Metin Durgut, Prof.Dr.
Özgeçmiş


e-Posta: mdurgut@metu.edu.tr
 

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
Durgut, Metin, Prof. Dr. (Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi)  “Bilim İçin Eğitim” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM) tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı III’ün “İnsan ve Planlama / Eğitim ve Bilimin Tablosu, Geleceği” başlıklı oturumunda sunulmuştur, 23-24 Ocak 2014, Ankara Üniversitesi Rektörlük 100. Yıl Salonu.  23-24 Ocak 2014     
Durgut, Metin, Prof. Dr. (ODTÜ)  “21. Yüzyılda Bilim İçin Sorumluluk (Kapitalizme Rağmen)” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi - KAYAUM’un düzenlediği 21. Yüzyıl İçin Planlama Kurultayı’ında sunulmuştur (30-31 Mayıs 2013, Ankara).  30 Mayıs 2013     
Durgut, Metin  “Karmaşık Yapılarda Teşvik Müdahalesi” TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 27-28 Ocak 2011; Ankara.  27 Ocak 2011      
Durgut, Metin  "Karmaşık Yapılarda Teşvik Müdahalesi” / Kongre'deki Sunuşu... TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nda (27-28 Ocak 2011; Ankara) yaptığı sunuş.  27 Ocak 2011     
Durgut, Metin   ”ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi dolayısıyla ‘kuruluşlar arası işbirlikleri’ üzerine bazı düşünceler...” Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 03 Haziran 2011, Sayı: 1263.  03 Haziran 2011     
Durgut, Metin  "İlişkiler ve Şebekeler" Yenileşim[TTGV tarafından elektronik ortamda (www.ttgv.org.tr) yayımlanan dergi], Örnek Sayı, Ocak 2010.  Ocak 2010     
Durgut, Metin   "Proximities of Innovation" ('PowerPoint' sunuş) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nce düzenlenen 2007 Yaz Seminerleri’nde yaptığı sunuş  Haziran 2007     
Durgut, Metin  "Kent Rekabetçiliği, Ağyapılar ve Kümeler" ('PowerPoint' sunuş) İzmir İhracatçılar Birliği'nde yaptığı sunuş  Şubat 2007     
Durgut, Metin  "Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Bölgesel İnovasyon Sistemi Çerçevesi" (ana metin) Erciyes Üniversitesi Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi'nin "Ortaklık Esaslı Üniversite-Sanayi İşbirliği (ÜSİ) ve Kentsel Yenilik (İnovasyon) Siteminin Altyapısı" konulu Sempozyumu, 19-21 Ocak 2007, Kayseri.  19-21 Ocak 2007     
  "Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Bölgesel İnovasyon Sistemi Çerçevesi" ('PowerPoint' sunuş)        
Durgut, Metin  “İnovasyon Politikasının Stratejik Aklı” Cumhuriyet Bilim Teknik  30 Mart 2002     
Durgut, Metin   “İndirgenmeyen Belirsizlikler” Cumhuriyet Bilim Teknik  01-07 Ocak 2002     
Akyos, Müfit ve Durgut, Metin  "Bölgesel Öngörü: Bölgesel İnovasyonun Sistemleşmesi" ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara.  10-13 Eylül 2001     
Durgut, Metin ve Aykut Göker, Ahmet Ş. Üçer  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ana Metin) ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara.

Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Konferansı
, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. 
10-13 Eylül 2001

24-26 Mayıs 2001 
   
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek I)        
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek II)        
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek III)        
  “Türkiye için Teknoloji Öngörü Çalışması Model Önerisi” (Ek IV)        
Akyos, Müfit ve Durgut, Metin  “UluslararasıTeknoloji Transferi / Yerli Teknolojik Yetenek” Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı, Kongreler Dizisi II [Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu’nun İşbirliği ile]: “Rekabet’ Nereye Kadar? Nasıl?” Paneli, Gazi Üniversitesi, Ankara.  7-8 Kasım 2001     
Akyos, Müfit ve Durgut, Metin  "Bölgesel İnovasyon Sistemleri veTeknoloji Öngörüsü" Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği “Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama” Kongresi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.  24-26 Mayıs 2001     
Durgut, Metin  “Sanayicinin Yeni Penceresi : Teknoloji Öngörüsü” TESİD, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği, “Teknoloji Kestirimi Yolu ile Türkiye için Gelecek Öngörüsü ve Elektronik Sanayii” Paneli, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı,İstanbul.  13 Aralık 2000     
Durgut, Metin  "Bilim ve Teknoloji Politikalarının Evrimi" Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Derneği (BİTED), “Küreselleşen Dünyada Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları” Sempozyumu, Işık Üniversitesi Konferans Salonu, Maslak, İstanbul.  25 Mayıs 2000     
Durgut, Metin  “Üniversite - Sanayi İşbirliği" Seminer Notu, ODTÜ.  2000     
Durgut, Metin  “Globalleşme ve Ulusal İnovasyon Sistemi” TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD, II. Teknoloji Kongresi, “Globalleşme İçinde Türkiye’nin Gelişimi” Oturumu, İstanbul.  01 Haziran 1999     

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002