekonomik boyutlarıyla işlemektedir. Konuyu ülkemiz özelinde ve küresel düzeyde teknolojik ve üretim yönetimine etkileriyle de ele alan bu kapsamlı çalışmada dünya ‘sanayi otomasyonu ve robotik’ sektörüne ve küresel sanayi otomasyonu pazarına da gelecek öngörüsü ile yer verilmektedir....

makalenin devamı...