Erol Taymaz, Prof.Dr.
Özgeçmiş


e-Posta: etaymaz@metu.edu.tr
 

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
Taymaz, Erol (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Ebru Voyvoda (İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi)   2023’e Doğru Sanayi, Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları ‘İktisat İşletme ve Finans, cilt 30, sayı 350, Mayıs, 2015’ içinde; s. 25-62.  Mayıs, 2015     
Taymaz, Erol (Department of Economics, Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) ve Ebru Voyvoda (Department of Economics, Middle East Technical University)   Marching to the beat of a late drummer: Turkey’s experience of neoliberal industrialization since 1980 ‘New Perspectives on Turkey, No. 47 | Fall 2012, Special Issue on Turkey’s Experience with Neoliberal Policies and Globalization, homer kitabevi’ içinde; s. 83-112.  Sonbahar, 2012     
Ercan, Hakan (Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü ve Erol Taymaz (Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü), Erinç Yeldan (Prof. Dr. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü)   Kriz ve Türkiye: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Bu kitap, ILO’nun Haziran 2009’daki Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, ILO üyesi devletlerin hükümetlerinin, işçi ve işveren taraflarının delegeleriyle yaptığı toplantıda oybirliğiyle benimsenmiş olan “Krizden Çıkış: Küresel İşler Paktı” uygulaması olarak ILO Ankara Ofisi tarafından geliştirilmiş olan “Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi ve Gelecek için Çıkarılacak Dersler” başlıklı araştırma projesinin ürünüdür. 2010 yılında yayımlanmıştır.
Ümit Efendioğlu (Kıdemli İstihdam Uzmanı, ILO Ankara Ofisi) tarafından özetlenen ve giriş bölümü kaleme alınan kitapta

E. Yeldan’ın “Küresel Kriz ve Türkiye: Mali Canlandırma Önlemlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkilerinin Makroekonomik Değerlendirilmesi”;

E. Taymaz’ın “Kriz Tedbirlerinin Etkinliği: Motorlu Kara Taşıtları Sanayii Örneği”;

H. Ercan’ın “Küresel Krizin İstihdama Etkisi: Türkiye”

başlıklı çalışmaları yer almaktadır.  
2010     
Suh, Joong Hae (Research Fellow; KDI), and Erol Taymaz (Professor; METU) and Joon Mo Yang (Professor, Yonsei University), et al.  Models for National Technology and Innovation Capacity Development in Turkey Prepared for: The Government of Turkey
Prepared by: Korea Development Institute (KDI)
Supported by: Ministry of Strategy and Finance (MOSF), Republic of Korea
Project Director: Wonhyuk Lim, Director, Office for Development Cooperation, KDI
Project Manager: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI

Authors:
Chapter 1: Joong Hae Suh, Research Fellow, Department of Industrial and Corporate Affairs, KDI
Chapter 2: Erol Taymaz, Professor, Middle East Technical University
Chapter 3: Joon Mo Yang, Professor, Yonsei University
Chapter 4: Mahmut Kiper, Senior Expert, Technology Development Foundation of Turkey (TTGV); Serdar T. Demir, Expert, TTGV
Chapter 5: Byung Su Kang, Professor, Chungnam National University
Chapter 6: Deniz Bayhan, Senior Expert, TTGV; Atilla Hakan Ozdemir, Expert, TTGV Chapter 7: Chai Sung Lim, Professor, Konkuk University
Chapter 8: Tulay Akarsoy Altay, Senior Expert, TTGV; Pelin Durtas, Expert, TTGV

Published by: Ministry of Strategy and Finance (Korea) and Korea Development Institute-KDI  
May, 2009     
Özçelik, Emre [Department of Economics, Ondokuz Mayıs University] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University]   "R&D support programs in developing countries: The Turkish experience" Research Policy, 2008, Vol. 37, Issue 2, pp. 258-275 (March 2008).  Mart 2008     
Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University] and Yeşim Üçdoğruk [Department of Economics, Dokuz Eylül University]   "The Demand for Researchers: Does Public R&D Support Make a Difference?" This paper is partly based on an evaluation study on the effects of R&D support programs financed by the Technology Development Foundation of Turkey (1 August 2007).  Ağustos 2007      
Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara Turkey] and Miyase Y. Köksal [Department of Economics, Göteborg University, SE 405 30 Göteborg, Sweden]  "Entrepreneurship, start-up size and selection: Why do small entrepreneurs fail?" Revised version will be published in a special issue of the Basque Economics Journal Ekonomiaz on “Entrepreneurship and Competitiveness”   2006     
Saritas, Ozcan [Research Associate, PREST, Manchester Business School, University of Manchester, United Kingdom], Erol Taymaz [Professor of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey] and S. Turgut Tumer [Professor of Mechanical Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey]  "Vision 2023: Turkey’s National Technology Foresight Program – a contextualist description and analysis" Revised version was published in Technological Forecasting and Social Change (74): 1374-1393.  2006     
Kılıçaslan, Yılmaz [İktisat Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara]  "Sınai Yapı, Yapısal Değişim ve Üretkenlik" "Sınai Yapı, Yapısal Değişim ve Üretkenlik" Bu makalenin son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde yayımlanmıştır (Sayı 247, Ekim 2006, ss. 5-23). Ekim 2006   Ekim 2006     
Lenger, Aykut and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara Turkey]  "To Innovate or to Transfer? A Study on Spillovers and Foreign Firms in Turkey" Revised version published in Journal of Evolutionary Economics, vol.16, Numbers 1-2, April 2006, pp. 137-153.  April 2006      
Ballot, Gérard [Université Panthéon-Assas (Paris II) and ERMES-CNRS, France], Fathi Fakhfakh [Université Panthéon-Assas (Paris II) and ERMES-CNRS, France], Erol Taymaz [Middle East Technical University, Ankara, Turkey]  "Who benefits from training and R&D, the firm or the workers?" Revised version of this paper was published in British Journal of Industrial Relations, Vol. 44, Issue 3, pp. 473-495, September 2006.  September 2006     
Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara Turkey], Ali Güneş [State Institute of Statistics, Ankara Turkey] and Kenan Orhan [State Institute of Statistics, Ankara Turkey]  "Transferring the Risk of Failure Entrepreneurship and Firm Dynamics in Turkish Manufacturing A revised version of this paper was published in Enrico Santarelli (ed.), Entrepreneurship, Growth, and Innovation: The Dynamics of Firms and Industries, International Studies in Entrepreneurship, March 2006, Vol. 12, Springer [ISBN-10: 0-387-28868-6 / ISBN-13: 978-0-387-28868-0].  March 2006      
Celen, Aydın [Competition Authority Department III Ankara Turkey], Tarkan Erdoğan [Competition Authority Department III Ankara Turkey] and Erol Taymaz [Department of Economics Middle East Technical University Ankara Turkey]  Fast Moving Consumer Goods Competitive Conditions and Policies TEPAV | EPRI Economic Policy Research Institute, December, 2005 [ISBN 9944-927-02-3] Matsa Basımevi, Ankara, Turkey.  December 2005      
Üner, Deniz [Kimya Mühendisliği Bölümü, ODTÜ], Turgut Tümer [Makine Mühendisliği Bölümü, ODTÜ] ve Erol Taymaz [İktisat Bölümü, ODTÜ]  "ODTÜ Bilimsel Araştırma Yetenekleri ve Potansiyeli" Bu çalışmanın son versiyonu İktisat, İşletme ve Finans dergisinde (Sayı 227, Şubat 2005, ss. 5-23) yayımlanmıştır.  Şubat 2005      
Taymaz, Erol, Prof. Dr. ve Dr. Halit Suiçmez, Dr.  Türkiye’de Verimlilik, Büyüme ve Kriz Bu çalışmanın son versiyonu Milli Prodüktivite Merkezi tarafından 2005 yılında yayımlanmıştır.  2005      
Akçomak, İ. Semih, [MERIT, Maastrciht University, Maastricht, The Netherlands] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey]  “Assessing the Effectiveness of Incubators: The Case of Turkey” ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/12, October 2004. This paper derives from the master thesis of the first author submitted to Middle East Technical University (METU), Ankara in July 2003.  October 2004      
Özler, Şule [Department of Economics, University of California, LA, USA] and Erol Taymaz [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey]   “Does foreign ownership matter for survival and growth? Dynamics of competition and foreign direct investment” ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/6, March 2004.  March 2004     
Taymaz, Erol [Department of Economics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey] and Şule Özler [Department of Economics, University of California, LA, USA]  “Labor Market Policies and EU Accession: Problems and Prospects for Turkey” ERC [Economic Research Center; Middle East Technical University, Turkey] Working Papers in Economics 04/5, March 2004. An earlier version of this paper was presented at the Conference on Turkey: Towards EU Accession, Bilkent University, May 10-12 2003, Ankara Turkey.  March 2004     
Taymaz, Erol  “Are Small Firms Really Less Productive?An Analysis of Productivity Differentials and Firm Dynamics” Earlier versions of this paper were presented at the 9th Annual Conference of Economic Research Forum (ERF), Al-Sharjah, UAE, October 26-28, 2002, and the workshop on The Post-entry Performance of Firms: Technology, Growth, and Survival, Bologna, November 22-23, 2002.  December 27, 2002     
Taymaz, Erol  “Competitiveness of the Turkish Textile and Clothing Industries”   September 15, 2002     
Eliasson, Gunnar and, Dan Johansson and Erol Taymaz  “Simulating The New Economy” Paper presented at the 27th General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Djurhamn (Stockholm Archipelago), Sweden18 to 24 August 2002  August 24, 2002     
Taymaz, Erol and Yılmaz Kılıcaslan  "Subcontracting dynamics and economic development:A study on textile and engineering industries" ERC [METU Economic Research Center] Working Papers in Economics, 01/08  Mayıs 2002     
Özçelik, Emre and Erol Taymaz  "Does Innovativeness Matter for International Competitiveness in Developing Countries? The Case of Turkish Manufacturing Industries" ERC [METU Economic Research Center] Working Papers in Economics, 01/07  Mayıs 2002     
Taymaz, Erol  "Ulusal Yenilik Sistemi: Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri" Taymaz, Erol, Ulusal Yenilik Sistemi: Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri, TÜBİTAK/TTGV/DİE, Ankara, Mart 2001.  Mart 2001     
Saygılı, Şeref and Erol Taymaz  "Privatization, Ownership, and Technical Efficiency:A Study on Turkish Cement Industry" A revised version of this paper was published in Annals of Public and Cooperative Economics (2001, vol. 72, pp. 581-605).  2001     
Taymaz, Erol  "Trade Liberalization and Employment Generation:The Experience of Turkey in the 1980s" (main) A revised version of this paper was published in Turkey: Economic Reforms, Living Standards, and Social Welfare Study (edited by Ana Revenga), Vol II Technical Papers, Washington, D.C.: World Bank, 1998.  1 Eylül 1999     
  "Trade Liberalization and Employment Generation:The Experience of Turkey in the 1980s" (tables)        
  "Trade Liberalization and Employment Generation:The Experience of Turkey in the 1980s" (figures)        
Taymaz, Erol  "Türkiye imalat sanayiinde teknolojik değişme ve istihdam" Bu makale Tuncer Bulutay tarafından derlenen Teknoloji ve İstihdam (Ankara: DİE, 1998, s.179-217) kitabında yayımlanmıştır. Makalenin İngilizce çevirisi için bkz. "Technological Change and Employment in Turkish Manufacturing Industries", in T.Bulutay (ed.), Technology and Employment, Ankara: SIS, pp. 185-223.  1998     
Taymaz, Erol  "Small and Medium-sized Industry in Turkey”, pp.1-35. E. Taymaz, Small and Medium-sized Industry in Turkey, State Institute of Statistics, Ankara 1997.  1997     
  "Small and Medium-sized Industry in Turkey”, pp.36-86.        
  "Small and Medium-sized Industry in Turkey”, pp.87-134.        

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002