Müfit Akyos
Özgeçmiş


e-Posta: makyos@isbank.net.tr
 

Konuya ilişkin çalışmaları, sunuşları...Sunucu / Yazar Konu
Sunulduğu Toplantı / Yer Aldığı Yayın
Tarih
Html
Pdf/Ppt
Akyos , Müfit  Kent hastaneleri ve tıbbi cihaz sektörümüz   3 Şubat 2017     
Akyos , Müfit  Şimdi herşey “smart”   20 Ocak 2017     
Akyos , Müfit  Bilimsiz Teknoloji, Teknolojisiz Yenilik olmaz.   6 Ocak 2017     
Akyos , Müfit  HBT- Kelebeklerin göçü devam ediyor!   23 Aralık 2016     
Akyos , Müfit  Devrim; en yaratıcı yenilik!   9 Aralık 2016     
Akyos , Müfit  Öğrenen, öğreten Aykut Göker   25 Kasım 2016     
Akyos , Müfit  Yararsız teorik bilgiler!   11 Kasım 2016     
Akyos , Müfit   Kelebeklerin göçü   28 Ekim 2016     
Akyos , Müfit  Yenilik ne değildir?   14 Ekim 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Sorumlu Bilim-Teknoloji-Yenilik herkese bilim teknoloji dergisinin 30 Eylül 2016 tarihli 27. sayısında (‘politikbilim’ köşesi) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  30 Eylül 2016     
Akyos , Müfit   Tarımsal ürünlere değer katmak   16 Eylül 2016     
Akyos , Müfit   Önce çocuklar ve gençler   2 Eylül 2016     
Akyos , Müfit   Bir teknopark ve bir filiz firmanın görüşleri   19 Ağustos 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Merak işte… herkese bilim teknoloji dergisinin 05 Ağustos 2016 tarihli 19. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 14) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   05 Ağustos 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Bilim Teknoloji ve Yenilik (BT/Y) Sistemimize Sorular herkese bilim teknoloji dergisinin 22 Temmuz 2016 tarihli 17. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  22 Temmuz 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Girişimcilik ve Filiz Firma (start-ups) Miti herkese bilim teknoloji dergisinin 08 Temmuz 2016 tarihli 15. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.  08 Temmuz 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Strateji … Mıtrateji herkese bilim teknoloji dergisinin 24 Haziran 2016 tarihli 13. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 23) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   24 Haziran 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Popüler Bilim Dergiciliği herkese bilim teknoloji dergisinin 10 Haziran 2016 tarihli 11. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   10 Haziran 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Bilimkurgudan Yaşamın Gerçeğine: Endüstri 4.0 herkese bilim teknoloji dergisinin 13 Mayıs 2016 tarihli 7. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 19) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   13 Mayıs 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Yenilik ‘Matematik İçerir’... herkese bilim teknoloji dergisinin 29 Nisan 2016 tarihli 5. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   29 Nisan 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Öğrencilere 21. Yüzyılın Becerilerinin Kazandırılması herkese bilim teknoloji dergisinin 15 Nisan 2016 tarihli 3. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   15 Nisan 2016     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Güncel Yorum: Bir Projenin (Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi) Trajik Sonu ve Türkiye Tarımının Durumu herkese bilim teknoloji dergisinin 01 Nisan 2016 tarihli 1. sayısında (‘politikbilim’ köşesi, s. 08) ve yazarın blogunda (http://inovasyonheryerde.blogspot.com.tr/) yayımlanmıştır.   01 Nisan 2016     
Derleyen: Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  Mühendisliğin Ufukları Sempozyumları: Ulusal Mühendislik Akademisi’nin [A.B.D.] Ufuk Açan Mühendislik Raporları www.inovasyon.org; ilk kez 27 Şubat 2015’te sitemizde yer alan bu derleme 04 Şubat 2016’da güncellendi.  04 Şubat 2016     
Tülay Akarsoy, Müfit Akyos ve Aykut Göker  Gezi: Sistemin İçinde ve Çok Katmanlı… / Bir Toplumsal Hareketlenmeyi İş Süreci (ya da Entelektüel Emek) Bağlamında Kavrayabilme Denemesi… Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 23 Ağustos, 30 Ağustos ve 06 Eylül 2013 tarihli sayılarında üç bölüm hâlinde yayımlanmıştır.  Ağustos-Eylül 2013     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)   Bölgesel İnovasyon Yapılanması, Kalkınma ve Adana Adana ÜSAM tarafından düzenlenen “Adana’da Üretim ve İnovasyonun Bölgesel Yapılanması” konulu etkinlik  22 Şubat 2012     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  “Çağdaş yenilikçi yerel yönetimlere …” 16 Eylül 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır.  16 Eylül 2009     
AKYOS, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)   “Teknolojideki Yerimiz” 11 Nisan 2009’da kaleme alınan bu yazı 20 Nisan 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır.   20 Nisan 2009      
  “Teknolojideki Yerimiz”
(Ek I)
TİSK, “Türkiye’nin Dünya Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracatındaki Payı On Binde 2”, 4 Nisan 2009, www.tisk.org.tr/duyurular.asp  04 Nisan 2009     
  “Teknolojideki Yerimiz”
(Ek II)
MERI, Tomas, “China passes the EU in High-tech exports”, euostat statistics in focus, issue 25/2009.  Nisan 2009     
Akyos, Müfit (Teknoloji Yönetimi Danışmanı)  “Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Olasılığı Var mıdır? Gözlem ve Çağrışımlar” 20 Şubat 2009’da kaleme alınan bu yazı 08 Mart 2009’da www.inovasyon.org’da yayımlanmıştır.  08 Mart 2009     
Akyos, Müfit; Teknoloji Yönetimi Danışmanı   “Yenilikçiliğe ve yenilikçilik sürecine başarı örnekleri” Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır.   26 Ekim 2007      
Akyos, Müfit; Teknoloji Yönetimi Danışmanı   “Bilişim liderliğinin yükselen çıtası” Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 19 Ekim 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır.   19 Ekim 2007     
Akyos, Müfit  “Kamuda İnovasyon” www.inovasyon.org; 28 Mart 2007.  28 Mart 2007      
Akyos, Müfit  "Yenilik -inovasyon- dedikleri..." Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinin 26 Ocak 2007 tarihli sayısında yayımlanmıştır.  26 Ocak 2007     
Akyos, Müfit  "Sürekli Yenilikçilik (İnovasyon) için Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi (Technology Audit)" Aralık 2005'te kaleme alınan makale Ocak 2007'de www.inovasyon.org için yeniden gözden geçirilmiştir.   25 Ocak 2007     
Akyos, Müfit ve Metin Durgut  "Uluslararası Teknoloji Transferi / Yerli Teknolojik Yetenek"  Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Yayın Organı, Kongreler Dizisi II [Gazi üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanlığı ve Rekabet Kurumu'nun İşbirliği ile] "Rekabet' Nereye Kadar? Nasıl?" Paneli, Gazi Üniversitesi, Ankara.  7-8 Kasım 2001     
Akyos, Müfit ve Metin Durgut  "Bölgesel Öngörü: Bölgesel İnovasyonun Sistemleşmesi" ODTÜ Ekonomi Kongresi V, ODTÜ, Ankara.  10-13 Eylül 2001     
Akyos, Müfit ve Metin Durgut  "Bölgesel İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Öngörüsü" Sabancı Üniversitesi ve Teknoloji Yönetimi Derneği "Teknoloji Öngörüsü ve Stratejik Planlama" Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.  24-26 Mayıs 2001     

   

 

 

İçerik Yönetimi: A. Göker, Tasarım ve Uygulama: Digi-Designs © 2002