The2016 EU Industrial RD Investment Scoreboard“The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”, dünyada özel sektör Ar-Ge harcamalarının %90’ına karşı gelen toplam 696 milyar € yatırım yapan 2.500 firmanın ekonomik ve finansal verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Rapor, gerek ülkemizin özel sektör Ar-Ge harcamalarının kıyaslanması gerekse de dünyada özel kesim Ar-Ge yönelimlerini irdelemek için önemli bir çalışma özelliğini taşıyor.
8 Mayıs 2017