Aytekin Ziylan, E. Mu. Tuğg.
Özgeçmiş


e-Posta: ayziylan@superonline.com
 

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
ZİYLAN, Aytekin (E.Mu.Tuğgeneral)   "Ulusal Teknoloji Geliştirilmesini Desteklemek” Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 07 Mart 2008   Mart 2008      
Ziylan, Aytekin (E.Mu.Tuğgeneral)  "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Caydırıcılığı ve IDEF–2007 Savunma Sanayii Fuarı’ndan Gözlemler” Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Temmuz 2007  20 Temmuz 2007      
Ziylan, Aytekin (E.Mu.Tuğgeneral)   "Helikopter ve Ulusal Tank İhaleleri" Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 20 Nisan 2007.   20 Nisan 2007     
Ziylan, Aytekin (E.Mu.Tuğgeneral)  "Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007–2011 Stratejik Planı" Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 06 Nisan 2007.   06 Nisan 2007     
Ziylan, Aytekin (E.Mu.Tuğgeneral)   "Savunma Sanayii Politikasında Kavramsal Değişim" Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 23 Şubat 2007.   23 Şubat 2007     
Ziylan, Aytekin (E.Mu.Tuğgeneral)  "Savunma Sanayii Şirketlerinin Özelleştirilmesi" Cumhuriyet Bilim Teknik, 29 Aralık 2006.   29 Aralık 2006      
Ziylan, Aytekin  “Küreselleşme ve Ulusal Teknoloji” Cumhuriyet Bilim Teknik, 11 Şubat 2006.   11 Şubat 2006     
Ziylan, Aytekin  "SADER” kapatılmamalıydı! Cumhuriyet Bilim Teknik, 23 Temmuz 2005.   23 Temmuz 2005      
Ziylan, Aytekin   “Savunma Harcamaları, Ulusal Ekonomi ve Güvenilirlik” Cumhuriyet Bilim Teknik, 16 Nisan 2005.   16 Nisan 2005     
Ziylan, Aytekin  “M. Hacim Kamoy: Türk Savunma Sanayiinin Duayeni ve Önceki Aselsan Genel Müdürü” Cumhuriyet Bilim Teknik, 11 Aralık 2004.  11 Aralık 2004      
Ziylan, Aytekin  Ulusal Teknoloji Yeteneği ve Savunma Sanayii Ziylan, Aytekin, (E) Tuğgeneral, Ulusal Teknoloji Yeteneği ve Savunma Sanayii, Savunma Sanayicileri Derneği Yayını: 2004-1, 2004, Ankara.  2004      
Ziylan, Aytekin   “Özelleştirmelerin Asıl Önemli Sakıncası” Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Mart 2004.   21 mart 2004      
Ziylan, Aytekin   “Savunma Teknolojileri ve Milli Ana Yüklenicilik” Cumhuriyet Bilim Teknik, 22 Kasım 2003   22 Kasım 2003     
Ziylan, Aytekin   “Savunma Sistem Fiyatları ve Milli Ana Yüklenicilik” Cumhuriyet Bilim Teknik, 06 Eylül 2003.  06 Eylül 2003     
Ziylan, Aytekin   “Savunma Sanayiinin Özelliği ve Milli Ana Yüklenicilik” Cumhuriyet Bilim Teknik, 02 Ağustos 2003.   02 Ağustos 2003      
Ziylan, Aytekin   “Savunma Sanayiinde ‘Evrimsel Tedarik’:Üniversite- Sanayi - Kullanıcı İşbirliği ve Milli Ana Yükleniciler” Cumhuriyet Bilim Teknik, 28 Haziran 2003  28 Haziran 2003     
Ziylan, Aytekin   “Yazılımın Önemi Silahlı Kuvvetlerin Desteklenmesi ve Milli Ana Yüklenici” Cumhuriyet Bilim Teknik, 31 Mayıs 2003  31 Mayıs 2003     
Ziylan, Aytekin   “Savunma Sanayiinde Şirket Yapılanması ve Milli Ana Yüklenici” Cumhuriyet Bilim Teknik, 10 Mayıs 2003   10 Mayıs 2003      
Ziylan, Aytekin   “Tedariğin Önemsenmeyen Önemi” Cumhuriyet Bilim Teknik, 15 Mart 2003  15 Mart 2003     
Ziylan, Aytekin   “Ulusal Teknoloji Geliştirilmesinin Desteklenmesi” Cumhuriyet, 28 Ocak 2003  28 Ocak 2003     
Ziylan, Aytekin   “Savunma Teknolojileri Kongresinin Düşündürdükleri” Ulusal Strateji Dergisi, Ocak 2003  Ocak 2003     
Ziylan, Aytekin   “Bilim Teknoloji ve Sanayileşme Politikaları Uygulanmalı” Cumhuriyet, 20 Temmuz 2002  20 Temmuz 2002     
Ziylan, Aytekin   “Sanayileşme” Yeniden Müdafaa-i Hukuk, Haziran 2002  Haziran 2002     
Ziylan, Aytekin   “En Hakiki Mürşit İlimdir” Yeniden Müdafaa-i Hukuk, Mayıs 2002  Mayıs 2002     
Ziylan, Aytekin   “Neden Milli Ana Yüklenicilik” Yeniden Müdafaa-i Hukuk, Nisan 2002  Nisan 2002     
Ziylan, Aytekin   “Sanayide Milliyetçiliği Savunmak Şovenizm Değildir” Yeniden Müdafaa-i Hukuk, Mart 2002  Mart 2002     
Ziylan, Aytekin   “Savunma Nereden Nereye” Ulusal Strateji Dergisi, Kasım/Aralık 2001  Kasım / Aralık 2001     
Ziylan, Aytekin  “Ar-Ge’ye Dayalı Tedarik, Evrimsel Tedarik, Milli Ana Yüklenicilik” Proje Yönetim Derneği Kongresi, İstanbul.  12 Nisan 2001     
Ziylan, Aytekin  Hedef Ulusal Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesi Olmalı Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğg., Hedef Ulusal Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesi Olmalı, Aralık 2000,Ankara.  Aralık 2000     
Ziylan, Aytekin  "Kamu Tedarik Politikaları ve Teknolojik Geliştirme" TÜBİTAK-TÜSİAD-TTGV, 3. Teknoloji Kongresi, Ankara.  11 Eylül 2000     
Ziylan, Aytekin  "Savunma Sanayii Üzerine" Ziylan, Aytekin, E.Mu.Tuğg., "Savunma Sanayii Üzerine", Ekim 1999, Ankara.  Ekim 1999     
Ziylan, Aytekin ve diğerleri  Aşağıda yer verilen "Savunma Sanayii ve Tedarik" adlı çalışmanın kapağı Ziylan, Aytekin E.Mu.Tuğg., ve diğerleri, Savunma Sanayii ve Tedarik: Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesini Esas Alan Bir Yaklaşım, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 98/01, Ocak 1998.  Ocak 1998     
Ziylan, Aytekin ve diğerleri  "Savunma Sanayii ve Tedarik" Ziylan, Aytekin E.Mu.Tuğg., ve diğerleri, Savunma Sanayii ve Tedarik: Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Yeteneğinin Yükseltilmesini Esas Alan Bir Yaklaşım, Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 98/01, Ocak 1998.  Ocak 1998     

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002