Refik Üreyen
Özgeçmiş


e-Posta:
 

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
Üreyen, Refik  “Bir Ar-Ge Öyküsü” TMMOB,mühendislik mimarlık öyküleri - IVTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını, Nisan 2010, s. 75-102.  Nisan 2010     
Üreyen, Refik (TTGV ve MÜDEK)   “Öğretimden Ürüne Üniversite Sanayi İşbirliği” Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 2008, Çukurova Üniversitesi, 26-27 Haziran 2008, Adana.  26 Haziran 2008      

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002